Na drogach

Za dziesięć lat ominiemy komunikacyjnie centra Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło listę projektów budowy stu dróg omijających centra polskich miejscowości. Wśród zaplanowanych inwestycji przewidziano wykonanie obwodnicy Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73. Polski rząd zobowiązał się wyprowadzić ruch poza tereny zurbanizowane w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym ogłoszono realizację programu „100 obwodnic”, który przewiduje budowę obejść komunikacyjnych Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zapowiadany przez ministerstwo projekt dotyczy wykonania stu obwodnic na istniejącej sieci dróg krajowych. Osiem z nich wyznaczono do realizacji na terenie województwa podkarpackiego. Informacja szczególnie ucieszy mieszkańców południowej części regionu bowiem na mapie inwestycyjnej pojawiły się nazwy czterech miejscowości położonych wzdłuż szlaku komunikacyjnego oznaczonego numerem 73, który łączy południe Podkarpacia z centralną częścią Polski Dzięki temu kierowcy będą wreszcie mogli omijać mocno zurbanizowane tereny Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna.

Starosta jasielski Adam Pawluś przypomniał, że starania o modernizację drogi krajowej między Pilznem, a Jasłem rozpoczął przed laty jeszcze śp. Stanisław Zając, a dzisiaj jego dzieło kontynuują m.in. senator Alicja Zając oraz Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, a wcześniej przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Senator Alicja Zając zaznaczyła, że wiodącym celem, jaki stawia sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To są bardzo potrzebne inwestycje. One wpisują się w te projekty Prawa i Sprawiedliwości zarówno dostępności komunikacyjnej małych i większych miejscowości, jak również bezpieczeństwa poruszania się po naszych drogach. Jest to również związane ze środowiskiem i przyrodą. Nowe drogi i chodniki to nie tylko bezpieczeństwo, ale również wpływ na poprawę wizualną naszego regionu. Bardzo dziękujemy ministrowi Adamczykowi za to zainteresowanie południem Podkarpacia, bo wiemy, że idą duże inwestycje w regionie, ale również trzeba zauważyć, że my tutaj również mamy swoje potrzeby. Dziękuję również panu staroście, że ciągle zgłasza nam nowe pomysły i że tak dużo się zmienia w powiecie jasielskim. Jeszcze większe zmiany przyjdą już wkrótce, a to zawdzięczamy rządowi Prawa i Sprawiedliwości przy wsparciu prezydenta Andrzeja Dudy. – powiedziała.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Z kolei jak podkreślił dr Bogdan Rzońca, przedsięwzięcie przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale otworzy komunikacyjnie nowe tereny dla potencjalnych inwestorów:

Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości znacząco poprawia infrastrukturę i dostępność komunikacyjną powiatu jasielskiego, a także powiatu dębickiego, bo ta inwestycja zacznie się w Pilźnie, a skończy w Jaśle. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że na te inwestycje są środki finansowe, bo finansowanie będzie z krajowego funduszu drogowego więc nie ma żadnych zagrożeń co do tego. Ta inwestycja na pewno wzmocni bezpieczeństwo komunikacyjne powiatów jasielskiego i dębickiego, będzie mniej wypadków i mniej strat. Ta inwestycja poprawi środowisko naturalne w centrach miast takich jak Jasło, Kołaczyce, Brzostek i Pilzno. Ta inwestycja jakby wzmocni potencjał poszczególnych powiatów dlatego, że tereny, przez które ona przebiegnie, nabiorą nowej wartości. Zjazd z autostrady spowoduje, że te działki staną się bardzo atrakcyjne inwestycyjnie. Dojazd do nich tą drogą będzie powodował znaczne wzbogacenie się właścicieli nieruchomości w tym obszarze. Jak wykonamy tę inwestycję to będą korzyści zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wzrostem wartości nieruchomości.

Zdaniem starosty jasielskiego Adama Pawlusia to bardzo ważne zadanie, którego realizacja wpłynie z korzyścią na rozwój naszego regionu.

Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi i naszym parlamentarzystom dlatego, że to jest długo oczekiwana inwestycja, która w przyszłości pozwoli na lepsze skomunikowanie powiatu jasielskiego i tej części województwa podkarpackiego z siecią dróg krajowych, szczególnie z autostradą A4. Mam nadzieję, że to również przyczyni się do rozwoju naszego powiatu. – zaznaczył.

Na cały program przewidziano w sumie 28 miliardów złotych. Trudno na dzień dzisiejszy dokładnie wskazać ile trzeba będzie wydatkować na budowę obwodnic Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna. Ale zdaniem posła Bogdana Rzońcy krajowy fundusz drogowy, z którego będą finansowane poszczególne etapy projektu, jest trwałym mechanizmem.

Rząd posiada na to środki, teraz potrzeba nam zgody przy procesie realizacyjnym. – podkreśla.

Starosta doprecyzowuje, że w oparciu o studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowych założeń (STEŚ) tylko koszt budowy zachodniej obwodnicy Jasła wyniesie blisko 130 milionów złotych.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Właśnie z tych dokumentów wiemy, że obwodnica zachodnia miasta Jasła to jest około siedem kilometrów. Znamy jej przebieg. Zaczyna się w miejscowości Trzcinica w gminie Jasło i będzie przebiegać zachodnią stroną miasta Jasła, poniżej cmentarza, przez Kaczorowy do Krajowic i tam się włączy w istniejącą ulicę Krakowską i dalej będzie przebiegać w kierunku zachodnim. Następnie przejdzie na lewą stronę rzeki Wisłoki w miejscowości Wróblowa i lewą stroną aż na wysokości Brzostku przejdzie na lewą stronę, czyli kolejna trzecia przeprawa mostowa. Przed stacją benzynową w Zawadce Brzosteckiej włączy się w stary ślad drogi krajowej nr 73. Na dzień dzisiejszy taki jest uwzględniony jej przebieg. – opisuje.

Na państwowym projekcie zyskają głównie małe ośrodki. Taki cel przyświeca programowi zrównoważonego rozwoju realizowanego od pięciu lat przez polskie władze.

Chcę zwrócić uwagę na to, że te wszystkie obwodnice, które są ujęte w programie „100 obwodnic” są drogami obwodowymi w małych i średnich miasteczkach. To nie są obwodnice dla wielkich miast. Chodzi o ochronę środowiska, dostępność komunikacyjną i nowe tereny inwestycyjne. Czyli budujemy te drogi dla ludzi, dla lokalnych społeczności. – mówi Bogdan Rzońca.

Pomysłodawcy inicjatywy programu „100 obwodnic” na wykonanie robót budowlanych i przekazanie dróg obwodowych w naszym regionie wyznaczyli sobie najbliższe dziesięć lat. Obecnie trwają prace przygotowawcze dla poszczególnych odcinków.

Będzie to nowa droga, która w znacznej mierze będzie przebiegać po terenach niezabudowanych, co umożliwi szybszy przejazd przez te miejscowości, a zwłaszcza przyczyni się do tego, że ten ruch będzie płynny. Będzie mniej skrzyżowań i mniej kolizyjnych miejsc, co będzie stwarzać lepsze warunki do poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze. – podkreśla Adam Pawluś.

Decydenci apelują teraz o dobrą współpracę z poszczególnymi podmiotami i osobami, które będą zaangażowane w realizację inwestycji.

Na pewno bardzo ważne będą relacje z poszczególnymi samorządami przy przygotowywaniu tych inwestycji. Poszczególni burmistrzowie miast, wójtowie gmin powinni uczestniczyć w tych rozmowach co do konkretnych przebiegów. To są nieraz bardzo trudne sytuacje związane z domami i gospodarstwami, ponieważ będą wywłaszczenia. Chcę też powiedzieć, że chcemy dobrej współpracy z środowiskami przyrodniczymi, ale tylko tymi, które naprawdę chcą chronić przyrodę, a nie tylko udają i robią na tym politykę, bo niestety w Polsce też są takie osoby. Uważam więc, że projekt jest bardzo realistyczny. – mówi Rzońca.

Gospodarz naszego powiatu odpowiada: – Z naszej strony staramy się pomagać we wszelkich działaniach związanych z przygotowaniem tej inwestycji. Mam nadzieję, że na tej trasie nie będzie zbyt wielu wywłaszczeń więc nie będzie wielkich problemów związanych z przemieszczaniem mieszkańców. Chcemy również uczestniczyć w procedurach związanych z wydaniem decyzji środowiskowej, ale tutaj główna rola przypadnie gminie i miastu Brzostek. Nie jest możliwy udział finansowy. My, jako samorząd powiatowy, prawnie nie możemy współfinansować zadań rządowych.

Planowana data ogłoszenia przetargu na wykonanie prac budowlanych to IV kwartał 2022 roku.

 MÓWI Adam Pawluś, starosta jasielski: 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Za dziesięć lat ominiemy komunikacyjnie centra Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna”

  1. W kierunku Krosna i Sanoka obwodnica niepotrzebna?
    Wciąż tylko półśrodki. Jak są pieniądze to trzeba zbudować cełą obwodnicę.

  2. Za dziesięć lat Jasło zostanie ogłoszone skansenem. Obecnie jest marazm i powolna śmierć.