Informacje

Samorząd Tarnowca przejmie zabytkowy dwór w centrum miejscowości

Zabytkowy dwór w Tarnowcu zmieni właściciela. Od obecnego wykupi go za przeszło milion złotych miejscowy samorząd, który planuje dokończenie rozpoczętej rewitalizacji obiektu i udostępnienie go lokalnej społeczności na potrzeby kulturalne.

Dwór w Tarnowcu – wizualizacja
[Źródło: © http://www.dwortarnowiec.pl, dostęp z dnia 1.02.2020]

Zapadła decyzja o wykupieniu przez gminę Tarnowiec od dotychczasowego właściciela nieruchomości, na której położony jest dwór rodziny Pilińskich, jedna z nielicznych perełek architektonicznych zachowanych do czasów współczesnych w tej części naszego powiatu. Radni, przy jedenastu głosach za i trzech wstrzymujących, przychylili się do wniosku wójta i upoważnili go w drodze uchwały do zawarcia stosownej umowy w przedmiotowej sprawie.

Jak poinformował Tadeusz Górczyk, sekretarz gminy Tarnowiec, wiąże się to z planami inwestycyjnymi samorządu, który zamierza przeprowadzić rewitalizację położonego w samym centrum miejscowości historycznego obiektu, a następnie udostępnić go miejscowej populacji na cele kulturalne i edukacyjne.

Rozmowy na temat zakupu tego dworku trwały od lutego ubiegłego roku. Wtedy to obecny właściciel złożył ofertę do Urzędu Gminy o chęci zbycia dworku na rzecz gminy. Były prowadzone konsultacje wójta z radnymi. Odpowiedział, że możemy rozpocząć przygotowania do nabycia tego dworu. Aby można było ten dworek nabyć, trzeba było powołać biegłego rzeczoznawcę, który wycenia to po cenie rynkowej. Gmina musi mieć taką wycenę. Ta wycena pokazała dokładnie kwotę, która ostatecznie jest przedmiotem protokołu uzgodnień, czyli milion siedem tysięcy złotych netto. Oczywiście ceny, które podawał właściciel były znacznie wyższe, ale tutaj ostatecznie ustalono, że gmina nie może dać więcej niż wartość rynkowa, którą wykazał biegły. Właściciel nie powoływał drugiego rzeczoznawcy, który by wskazywał inną cenę. – poinformował.

Proces nabycia nieruchomości pozwoli gminie Tarnowiec na aplikowanie o dofinansowanie prac remontowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego.

Stąd przyspieszone działania, by jak najszybciej go zakupić, mieć prawo własności i móc wystąpić do programu norweskiego. – wyjaśnia Górczyk.

Według wstępnych przymiarek, powierzchnia użytkowa budynku zostanie przeznaczona na działalność kulturalną, edukacyjną i wystawienniczą. W ten sposób gmina chce poszerzyć ofertę samorządowego ośrodka kultury, który obecnie mieści się w siedzibie domu ludowego i wykorzystuje około 460 metrów kwadratowych przestrzeni.

Przeprowadzenie remontu dworku da nam dodatkową powierzchnię ponad tysiąca metrów kwadratowych dla działalności, tym samym możliwości rozwinięcia skrzydeł. Wydaje się, że ta powierzchnia, która jest, blokuje wszystkie inicjatywy. Jest to wykorzystane w ponad 90-procentach. GOK potrzebuje dodatkowej powierzchni. – wyjaśnia Górczyk.

W jaki sposób władze gminy Tarnowiec przewidują zagospodarowanie dworku?

Będzie tam sala konferencyjna, na parterze szereg sal wielofunkcyjnych wyposażonych w gabloty wystawienniczo-muzealne i przeznaczonych na różnego rodzaju klubów. Ma być taras, który będzie stanowił taką plenerową scenę dla różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i prezentacji. Piwnice chcemy zaadoptować pod kątem powierzchni wystawienniczej, czyli takiej galerii, w której może być prezentowane praktycznie wszystko: od zdjęć poprzez obrazy, wyroby rękodzieła, rysunki. Taka powierzchnia powinna się tam znaleźć. Mają się znaleźć kioski, które prezentowałyby historię tej ziemi tak, żeby można było zaproponować szkołom odbycie lekcji historii w tym miejscu. Natomiast na poddaszu, które po przebudowie stało się poddaszem użytkowym, znalazłyby się dwie większe sale warsztatowe i w zależności od tego jak wyjdzie projektantom kilka salek do nauki muzyki oraz małe zaplecze dla instruktorów i administracji. To tak w telegraficznym skrócie. – opisuje Tadeusz Górczyk.

Sekretarz gminy ostrożnie podchodzi do kwestii finansowych. Podał wstępnie, że wartość wykupu nieruchomości od dotychczasowego właściciela, przeprowadzenie prac remontowych oraz realizacja projektów miękkich niezbędnych do bieżącej działalności obiektu wyniesie w granicach 7,7 miliona złotych.

Jak zaznaczył, projekt ma spore szanse na sfinansowanie z funduszy norweskich, dlatego warto przystąpić do konkursu.

Trzeba też powiedzieć, że jest to jedyny obiekt zabytkowy do wykorzystania, który jest w zasięgu gminy. Pozostałe obiekty zabytkowe zostały zaprzepaszczone i przebudowane na inny rodzaj działalności. Wydaje się, że gmina Tarnowiec, która należy do średniej wielkości i średnio zamożnej grupy gmin, powinna jednak postarać się mieć jakąś perełkę w tej koronie. Taka okazja nadarza się dzisiaj. – powiedział sekretarz.

Tutejszy samorząd liczy na aktywność lokalnej społeczności w procesie przygotowania do udostępnienia zabytkowego dworu na cele publiczne. W związku z tym w miesiącu lutym zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców badania ankietowe dotyczące oczekiwań wobec oferty kulturalnej gminy. Wyniki dadzą szczegółową odpowiedź w jakim kierunku powinny pójść prace rewitalizacyjne.

Przy tym projekcie wymagane jest badanie opinii społecznej prowadzone przez certyfikowane biuro. Znaleźliśmy takie biuro w Krakowie. Badanie byłoby prowadzone w dniach od 13 do 23 lutego natomiast 8 lutego odbyłoby się spotkanie w GOK-u z przedstawicielami szeregu organizacji działających na terenie gminy Tarnowiec, przedstawicielami szkół, przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia. Ponieważ aż cztery wskaźniki oceniają aktywność mieszkańców i ich udział w podejmowaniu decyzji co do późniejszego zagospodarowania tego budynku. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk.

I dodaje: – Wydaje się, że jest to potężna okazja, żeby najpierw nabyć, a później przywrócić do świetności ten budynek i wykorzystać go na działalność kulturalno-edukacyjną i muzealną.

Sekretarz uzupełnił, że w przypadku nieotrzymania dotacji ze wspomnianego programu, gmina będzie ubiegać się o środki na przykład z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE