Informacje

Nabór projektów do budżetu obywatelskiego zakończony

Zakończył się nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, który trwał od 17 sierpnia do 11 września. W tym czasie mieszkańcy Jasła złożyli 8 projektów z dziedzin: kultury, inwestycji rekreacyjnych i sportowych oraz zakupów urządzeń. Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono pół miliona złotych.

Zgłoszone przez jaślan propozycje przeszły już wstępną weryfikację mającą na celu sprawdzenie zgodności z regulaminem. Teraz rozpocznie się ich ocena merytoryczna. Prace zespołu oceniającego potrwają do 8 października.

Propozycje zgłoszonych projektów:
1. Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo – wartość 378 500 zł
2. Jasielska liga e-sportu – 72 000 zł
3. Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem – 35 700 zł
4. Murale dla mieszkańców Jasła – 35 000 zł
5. Pumptrack – budowa asfaltowego toru rowerowego w Jaśle (lokalizacja – osiedle Sobniów)- 499 000 zł
6. Budowa oświetlenia toru rolkowego na terenie MOSiR w Jaśle – 170 000 zł
7. Zakup zamiatarki samojezdnej do oczyszczania ulic Miasta Jasła – 400 000 zł
8. Trasa rolkowo – rowerowa (MOSiR) – 500 000 zł

Tor narciarsko-rolkowy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wszystkie zgłoszone propozycje projektów oraz szczegółowe informacje czego dotyczą, dostępne są w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/ocena-merytoryczna/3.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE