Informacje

Informacja burmistrza miasta Jasła o kolejnych ograniczeniach w związku z pandemią KORONAWIRUSA

W dniu 31 marca 2020 roku Prezes Rady Ministrów ogłosił kolejne ograniczenia w związku z trwającym stanem epidemii.

W związku z powyższym wprowadzono:

 • Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
  – sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia,
  – targowiska – 3 klientów na 1 punkt handlowy,
  – placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.
 • Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
  – w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane są zamknięte,
  – wszystkie sklepy mają przestrzegać nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
  a) od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci mają robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
  b) w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
 • Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
  – Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.
  – Nie dotyczy to osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
 • Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
 • Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 • Zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego
 • Pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. Nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
  – dojazdu do pracy,
  – wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  – załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
 • Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 • 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
  – rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  – osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • Urzędy na pracy zdalnej
  Wyjątek stanowią jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
 • Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
 • Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
  – stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  – pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Powyższe ograniczenia, jak również te wcześniej wprowadzone, obowiązują do odwołania.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii zwracam się z prośbą o przestrzeganie zasad wynikających z obowiązujących przepisów.

Burmistrz Miasta Jasła
Ryszard Pabian

SŁOWA KLUCZOWE