Informacje

Zostaw 1% swojego podatku w Jaśle

Do końca kwietnia w urzędach skarbowych trzeba złożyć zeznania podatkowe. Jest to możliwość, by pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym przekazując im 1 procent swojego podatku.

Poniżej przekazujemy wykaz jasielskich organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim jednak inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji. Świadomie przekazujmy 1 proc. naszego podatku, tak by trafił do naszego miasta!

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Jasła, uprawnionych do pobierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Fundacja im. Janusza Korczaka – KRS 0000064503
 • Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło – KRS 0000122238
 • Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” – KRS 0000462803
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – KRS 0000400306
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – KRS 0000303858
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło – KRS 0000116927
 • Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – KRS 0000532081
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – KRS 0000020568
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” – KRS 0000442715
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” – KRS 0000036699
 • Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle – KRS 0000251764
 • Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle – KRS 0000221669
 • Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sportów Walki – Judo Jasło – KRS 0000403103
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – KRS 0000222956

1% podatku dochodowego można przekazać również na organizacje ogólnopolskie lub regionalne, które mają swoje oddziały terenowe w Jaśle lub prowadzą działalność na terenie Miasta Jasła. Są to:

 • Caritas Polska z/s w Warszawie – KRS 0000198645
 • Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – KRS 0000296261
 • Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – KRS 0000041349
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki – KRS 0000037306
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki – KRS 0000011600
 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – KRS 0000014409

Jeśli ktoś byłby zainteresowany działalnością ww. organizacji pożytku publicznego, może zapoznać się ze sprawozdaniami merytorycznymi, bilansami, rachunkami zysków i strat,  które są opublikowane w bazie dostępnej pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ (aby wyszukać organizację należy wpisać numer KRS).

Pełna lista organizacji uprawnionych w 2021 roku do pobierania 1% podatku jest dostępna pod adresem: https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku.pdf.

Jak przekazać swój 1 proc.

Aby skutecznie przekazać organizacjom pozarządowym 1% podatku dochodowego, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku dochodowego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.