Informacje

Jasło: wybrano nowego dyrektora szpitala

Szpital Specjalistyczny w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle obejmie Beata Trzop. Jej kandydatura została zaakceptowana przez organ prowadzący podmiot leczniczy.

Zakończyło się postępowanie, którego celem było wyłonienie nowego menedżera Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dokumenty można było składać do Starostwa Powiatowego w Jaśle w okresie od 23 lutego do 11 marca br. Oferty na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym podlegającym bezpośrednio samorządowi powiatu jasielskiego wpłynęły w wyznaczonym terminie od sześciu kandydatów. W miniony piątek (19 marca) odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego dokonano oceny formalnej przedłożonych aplikacji oraz rozmowy indywidualne, w trakcie których zainteresowani prezentowali swoją koncepcję zarządzania i strategii rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Procedurę konkursową wygrała Beata Trzop – związana zawodowo z jasielskim szpitalem od 1989 roku, obecnie zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. strategii i rozwoju. W przeszłości pełniła już funkcję zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych i ekonomicznych. 

Beata Trzop będzie pełniła funkcję dyrektora przez najbliższe pięć lat.

Konkurs był potrzebny z uwagi na decyzję podjętą przez poprzedniego dyrektora końcem minionego roku. Lek. med. Michał Burbelka złożył wówczas niespodziewaną w lokalnym środowisku rezygnację z misji zarządzania szpitalem, którą realizował konsekwentnie od 2013 roku. Jego bieżąca kadencja mijała dopiero z dniem 10 kwietnia 2025 roku. Metody zarządzania jednostką były bardzo wysoko oceniane publicznie przez władze samorządowe.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE