Informacje

Po śmierci wójta będą potrzebne przedterminowe wybory

Po śmierci Jana Czubika w gminie Tarnowiec potrzebne będzie przeprowadzenie przedterminowych wyborów na urząd wójta gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do czasu wyłonienia nowego gospodarza samorządu rolę tę będzie sprawował komisarz rządowy. Miejscowa społeczność liczy, że zostanie nim dotychczasowy zastępca wójta. W związku z tym radni przygotowali apel do Prezesa Rady Ministrów.

Nie żyje Jan Czubik. Od wielu miesięcy ciężko chorował. Zmarł w miniony piątek w wieku 72 lat. Był znanym w lokalnym środowisku przedsiębiorcą, działaczem społecznym, a przede wszystkim wieloletnim samorządowcem ziemi jasielskiej. Pełnił funkcję radnego Rady Gminy Tarnowiec czwartej (2002-2006) i szóstej (2010-2014) kadencji. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku został wybrany po raz pierwszy na urząd wójta gminy Tarnowiec. Cztery lata później uzyskał reelekcję.

Wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu została odprawiona msza święta żałobna, po której ciało zmarłego zostało odprowadzone na miejscowy cmentarz parafialny.

Na dzisiaj na godzinę czternastą zaplanowane było posiedzenie Rady Gminy. Rozpoczęto je od uczczenia zmarłego gospodarza tego samorządu minutą ciszy przez radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.

Do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący apelu do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o ustalenie komisarza rządowego do czasu wyłonienia przez mieszkańców nowego wójta gminy Tarnowiec.

Projekt uchwały został przedstawiony przez wiceprzewodniczącego Rady Tadeusza Śmietanę.

We wstępie apelu skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego tarnowieccy radni napisali: „Rada Gminy Tarnowiec z żalem żegna wybranego w demokratycznych wyborach wójta gminy Tarnowiec Pana Jana Czubika. Jego śmierć powoduje konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec, a do tego czasu powołania komisarza rządowego wypełniającego ustawowe zadania wójta. Rada Gminy Tarnowiec, kierując się dobrem wspólnoty mieszkańców gminy Tarnowiec, chęcią zapewnienia ciągłości rozpoczętych działań, w szczególności działań inwestycyjnych, pozyskiwania środków zewnętrznych na kolejne zaprogramowane zadania zwraca się do Pana Prezesa Rady Ministrów z apelem o zapewnienie stabilnej i niczym niezakłóconej ciągłości funkcjonowania gminy do czasu wyboru nowego wójta gminy Tarnowiec poprzez powołanie na komisarza rządowego dotychczasowego zastępcy wójta Pana Wiktora Barańskiego”.

W dalszej części przytoczono zasługi zmarłego wójta śp. Jana Czubika na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Podkreślono, że był „twórczym samorządowcem i aktywnym społecznikiem„. Przypomniano, że zasiadał we władzach licznych organizacji pożytku publicznego, m.in. jako prezes Towarzystwa Miłośników Szpitala Powiatowego w Jaśle, członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, członek Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” z siedzibą w Kołaczycach czy członek Komisji Rewizyjnej Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle.

Radni gminy Tarnowiec podkreślili w apelu, że „zawsze stawiał sobie na pierwszym miejscu dobro gminy i jej mieszkańców”.

„Jemu zawdzięczamy budowę obiecywanego od 110 lat mostu na rzece Jasiołka pomiędzy miejscowościami Brzezówka i Męcinka, stadionu lekkoatletycznego certyfikowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, trzech boisk wielofunkcyjnych przy szkołach, sześciu Otwartych Stref Aktywności, placów zabaw w wielu sołectwach, gminnego żłobka w Tarnowcu, termomodernizację wielu obiektów komunalnych, przebudowę i modernizację wielu gminnych i powiatowych dróg, dziesiątek oświetleń ulicznych, rozpoczętą modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i wielu innych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych, których nie sposób wyliczyć.” – podkreślił Tadeusz Śmietana.

Zdaniem społeczności Tarnowca, co zostało wyrażone w apelu Rady Gminy do Prezesa Rady Ministrów, najlepszym kandydatem na komisarza rządowego do czasu przeprowadzenia przyśpieszonych wyborów będzie dotychczasowy zastępca wójta Wiktor Barański.

Wskazano, że od maja 1997 roku jest pracownikiem Urzędu Gminy Tarnowiec, przechodząc przez wiele szczebli kariery zawodowej, m.in. inspektora do spraw obrony cywilnej, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, aż do zastępcy wójta od dnia 31 lipca br. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kierując się dobrem lokalnej wspólnoty, w piśmie do premiera Morawieckiego zaznaczono, że „Rada Gminy Tarnowiec wyraża nadzieję, że przez wzgląd na pamięć dla zmarłego Jana Czubika, dla jego osiągnięć i zasług, powoła Pan na komisarza rządowego dotychczasowego zastępcę wójta gminy Tarnowiec Wiktora Barańskiego.”

Apel został przyjęty jednogłośnie, przy trzynastu głosach poparcia.

Biorący udział w posiedzeniu Wiktor Barański podziękował za udzielone wsparcie. – Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaufanie. – powiedział.

Jak dodał, do tej pory starał się sumiennie i starannie wypełniać powierzone mu przez śp. wójta obowiązki.

Chciałem Wam serdecznie podziękować za współpracę. Nie była ona zbyt długa, bo dwa i pół miesiąca. Wcześniej spotykaliśmy się w innych sprawach. Pracuję w urzędzie już od dawna, zajmuję się różnymi sprawami, m.in. strażami pożarnymi. Także mieliśmy sposobność współpracować. – zwrócił się bezpośrednio do radnych wicewójt Barański.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE