Informacje

Dotacja gminy Skołyszyn do studium kolejowego Jasło – Dębica

Skołyszyn jako pierwsza gmina w powiecie jasielskim udzieliła wsparcia dla budowy szlaku kolejowego na odcinku Jasło – Dębica. Samorząd wyasygnuje ze swojego budżetu kwotę 40 tysięcy złotych na opracowanie wstępnego studium linii.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego obejmującego opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla linii kolejowej z Jasła do Dębicy znalazł się w porządku poniedziałkowych (01 bm.) obrad Rady Gminy Skołyszyn.

Jego zakres omówił Wójt Bogusław Kręcisz. – Sprawę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa podkarpackiego omawialiśmy na poszczególnych komisjach stałych. Komisję stałe zaopiniowały pozytywnie tę sprawę. Wcześniej spotkaliśmy się na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu jasielskiego i tam wójtowie i burmistrzowie zgodnie orzekli, że dofinansowujemy ten projekt w wysokości między 3, a 4 złote na jednego mieszkańca. Czyli warunkujemy to liczbą mieszkańców. – poinformował.

Wysokość wsparcia finansowego dla przedmiotowego przedsięwzięcia ze strony skołyszyńskiego samorządu wyniesie 40 tysięcy złotych.

W posiedzeniu miejscowej rady wziął udział starosta jasielski, który jest inicjatorem działań zmierzających do budowy nowego połączenia kolejowego otwierającego nasz region na centralną część kraju.

Adam Pawluś na początku przybliżył szczegółowo informacje o genezie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach rządowego programu pod nazwą „Kolej+”.

Przypomniał, że Zarząd Powiatu w Jaśle opracował koncepcję przebiegu tej linii w 2017 roku. – Zleciliśmy to jednej z firm warszawskich i oni przygotowali projekt. Byli zdziwieni, że są tak świetne warunki do tego, żeby tę linię przeprowadzić. Linię, którą kiedyś chciał przeprowadzić cesarz Franciszek Józef ponad sto lat temu, ale wybuchła I Wojna Światowa. Wtedy były inne uwarunkowania i możliwości techniczne. Ona przebiegała innym szlakiem. Na pewno nie byłaby taka, jaką my planujemy. – powiedział.

Przyszła linia kolejowa ma biec w dolinie rzeki Wisłoki, w dużym przybliżeniu do projektowanego przebiegu drogi krajowej nr 73.

Budowie sprzyjają doskonałe warunki terenowe. – Różnica poziomów jest niewielka. Mamy cztery przeprawy mostowe na rzece Wisłoce. Ta linia jest doskonała dla przewozów towarowych i osobowych. Tak, jak wcześniej mówiłem, że gdy odkryli to w Warszawie to byli zaskoczeni. Ale jesteśmy przecież w Beskidzie Niskim. Austriacy też nie byli naiwni, gdy projektowali tą linię w takich warunkach. Wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj. Dzisiaj możemy w bardzo szybkim tempie wybudować czy nasypy, czy przeprawy mostowe. – powiedział.

Starosta podał, że dopuszczalna prędkość przejazdowa po nowym szlaku ma wynosić 160 km/h dla pociągów osobowych, a dla pociągów towarowych 120 km/h.

Są brane pod uwagę dwa warianty włączenia do istniejącej sieci kolejowej: przy stacji w Grabinach lub albo w lesie koło Czarnej.

Włączenia mają być podwójnymi łącznicami, czyli jak pociąg będzie jechał tym szlakiem 166 do Tarnowa to nie będzie wjeżdżał do Dębicy. On pojedzie sobie łącznicą bezpośrednio do Tarnowa. Przejazd z Jasła do Tarnowa będzie trwał 33 minuty. Natomiast do Krakowa 1h 15 minut. Również przejazd do Rzeszowa skróci się o połowę, bo będzie trwał około 40 minut. – opisuje Adam Pawluś.

Starosta stwierdził, że przedmiotowa linia będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu jasielskiego.

Budowa linii nr 166 Jasło – Dębica cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, m.in. PKN ORLEN, który w pobliskim Jedliczu planuje dużą biorafinerię. Komponenty i gotowe produkty mogłyby być transportowane właśnie projektowaną drogą torową.

Radni ze Skołyszyna jednomyślnie poparli to zadanie. Adam Pawluś podziękował im za przychylność.

Dziękuję wszystkim samorządowcom za to, że tak życzliwie potraktowali ten temat, a nie jako fanaberię. – powiedział.

Całe studium może kosztować w granicach miliona złotych.

Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Jaśle przyjęła stosowną uchwałę przekazującą 200 tysięcy złotych jako pomoc dla województwa podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE