Informacje

Jasielski inkubator przedsiębiorczości otwarty

Po długim oczekiwaniu wreszcie uruchomiono inkubator przedsiębiorczości. W ocenie lokalnego samorządu to bardzo pomocne narzędzie dla zaradnych, pomysłowych i pełnych energii mieszkańców naszego miasta w stawianiu przez nich pierwszych kroków w biznesie. Tkwiący w młodych jaślanach kapitał społeczny to również szansa na dalszy rozwój naszego miasta.

ZAADOPTOWALI STARĄ KAMIENICĘ W CENTRUM MIASTA

Inkubator powstał już wiele miesięcy temu jednak restrykcje sanitarne wynikające z obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii wywołanego pandemią koronawirusa musiały wstrzymać plany urzędników związane z udostępnieniem przestrzeni biurowej dla młodych przedsiębiorców. Natomiast systematyczne poluzowanie obostrzeń pozwoliło władzom miasta na oficjalne uruchomienie działalności tego miejsca.

Jasielski inkubator przedsiębiorczości jest zlokalizowany w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy czy Urzędu Miasta. To wiodące instytucje użyteczności publicznej, do których kierowane są pierwsze kroki w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na potrzeby jego funkcjonowania zaadoptowano pomieszczenia znajdujące się w starej kamienicy, przylegającej do ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego – jednej z głównych arterii komunikacyjnych Jasła.

W tym celu przeprowadzono gruntowną modernizację pomieszczeń. Inkubator zajmuje parter i pierwsze piętro budynku. Obiekt został w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich z poziomu chodnika, wewnątrz wybudowano windę zapewniającą sprawną komunikację pomiędzy kondygnacjami, a układ mebli i urządzeń biurowych zapewnia swobodny dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Będą się jeszcze pojawiać różnego typu rozwiązania. Kwestia dostępności ciągle się zmienia i tutaj też śledzimy na bieżąco przepisy w tym zakresie. Powołany koordynator do spraw dostępności stara się zwracać uwagę na tego typu wymogi więc pewnie w tym zakresie coś się jeszcze zmieni. – powiedział burmistrz Jasła.

Ryszard Pabian podzielił się informacją, że sytuacja, gdzie miasto jest współwłaścicielem lokalu, wcale nie sprzyjała prowadzonym pracom.

Realizacja wcale nie była łatwa. To, że ten lokal jest we współwłasności wspólnoty mieszkaniowej, utrudniło wiele prac. Winda miała być na zewnątrz obiektu. Niestety, współwłaściciele nie wyrazili na to zgody. Wymagało to przeprojektowania. Ale obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i ta winda jak najbardziej ma temu celowi służyć. – opowiada.

Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Koszt realizacji prac adaptacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia wyniósł prawie 1,8 mln złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Co istotne – działania, począwszy od projektu architektonicznego, wykonania niezbędnych prac budowlanych, po umeblowanie, w całości realizowały podmioty gospodarcze na stałe związane z naszym miastem.

To istotne, że właśnie w ten sposób przedsiębiorcy jasielscy pokazali, że są mocni, potrafią konkurować na rynku i właśnie byli wykonawcami tych działań. – zaznacza burmistrz.

KTO SKORZYSTA Z INKUBATORA?

Przedsięwzięcie jest adresowane w szczególności do ludzi młodych, stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Miasto oddaje do ich dyspozycji przestrzeń publiczną, w której swobodnie będą mogli realizować swoje pomysły biznesowe. To nie tylko biurko, krzesło, szafka, możliwość dostępu do komputera z siecią internetową czy sprzętu biurowego. Inkubowane podmioty mogą tu skorzystać z podstawowego doradztwa marketingowego, prawnego, księgowego czy informatycznego.

Pomysł zrodził się przede wszystkim z wieloletnich doświadczeń i obserwacji władz miasta, a także na podstawie analizy rozmaitych danych statystycznych i dokumentów strategicznych.

Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do ludzi młodych, którzy będą rozpoczynać swoją działalność. Chcemy, aby taki młody człowiek znalazł tutaj swoje miejsce, zarówno na przestrzeniach otwartych, jak też w biurach, które zostały dla nich przygotowane. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie, chcieli przede wszystkim zostać w mieście. Stąd też dajemy im taką możliwość. Tutaj mogą rozpocząć swoją działalność, by potem po okresie inkubacji mogli ją dalej prowadzić. – podkreśla burmistrz Ryszard Pabian.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

 

Zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska-Chmiel podkreśliła, że na atrakcyjność tego miejsca wpływa również możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia ze strony partnerów zewnętrznych, którzy wyrazili chęć współpracy z inkubatorem. Są wśród nich m.in. instytucje użyteczności publicznej działające na rynku pracy, organizacje non-profit czy firmy działające na lokalnym rynku.

Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zależy nam na tym, żeby te firmy, które będą lokatorami inkubatora, były odpowiednio zaopiekowane. – podkreśla Małgorzata Adamska-Chmiel. – Jak wskazują różnego rodzaju dane, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, to znaczna część firm, bo prawie 30%, nie przetrwa pierwszego roku funkcjonowania na rynku. Choćby dlatego, że wykonują działalność ze względu na swoje pasje, chcą zarabiać na tym, na czym się znają i co kochają. Potem okazuje się, że to nie wystarcza tylko do prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzebne jest doradztwo marketingowe, prawne, księgowe, którego nie uwzględniają, które wiążą się z dużymi kosztami. Niestety to powoduje, że nie mogą przetrwać na rynku. Wychodząc naprzeciw takim problemom dedykujemy w tym inkubatorze wsparcie tym młodym przedsiębiorcom właśnie w tym zakresie, którego wcześniej nie uwzględniają, czyli prawne, księgowe, marketingowe.

Oferta inkubatora kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, obecnych na rynku nie dłużej niż 23 miesiące. Wiodącą działalnością jest szeroko rozumiana branża informatyczna i telekomunikacyjna.

Nabór został już ogłoszony i ma być prowadzony w trybie ciągłym.

On był przesunięty ze względu na pandemię. – zaznacza Małgorzata Adamska-Chmiel. – Nie chcieliśmy mieć takiej sytuacji, w której będziemy udostępniać tylko część inkubatora. Jest tutaj wiele miejsc, w których przestrzeń jest wspólna więc trudno by było zapewnić bezpieczeństwo potencjalnym lokatorom. Dlatego też czekaliśmy z uruchomieniem naboru do tego inkubatora. Teraz obostrzenia zostały poluzowane więc udostępniliśmy go w całości. Mam nadzieję, że będziemy go mogli wynajmować na długi czas, a nie tylko na chwilę, bo we wrześniu okaże się, że trzeba będzie znów zmienić zasady. Korzystamy z tej okazji, którą nam daje teraz obluzowanie obostrzeń. Cała infrastruktura jest dostępna.

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe, planowana ilość firm do zainkubowania to dwanaście. – Tutaj nie szliśmy w kierunku szukania przestrzeni, gdzie byłby to inkubator technologiczny, czyli taki, gdzie firmy mogłyby prowadzić działalność nie tylko przy biurku, ale także stawiać maszyny i tam prowadzić produkcję. – wyjaśnia Ryszard Pabian. – Ponieważ ten budynek był wolny i w dobrej lokalizacji stwierdziliśmy, że to jest dobra lokalizacja.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Miasta (www.jaslo.pl lub www.inkubatorjaslo.pl), telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu od urzędników.

Do magistratu wpływa już wiele zapytań o działalność inkubatora.

Inkubator jest obsługiwany przez pracowników Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta. Są delegowani konkretnie do prac przy tym inkubatorze. To nie tylko czysto administracyjne funkcje, ale również podstawowa obsługa prawna, informatyczna, marketingowa. Jest możliwość korzystania z profesjonalnej obsługi, ale na zasadzie współpracy z firmami, które ją zadeklarowały. – mówi Ryszard Pabian.

EKSPERT – UWOLNIĆ AMBICJE I TALENTY MŁODYCH

Dr Krzysztof Głuc, dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca wicepremiera, ministra pracy, rozwoju i technologii Jarosława Gowina, który od lat współpracuje z Jasłem w zakresie realizacji projektów oświatowych podkreśla, że uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości jest logicznym uzupełnieniem oferty samorządu miejskiego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Jasło konsekwentnie, od dobrych kilku lat, realizuje wizję pracy z młodymi ludźmi i otwiera się na przedsiębiorców. Program „Jasło – miasto wiedzy” jest takim przykładem. Ale w momencie kiedy z tymi młodymi ludźmi pewne rzeczy zostaną przepracowane, zostaną uwolnione ich ambicje, ich możliwości, talenty to potrzebny jest krok dalej. Taki młody człowiek kończy szkołę, kończy studia i potrzebuje ciągle wsparcia w tym dosyć skomplikowanym świecie. A jeszcze ostatnich kilkanaście miesięcy pokazało jak bardzo wymagające jest życie młodych ludzi, którzy działają chociażby w branżach technologicznych, kiedy chcą prowadzić swoje firmy. Inkubator daje szanse rozwoju. Daje szanse zadbania o ten talent, który w naturalny sposób ci młodzi ludzie mają, aby nie został on gdzieś stłumiony przez bolączki życia codziennego. To jest jedno z bardzo istotnych zadań. – powiedział.

Jego zdaniem, umożliwienie startu młodym ludziom we własny biznes tutaj na miejscu pozwoli na budowanie potencjału rozwojowego miasta w kolejnych latach.

To w bezpośredni sposób przekłada się na jakość życia. Ci młodzi ludzie pozostają, tutaj wydają pieniądze, tutaj płacą podatki, tutaj zakładają rodziny. To powoduje, że przeciwdziałamy temu, co mądrze nazywamy depopulacją miasta, czyli po prostu powstrzymujemy ten wypływ młodych ludzi z terenu miasta. – dodaje ekspert.

Doskonałym przykładem korelacji działań jest powstające w Jaśle Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2. Jednym z oferowanych tam działań będzie coworking.

Czyli firmy, które tutaj będą inkubowane, będą mogły tam znaleźć swoje miejsce do funkcjonowania. – zaznacza Głuc.

Determinacji w realizacji pomysłu gratulowała dzisiaj władzom Jasła poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska.

Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Chcielibyśmy, aby tych przedsiębiorców było w Jaśle jak najwięcej. Aby to byli też młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy i mają wspaniałe pomysły. Ale same pomysły nie wystarczą, taka jest rzeczywistość. Do tych pomysłów trzeba mieć jeszcze tą całą otoczkę finansową i przygotowawczą do rozwinięcia biznesu. Dlatego to miejsce ma właśnie temu służyć. Mam nadzieję, że ten inkubator będzie się stawał wylęgarnią prawdziwie trafionych biznesów. Łatwo jest wziąć pieniądze z jakiś instytucji pośredniczących czy urzędu pracy i coś rozkręcić. Ale potem przychodzi trudny moment kiedy ten biznes musi stanąć na własnych nogach. On stanie tylko wtedy kiedy będzie potrzebny na rynku, na którego produkty jest zapotrzebowanie. Tutaj trzeba przeróżnej pomocy administracyjnej i innej, aby przejść przez te wszystkie progi urzędnicze, ten biznes najpierw rozkręcić, a później go kontynuować. – powiedziała.

Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Nz. otwarcie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.