Informacje

Będą dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów z COVID-19

Od 1 marca na oddziale diabetologicznym będzie dostępnych dla pacjentów z COVID-19 16 łóżek | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią koronawirusa jest cały czas dynamiczna. Na terenie powiatu jasielskiego daje się zaobserwować systematyczny wzrost zachorowań oraz związaną z tym konieczność hospitalizacji osób będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Od najbliższego poniedziałku (1 marca) szpital zabezpieczy dodatkowych szesnaście stanowisk dedykowanych pacjentom z COVID-19.

Starosta jasielski Adam Pawluś, cytując podczas ostatniej sesji dane statystyczne przygotowane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle przekazał informację, że mimo zawirowań organizacyjno-funkcjonalnych związanych z pandemią, placówka medyczna realizowała swoją działalność w normalnym trybie. Liczba porad specjalistycznych udzielonych w grudniu 2020 roku wyniosła 6 035, w styczniu 5 933, zaś w lutym na dzień 24 – 5 697. W grudniu wykonano 167 zabiegów operacyjnych, w styczniu 247, zaś w lutym już 263.

Z informacji przygotowanych przez jednostkę wynika, że obłożenie łóżek przez pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zakaźną COVID-19 jest dosyć wysokie. W grudniu ubiegłego roku do placówki medycznej zostało przyjętych 118 osób, w styczniu 103, a w ciągu 24 dni lutego hospitalizowano już łącznie 127 pacjentów z koronawirusem.

Służby szpitala podają, że ilość wykonanych testów antygenowych wyniosła odpowiednio: w grudniu – 1 378, w styczniu – 2 021 i do dnia 24 lutego – 287. W punkcie drive-thru funkcjonującym przy budynku oddziału zakaźnego dokonano następującą ilość pobrań wymazów: w grudniu – 411, w styczniu – 255, zaś w ciągu 24 dni lutego – 362.

Sytuacja, jeżeli chodzi o zachorowalność na COVID, jest w tej chwili dosyć niebezpieczna. Obserwuje się w naszym Szpitalu Specjalistycznym wzrost zajętości łóżek dla pacjentów właśnie z COVID-em, w tym łóżek respiratorowych. – komentuje starosta jasielski Adam Pawluś.

Kierownictwo szpitala przygotowuje jednostkę na tzw. „trzecią falę”, którą eksperci z dziedziny epidemiologii przewidują na przełomie lutego i marca. Od poniedziałku 1 marca oddział diabetologiczny zostanie tymczasowo przekształcony na oddział „covidowy”.

Niestety, ale wymusi to sytuacje, że pacjenci internistyczno-diabetologiczni będą nierzadko odsyłani do ościennych placówek medycznych.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. NFZ zwrócił się do szpitala o zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z COVID. Szpital jest w stanie przygotować, bo już to czynił. Na oddziale diabetologicznym będzie zakontraktowanych szesnaście łóżek na leczenie pacjentów z COVID-19. – powiedział samorządowiec.

Adam Pawluś: – Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom szpitala, z dyrekcją, za ich odpowiedzialną pracę w tych trudnych warunkach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE