Na drogach

Działania pn. „Świeć przykładem – bądź widoczny” w powiecie jasielskim

Kampania społeczna „Świeć przykładem – bądź widoczny” | FOT. © KPP w Jaśle

W czwartek na drogach powiatu jasielskiego policjanci rozpoczęli działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. W ramach 4 edycji akcji informacyjno – edukacyjnej „Świeć przykładem – bądź widoczny”, mundurowi rozdawali odblaski i zachęcali do ich stosowania. Zwracali także uwagę na zachowanie pieszych na drogach w porze wieczorowo – nocnej.

Jesień to czas, kiedy rośnie liczba niebezpiecznych sytuacji na drogach z udziałem pieszych. Niewątpliwie przyczynia się do tego niesprzyjająca aura, zmniejszona przejrzystość powietrza oraz wcześnie zapadający zmrok. Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się ofiarami wypadków. Dlatego policjanci z jasielskiej drogówki w trosce o ich bezpieczeństwo, włączyli się w działania informacyjno – edukacyjne pn. „Świeć Przykładem – bądź widoczny”.

Podczas działań funkcjonariusze z jasielskiej drogówki zwracali uwagę na zachowania pieszych na drodze. Rozdając odblaski zachęcali wszystkich do ich stosowania. Uświadamiali także niechronionych uczestników ruchu drogowego jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej.

Pamiętajmy, że korzystanie z elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych, powinno być świadome. Samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE