Informacje

Połączą drogę KG2 z planowaną zachodnią obwodnicą miasta?

W związku z udostępnieniem użytkownikom śródmiejskiego łącznika wzdłuż rzeki Jasiołki (KG2) pojawił się pomysł wydłużenia drogi do planowanego węzła w Kaczorowach, który w przyszłości będzie stanowił ważny element w układzie komunikacyjnym Jasła i powiatu. Na ile projekt okaże się realny, pokaże czas. Natomiast ważne jest to, że o jego realizacji na poważnie zaczynają rozmawiać między sobą samorządowcy, którzy odpowiadają za lokalną politykę transportową naszego regionu.

Odcinek biegnący wzdłuż obwałowania rzeki Jasiołki liczy zaledwie kilometr i czterysta metrów, ale ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania układu komunikacyjnego na terenie miasta. Udostępnienie go zmotoryzowanym uczestnikom ruchu pozwoli na równomierne rozłożenie potoku napływających do miasta pojazdów. Po miesiącu od momentu kiedy na nową drogę skierowano pierwsze auta władze miasta obserwują już znaczną poprawę sytuacji na ulicach Lwowskiej i Bieszczadzkiej, które biegną pomiędzy dużymi osiedlami mieszkalnymi i szpitalem. Więcej piszemy o niej w materiale tutaj.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oddał do użytku łącznik pomiędzy rondem Solidarności, a ulicą Piłsudskiego. To od dawna oczekiwane nowe połączenie sieci dróg na terenie miasta. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Należy jednak podkreślić, że ulica Lwowska nadal pozostaje w ciągu drogi krajowej nr 73, a więc możliwy jest przejazd wszystkich pojazdów, łącznie z TIR-ami. Tutaj niemożliwym jest zablokowanie ich przejazdu, gdyż na drogach krajowych do czegoś takiego nie może dojść.

Droga, która w lokalnym obiegu funkcjonuje pod roboczą nazwą KG2, to jeden z dwóch odcinków trasy wojewódzkiej o numerze 992 w naszym mieście (drugi jest obecnie budowany pomiędzy rondami imienia Adama Lazarowicza przy Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego przy ulicy Grunwaldzkiej), które w całości zmienią kierunek przewozów tranzytowych przez miasto.

Starosta jasielski kreśli w przestrzeni publicznej plany, aby wydłużyć śródmiejską średnicówkę do planowanego węzła w Kaczorowach, w którym to miejscu zaplanowano przebieg obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73. Jego propozycja wydaje się więc być nader korzystna.

Informacja, że te obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 73 znalazły się w tym programie budowy obwodnic, to jest to bardzo dobra informacja dla powiatu jasielskiego i dla tej części województwa podkarpackiego, bo zagwarantuje nam to rozwój. – podkreśla Adam Pawluś.

To, że obejście miasta po jego zachodniej stronie powstanie najpóźniej do 2030 roku jest już przesądzone bowiem inwestycja znalazła się w rządowym programie budowy „100 obwodnic”.

Informację tę potwierdził zresztą ważny urzędnik państwowy w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który gościł dzisiaj w Jaśle i brał udział w uroczystym oddaniu do użytkowania nowo wybudowanej drogi.

W sobotę ogłoszono listę inwestycji, które będą realizowane w ramach programu „100 obwodnic” i obwodnica Jasła znalazła się na tej liście. Więc dzisiaj już możemy spokojnie mówić, że mamy rządowe zapewnienie finansowania tej inwestycji. – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Na razie niezbyt wiele wiadomo na temat samego pomysłu promowanego przez miejscowego starostę. Ze wstępnego zarysu jedynym pewniakiem jest to, że trzeba będzie wybudować most, który połączy ze sobą dwa brzegi rzeki Wisłoki. Nasuwają się przede wszystkim pytania w jaki sposób droga miałaby się krzyżować z miejską ulicą Kazimierza Wielkiego. Czy będzie to tradycyjne skrzyżowanie, a może w formie wiaduktu? Na pewno będzie to spore wyzwanie dla projektantów.

Mamy postulat, aby tę drogę wojewódzką nr 992 wydłużyć do węzła w Kaczorowach, przez które będzie przebiegać obwodnica, która znalazła się w programie „100 obwodnic”. Tam będzie jeden z ważniejszych dla miasta Jasła węzłów komunikacyjnych. Z takim apelem zwróciliśmy się do zarządu województwa podkarpackiego i chcielibyśmy, żeby kontynuacja tej inwestycji była realizowana w nowej perspektywie, ponieważ miasto się blokuje. – mówi Adam Pawluś, starosta jasielski.

Miasto Jasło ma w Rzeszowie mocny głos bowiem Wojciech Zając od kilku miesięcy piastuje stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest on też wpływowym politykiem Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, przez co nadzieje co do realizacji inwestycji nabierają rumieńców.

Wojciech Zając, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i zarazem jego wiceprzewodniczący, również podejmuje działania, aby tę drogę 992 wydłużyć do węzła na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Kaczorowy. – przyznaje starosta.

Zając przyznaje: planowana zachodnia obwodnica miasta stanowi duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby uzupełnić infrastrukturę drogową również o przemyślane rozwiązania na drogach wojewódzkich. Dlatego opowiada się za pomysłem prezentowanym przez starostę jasielskiego.

Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z panem starostą i panem marszałkiem Władysławem Ortylem, gdzie zasygnalizowaliśmy potrzebę skomunikowania węzła w Kaczorowach na drodze krajowej nr 73 z rondem Solidarności i nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992. Jest wstępna przychylność pana marszałka. Tutaj program rządowy „Mosty dla regionów” dopuszcza inwestycje na drogach wojewódzkich, bo wszyscy mamy świadomość, że taki most na rzece Wisłoce byłby konieczny. Myślę, że to by było takie logiczne przedłużenie drogi KG2 do węzła w Kaczorowach. Byłoby to bardzo dobrym uzupełnieniem sieci dróg krajowych w obrębie miasta Jasła o ten brakujący element drogi wojewódzkiej. Wtedy mielibyśmy te kwestie w obrębie samego miasta załatwione. – powiedział.

Jak z kolei na ten pomysł zapatruje się zarządzający siecią dróg wojewódzkich? Zapytany przeze mnie o tę kwestię Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie wyjaśnił:

– Dzisiaj było słychać, że jest oczekiwanie, żebyśmy podjęli też przedłużenie drogi KG2 w stronę Kaczorowów z włączeniem do nowej obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej, ale moim zdaniem to jest przyszłość. Takie prace planistyczne jak najbardziej trzeba prowadzić. Trzeba poznać ten docelowy układ komunikacyjny w Jaśle, a potem znaleźć na to finansowanie.

Wojciech Zając jest jednak optymistycznie nastawiony co do możliwości sfinansowania inwestycji. Takim naturalnym źródłem wydaje się być Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Samorząd województwa ma bogaty bagaż doświadczeń w poprawie stanu infrastruktury drogowej w regionie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Także przy projekcie budowy odcinka drogi KG2.

Wskazuje przy tym na dużą rolę europosła Bogdana Rzońcy, który w Parlamencie Europejskim IX kadencji pracuje m.in. w komisji do spraw budżetu.

Bardzo się cieszę z zaangażowania europosła Bogdana Rzońcy, który w ramach swojej pracy w Parlamencie Europejskim stanowi dla nas mocny głos w komisji budżetowej. To powoduje, że na bieżąco mamy informacje z pierwszej ręki. Dzisiaj rzeczywiście nie możemy wiele powiedzieć jeżeli chodzi o kształt budżetu na kolejną perspektywę w latach 2021-2027, ale tutaj możemy być spokojni, że te środki na inwestycje infrastrukturalne również się znajdą. Tu rola właśnie dla nas samorządowców, żeby dobrze przygotować Regionalny Program Operacyjny, żeby w ramach RPO były możliwe inwestycje infrastrukturalne. Ale też nie zapominajmy o programach krajowych. M.in. z takiego programu jak „Polska Wschodnia” została sfinansowana chociażby budowa obwodnicy Czudca. Jestem przekonany, że dużo dobrego przed nami. Niemniej jednak tutaj musimy cały czas trzymać rękę o pulsie i nie raz o pewne rzeczy się upominać. – mówi Wojciech Zając.

Na ile plany przedłużenia drogi wojewódzkiej nr 992 okażą się realne, a nie pozostaną jedynie na etapie dokumentacyjnym to pokaże przyszłość. Ważne jest, że na poważnie zaczynają o nim rozmawiać między osobą decydenci odpowiedzialni za kształtowanie lokalnej polityki komunikacyjnej.

DW 993 również do przebudowy

Radny wojewódzki poinformował również o planowanej w tym roku inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice-Dukla, która zostanie rozbudowana na odcinku pomiędzy Nowym Żmigrodem, a Wolą Cieklińską, gdzie przebiega granica pomiędzy województwami podkarpackim, a małopolskim.

Warto przypomnieć niedawne rozstrzygnięcie Komitetu Monitorującego Program Transgraniczny Polska-Słowacja, który obradował w grudniu w Rzeszowie. Zapadła decyzja o dofinansowaniu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla. Szczęśliwie, symetryczną inwestycję prowadzi również województwo małopolskie więc ten cały odcinek od Gorlic do Nowego Żmigrodu będzie przebudowany. Otwieraliśmy nie tak dawno mosty w Kłopotnicy i Pielgrzymce więc tutaj te inwestycje na drogach wojewódzkich w powiecie jasielskim mielibyśmy względnie załatwione. – powiedział Wojciech Zając.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE