Meteo

Ostrzeżenie o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w dniach 25 – 27.02.2021 r.

Stopień zagrożenia: 2

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od dnia 25.02.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 27.02.2021 r. do godz. 12:00 na skutek spływu wód roztopowych, a w noc z piątku na sobotę, także opadowo-roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo: 85%

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE