Informacje

Strzelnicy sportowej w powiecie na razie raczej nie będzie

Starostwo Powiatowe w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W powiecie jasielskim miała powstać strzelnica sportowa. Zajęcia praktyczne realizowane na obiekcie ubogaciłyby ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych, które prowadzą klasy o tzw. profilu mundurowym. Inwestycja według ostatnio przekazywanych informacji schodzi jednak na drugi plan. – Na razie mamy więcej innych problemów. – wyjaśnia starosta Adam Pawluś.

O stan zaawansowania prac przygotowawczych do budowy na terenie powiatu jasielskiego pierwszej profesjonalnej publicznej strzelnicy sportowej pytała na ostatniej sesji radna Dorota Woźniak.

Temat mnie interesuje, ponieważ jak była planowana jeszcze w Cieklinie to zwracałam uwagę, że miejsce w Cieklinie nie będzie zaakceptowane. Okazało się, że miałam rację. Przypominam, że o strzelnicy mówimy od 2019 roku, a do 30 czerwca 2020 roku miała być wykonana dokumentacja projektowa. Pan starosta, w odpowiedzi na interpelację radnego Przetacznika twierdzi, że będzie kontynuowana budowa strzelnicy. – powiedziała.

Gospodarz naszego powiatu przyznał w odpowiedzi, że budowa takiego obiektu jest możliwa, ale odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia. Po wstępnym oszacowaniu kosztów lokalizacji strzelnicy w Cieklinie okazało się, że wartość projektu znacznie przekracza możliwości finansowe samorządu.

Koszty budowy tej strzelnicy są naprawdę wysokie. One by sięgały około pięciu milionów złotych. Dofinansowanie w kwocie 1,3 miliona złotych, które początkowo mieliśmy otrzymać, niewiele by rekompensowało wartość całej strzelnicy. Więc należy się zastanowić czy kontynuować to jako strzelnicę sportową. – powiedział Adam Pawluś.

Jak nie w Cieklinie to w Samoklęskach?

Starosta poinformował, że bierze pod uwagę również możliwość usytuowania strzelnicy w Samoklęskach, gdzie powiat dysponuje blisko 35-hektarową działką znajdującą się właściwie na pograniczu dwóch gmin: Osieka Jasielskiego i Nowego Żmigrodu.

Tam jest również możliwa strzelnica. Jest dobry, dogodny dojazd drogą wojewódzką. Wiązałoby się to z doprowadzeniem energii elektrycznej lub zakupem jakiegoś generatora. – wyjaśnił.

A co z Trzcinicą?

Naturalnym miejscem budowy obiektu, które było typowane od początku zainicjowania pomysłu przez zarządzających naszym powiatem, to tereny przylegające do Zespołu Szkół w Trzcinicy. Działa tam prężnie jednostka strzelecka z chlubnymi tradycjami. Uczniowie szkoły chętnie biorą udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych w mieście Jaśle i całej okolicy, manifestując przy tym swoje przywiązanie do narodowych tradycji.

Pojawiła się jednak zupełnie odmienna perspektywa zagospodarowania tego obszaru, z którą kolidowałoby powstanie strzelnicy.

Zlokalizowanie strzelnicy w tym miejscu spowoduje obniżkę cen działek. Tym samym zmieni się atrakcyjność tych działek. – informuje starosta.

Powiat zamierza przeznaczyć je na cele budownictwa jednorodzinnego i budownictwa usługowego. Jak przyznaje starosta Adam Pawluś, jest duże zainteresowanie nimi i sporo osób pyta kiedy będzie możliwy zakup ziemi.

– Już w tej chwili mam wiele zapytań, żeby jak najszybciej uruchomić sprzedaż działek. – podaje. – Są to działki widokowe. Będzie możliwość podłączenia mediów: gazu, kanalizacji i prawdopodobnie wody. Wójt gminy Jasło przystępuje do opracowania rozbudowy drogi. Droga, która jest na granicy dwóch wsi i dwóch gmin, jeżeli będzie poszerzona to będzie stanowić doskonały dojazd do tych działek. To naprawdę poprawi atrakcyjność tych działek. W sumie to jest sześć kilometrów od Jasła. Jest kilka dobrych dojazdów do miasta, chociażby tą tzw. „zachodnią obwodnicą Jasła”, czyli drogą powiatową, drogami gminnymi czy drogą krajową nr 28. Jest też atrakcyjna szkoła, bo szkoła w Trzcinicy jest dobrą szkołą. To może mieć wpływ na to, że uzyskamy dobre ceny ze sprzedaży. Na dzień dzisiejszy taki mamy pomysł na zagospodarowanie tego terenu. – objaśnia samorządowiec.

Strzelnica w nowej komendzie Policji tylko dla profesjonalnych służb mundurowych?

Starosta był pytany o możliwość korzystania przez młodzież szkolną z profesjonalnej strzelnicy w nowo wybudowanej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Nie wiem czy Policja wyrazi zgodę, żeby nasza młodzież mogła tam ćwiczyć. Na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. Oni dopiero co się przeprowadzili. Na pewno ta strzelnica jest nowoczesna. – wyjaśnił A. Pawluś.

Temat na razie odsunięty w czasie

Z wyjaśnień złożonych przez gospodarza naszego terenu w czasie posiedzenia Rady Powiatu wynika, że powiat nadal jest zainteresowany realizacją inwestycji, jednak będzie musiała ona być odsunięta w czasie.

Na razie mamy więcej innych problemów. – informuje starosta Adam Pawluś. – Procedujemy termomodernizację szkół, mamy szereg pytań. Jest duża szansa, że termomodernizacja szkół zostanie zaakceptowana pozytywnie. Taką mam nadzieję. Na tym się będziemy musieli skupić. To będzie wielkie wyzwanie. A czy wrócimy do strzelnicy? Trzeba się zastanowić jeszcze nad tym jak wykorzystać tą dokumentację, która jest.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE