Na drogach

Droga KG2 w Jaśle: oficjele przecięli symboliczną wstęgę

Parlamentarzyści, władze samorządowe, zarządca publicznej sieci drogowej oraz wykonawcy robót wzięli udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Łącznik drogi krajowej nr 73 z drogą krajową nr 28 został otwarty dla uczestników ruchu dokładnie przed miesiącem (10 stycznia br.). Z kolei dzisiaj miało miejsce uroczyste przekazanie do użytkowania nowo powstałego odcinka. Na symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie wybudowanej od podstaw infrastruktury drogowej między ulicami Lwowską, a Marszałka Józefa Piłsudskiego licznie wstawili się parlamentarzyści, władze samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, zarządzający siecią dróg wojewódzkich na Podkarpaciu, wykonawcy robót budowlanych oraz duchowieństwo.

W tym ważnym dla Jasła spotkaniu, które wiąże się z poprawą sytuacji komunikacyjnej w mieście i jego najbliższym otoczeniu, wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso, kierownik Rejonu Dróg w Jaśle PZDW Ryszard Lisowski, Jarosław Jochymek – dyrektor kontraktu, firma Budimex, Wojciech Majdyś – dyrektor rejonu Budimex, Tadeusz Winiarski – inżynier kontraktu, Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji, Tomasz Skotnicki – kierownik projektu oraz ks. Zbigniew Irzyk, dziekan Dziekanatu Jasło-Wschód.

Wszyscy zaproszeni goście podkreślali rolę jaką w układzie komunikacyjnym miasta i regionu będzie ogrywał nowo powstały odcinek drogi wojewódzkiej nr 992.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Rozwiązujemy tutaj duży problem komunikacyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w tej okolicy i każdy, z którym tu dzisiaj rozmawiałem potwierdzą, że to jest ważny krok na mapie komunikacyjnej Jasła. – powiedział wiceminister Waldemar Buda. – Ale przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić rolę środków europejskich jakie miały przy tym projekcie wagę. Z 24 milionów złotych 19 pochodziło właśnie ze środków europejskich. Chciałbym też podkreślić rolę marszałka, który widzi priorytet w budowaniu dróg. W tej perspektywie ponad 900 milionów złotych zostało przeznaczonych właśnie na drogi. Jak porównamy to z innymi regionami to jest to absolutnie wyjątkowy wynik w liczbach bezwzględnych. Z tego, co pamiętam, to chyba piąty w kraju. Potrzeba budowy dróg, a tym sposobem ułatwiania komunikacji w życiu codziennym mieszkańców jest absolutnie ważne. To jest też poprawa bezpieczeństwa naszych dzieci. Bardzo się cieszę, że ta droga została dzisiaj oficjalnie otwarta.

Wartość przedmiotowego projektu wyniosła ponad 24 miliony złotych. To łączna kwota jaką wydatkowano na przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz formalnych pozwoleń, wypłatę odszkodowań za zajęte w ramach tzw. specustawy nieruchomości oraz wykonanie robót budowlanych.
19 milionów złotych na ten cel pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Wicemarszałek Piotr Pilch zaznaczył, że w minionych latach samorząd województwa podkarpackiego wydatkował na poprawę infrastruktury technicznej na podległych drogach blisko 900 milionów złotych.

Cała inwestycja pochłonęła około 24 miliony złotych, czyli trzeba powiedzieć, że są to duże pieniądze, które trafiły na bardzo potrzebną drogę. – zaznaczył.

Maria Kurowska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaznaczyła, że jest to jeden z dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 992 relacji Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa na terenie miasta, realizacji których podjął się samorząd województwa podkarpackiego w czasie kiedy w latach 2014-2018 piastowała ona stanowisko wicemarszałek naszego regionu.

Ta droga skraca nam bardzo przelot na Duklę i Barwinek. Już nie trzeba wjeżdżać do miasta i blokować ruch. Teraz czekamy na drugą drogę, która jest w trakcie realizacji, ale pojawiły się niespodziewane problemy. W tej chwili archeolodzy zajmują się tam wykopaliskami. Natomiast każda droga dla miasta Jasła jest absolutnie ważna i potrzebna. Cieszę się, że zarząd województwa podkarpackiego podjął decyzję, aby te dwie drogi były budowane. – powiedziała.

Burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian przypomniał, że plany wykonania drogi średnicowej wzdłuż obwałowania rzeki Jasiołki powstały jeszcze na początku obecnego stulecia. Jak zaznaczył, realizacja zadania była do tej pory niemożliwa z uwagi na brak środków finansowych. Taka możliwość otworzyła się dopiero wraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dlatego też samorząd miejski zgodził się współfinansować tę inwestycję.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Miasto zdecydowało się przekazać na sfinansowanie tej inwestycji ponad 4,1 miliona złotych. Jest ona dla nas bardzo ważna. To odcinek drogi, który przejmie część ruchu zarówno z ulicy Lwowskiej, jak i centrum miasta, a więc odciąży tych mieszkańców, którzy mieszkają przy tych ulicach. Zresztą widać to po tym jak już to funkcjonuje. Mam nadzieję, że z czasem jeszcze lepiej będzie się tutaj ten ruch przenosił. Czekamy na kolejne drogi, które również go przejmą. Każda nowa droga na terenie miasta sprzyja temu, aby to obciążenie ruchem było jak najmniejsze. Mam nadzieję, że tak będzie funkcjonował również ten odcinek. – powiedział Ryszard Pabian.

Droga o roboczej nazwie KG2 ma być powiązana komunikacyjnie z kolejnym ważnym szlakiem komunikacyjnym, który powstaje w naszym mieście na przestrzeni pomiędzy ulicami Kasprowicza (rondo im. Lazarowicza), a Grunwaldzką (rondo im. ks. Wojciechowskiego). Całość będzie stanowić ważny węzeł tranzytowy między granicą państwa ze Słowacją, a centralną częścią kraju.

Trzeba powiedzieć, że każda nowa droga zwiększa przepustowość, udrażnia potoki pojazdów w centrach miast. To jest główne założenie wszystkich obwodnic, także i tej. Ta droga dodatkowo usprawni ruch w stronę granicy. Dla nas to jest ważny kierunek. Często ten ruch dojazdowy do granic się nam blokuje. – wyjaśnił Pilch.

Realizację robót budowlanych powierzono spółce Budimex. Zadanie zostało wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace w terenie rozpoczęły się końcem lutego, a zakończyły w połowie grudnia 2019 roku. W ramach kontraktu wybudowano jezdnię główną o długości 1,4 kilometra pomiędzy rondem „Solidarności”, a ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstały również niezbędne dla jej funkcjonowania obiekty inżynieryjne, w tym most na potoku warzyckim oraz rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28.

Na całej długości wybudowano chodnik dla pieszych oraz ścieżkę dla rowerów. Drogę KG2 wyposażono również w oświetlenie uliczne, ekrany dźwiękochłonne przy zabudowaniach mieszkalnych, elementy bezpieczeństwa, oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto zapewniono komunikację wewnętrzną dla pobliskiego osiedla mieszkalnego przy ulicy Konopnickiej.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jest to stosunkowo niedługi odcinek drogi, bo około półtora kilometra, z jezdnią siedmiometrową, o wymaganej w tej chwili pełnej nośności. Na tej drodze powstał most, który również został wybudowany w wymaganych parametrach, czyli tzw. klasie „A”. Tak więc wszystkie dopuszczone polskim prawem do użytkowania pojazdy mogą się przemieszczać tym odcinkiem drogi. Poza jej parametrami myślę, że bardzo ważna jest funkcja tej drogi. Jest to śródmiejski łącznik, którego przez lata brakowało w Jaśle. Ja osobiście pracuję w tej branży już kilkadziesiąt lat i od samego początku odkąd zostałem dyrektorem w Rzeszowie słyszałem o potrzebie budowy tego łącznika. – mówi Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie.

Budowa drogi była związana z koniecznością przesiedleń kilku domów mieszkalnych oraz wyburzeniami kolidujących z jej przebiegiem budynków handlowo-usługowych i gospodarczych. Dodatkowo trzeba było przesunąć o kilkadziesiąt metrów w głąb osiedla zabytkową kamienną kapliczkę.

Poza tym, jak podkreślił dyrektor Miąso, nie było większych utrudnień i przestojów związanych z realizacją robót budowlanych.

To zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” więc cały przebieg inwestycji od jego rozpoczęcia do zakończenia trwał trzy lata. Natomiast sam proces realizacji zmieścił się nam w jednym roku, a więc w jednym sezonie budowlanym. Nie mieliśmy żadnych problemów technicznych z jakimi spotykamy się na innych budowach. Również problemy społeczne, które chwilowo pojawiły się, są raczej typowe i dotyczyły oczekiwań odnośnie zabezpieczeń akustycznych. Na wcześniejszym etapie był problem, który wiąże się z wywłaszczeniem i wysiedleniem osób z budynków mieszkalnych. Musieliśmy tutaj pomóc kilku mieszkańcom znaleźć nowe lokum. – wyjaśnił.

Burmistrz – na podstawie miesięcznych obserwacji – podkreślił, że dzięki łącznikowi nastąpiło częściowe uspokojenie ruchu przez co po ulicach Lwowskiej i Bieszczadzkiej porusza się znacznie mniej samochodów ciężarowych niż do tej pory.

Traktujemy ten odcinek drogi jako ten, który przejmie część ruchu zarówno z ulicy Lwowskiej, jak i centrum miasta i to się potwierdza. Już zauważamy, że to natężenie ruchu zarówno na jednym, jak i drugim odcinku zmalało dzięki korzystaniu właśnie z tego nowo wybudowanego łącznika. – poinformował.

 FOTOGALERIA: 

Oficjalne otwarcie drogi KG2 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE