Informacje

Weź udział w konsultacjach dotyczących elektromobilności w Jaśle

Zachęcamy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń do zabrania głosu i wypełnienia ankiety dotyczącej elektromobilności w Jaśle. Miasto Jasło pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

 Elektromobilność  stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym.

W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne nasze miasto przystąpiło do opracowywania  „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035” , która ma przyczynić się do wypracowania dla miasta celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu, a także ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jeśli natomiast mają Państwo własne wnioski lub postulaty do opracowywanego dokumentu prosimy o przesłanie ich treści wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: konsultacje@um.jaslo.pl

Prace projektowe nad dokumentem potrwają do sierpnia br., zaś do wypełnienia ankiety oraz przesyłania wniosków i postulatów zapraszamy do 18 czerwca br. Ankieta dostępna jest pod adresem (tutaj) oraz na stronie miejskich konsultacji pod adresem (tutaj).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.