Na drogach

„Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego” z udziałem jasielskich policjantów

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego wręcza kierowcy pakiet ulotek profilaktycznych | FOT. © KPP w Jaśle

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Głównym celem akcji jest przede wszystkim realizacja założenia WIZJI ZERO, czyli dążenie do liczby zero wypadków drogowych oraz zero ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym.

Road Safety Days to działania Policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich użytkowników.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączyła się m.in. firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: Żyj i pozwól żyć innym.

Dzisiejsze działania policjantów ruchu drogowego w ramach „Road safety days” zbiegły się z akcją „Prędkość”. Mundurowi pełniąc służbę na głównych ciągach komunikacyjnych, zwracali większą uwagę na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Podczas działań studzili zapędy kierowców, którzy pozwalali sobie na zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. W ramach prowadzonej akcji w trakcie kontroli drogowych funkcjonariusze rozdawali kierującym materiały profilaktyczne oraz przypominali o przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE