Na drogach

„Bądź rozważny na drodze” – policyjne działania prewencyjne na jasielskich ulicach

Policjanci z Jasła, realizowali działania profilaktyczne mające na celu przybliżenie uczestnikom ruchu drogowego nowych przepisów, które weszły w życie 1 czerwca br. Prowadzone działania realizowano w oparciu o założenia kampanii „Bądź rozważny na drodze”, którą zainaugurowano w marcu, na terenie gminy Nowy Żmigród. Wtorkowe przedsięwzięcie wpisuje się także w trwającą już akcję pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”.

Policjant ruchu drogowego przekazuje ulotkę informacyjno-edukacyjną rowerzyście
| FOT. © KPP w Jaśle

1 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym, która między innymi wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach. Zgodnie z nowelizacją ustawy, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Oprócz przywilejów pieszy ma też pewne obowiązki. Przechodząc przez przejście, nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

Ustawodawca doprecyzował także przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, którzy zbliżają się do przejść dla pieszych. Zgodnie z zapisem ustawy, kierujący w takim przypadku jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo wchodzącego na nie i przede wszystkim ma mu ustąpić pierwszeństwa.

W miniony wtorek, na terenie Jasła, funkcjonariusze ruchu drogowego pełnili służbę w rejonach przejść dla pieszych. Mundurowi zwracali uwagę na zachowania się uczestników ruchu w rejonach przejść oraz wręczali pieszym ulotki informacyjno-edukacyjne. Zostały one przygotowane dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, w ramach kampanii „Bądź rozważny na drodze”.

Podczas tego przedsięwzięcia policjanci informowali i edukowali uczestników ruchu na temat obowiązujących przepisów. Kierując się założeniami trwającej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”, przypominali, że droga jest dla wszystkich, warto jednak kierować się zasadą ograniczonego zaufania, a przede wszystkim przestrzegać przepisów. Stosowanie się do zasad w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Pamiętajmy o przestrzeganiu nowych przepisów, bądźmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE