Na drogach

Dalsze utrudnienia na DW 993 w m. Pielgrzymka

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W przyszły piątek (19 bm.) nastąpi czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 993 w Pielgrzymce, gmina Osiek Jasielski. Utrudnienia wynikają z planowanego remontu odcinka trasy przebiegającej przez tę miejscowość. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o kolejnych utrudnieniach w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 993. Od przyszłego piątku (19 bm.) przez kolejne dwa tygodnie będą kontynuowane prace związane z jej modernizacją. Tym razem drogowcy zamierzają zabrać się za odcinek przebiegający przez Pielgrzymkę w gminie Osiek Jasielski. 

Nowa nawierzchnia jezdni będzie układana od centrum miejscowości (skrzyżowanie z drogą powiatową obok domu ludowego) do mostu na potoku Kłopotnica. Łączna długość przedmiotowego odcinka wynosi 1100 metrów.

Roboty mają się zakończyć do środy 2 czerwca. Za ich realizację odpowiada firma STRABAG z Pruszkowa. Zarządca szlaku komunikacyjnego przewiduje jednak możliwość wydłużenia tego terminu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W związku z powyższym nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu drogi w miejscu prowadzonej inwestycji. Przejezdność zostanie zapewniona wyłącznie pojazdom służb ratowniczych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowemu Ratownictwu Medycznemu) oraz służbom technicznym z uwagi na wykonywane przez te podmioty czynności służbowe. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy, o których informować będzie stosowne oznakowanie. Prosimy o uważną jazdę. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – granica państwa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło„. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska – Republika Słowacka na lata 2014-2020.

Dzięki temu działaniu całkowitej metamorfozie poddany zostanie szlak komunikacyjny między Nowym Żmigrodem, a Pielgrzymką w powiecie jasielskim o łącznej długości około 7,2 km. Prace rozpoczęto już w roku ubiegłym, a wedle przyjętego harmonogramu są obecnie kontynuowane.

Bądź na bieżąco z informacjami o wydarzeniach w Jaśle i powiecie jasielskim: dołącz do naszego Twittera!

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE