Informacje

Przekaż 1 % swojego podatku jasielskim organizacjom

Do końca kwietnia podatnicy muszą złożyć w urzędach skarbowych zeznania podatkowe. To czas, w którym możemy pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym przekazując 1 procent swojego podatku.

Bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego w każdym mieście, są organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców – tak też jest w naszym mieście. Organizacje te realizują zadania, angażują ludzi i środowiska. Zachęcamy do przekazywania 1 proc. swojego podatku na nasze jasielskie organizacje.

Zaznaczamy jednak, że załączony poniżej wykaz zawiera listę wyłącznie organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji. Warto zaznaczyć, że na terenie naszego miasta funkcjonują także ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których lokalne oddziały również korzystają z 1 proc. – tak jest m.in. w przypadku Polskiego Czerwonego Krzyża.

Świadomie przekazujmy 1 proc. naszego podatku, tak by trafił do naszego miasta!

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Jasła, uprawnionych do pobierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503
 • Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927
 • Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699
 • Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764
 • Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669
 • Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103
 • Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709
 • Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803

Dane zostały opracowane na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) – publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku Publicznego – Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie (dane udostępnione na 14 stycznia 2020 roku). https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Jak przekazać swój 1 proc.
Aby skutecznie przekazać organizacjom pozarządowym 1% podatku dochodowego, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku dochodowego. Organizacje pożytku publicznego działające na terenie Jasła nie wyodrębniły tzw. celu szczegółowego – nie ma więc potrzeby wypełniania rubryki „L” zeznania PIT-37.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE