Informacje

3,5 mln euro na rozwój Jasła

Miasto Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasło znalazło się w gronie 29 polskich miast, które otrzymają wsparcie w ramach programu „Rozwój lokalny”. Są to środki ściśle dedykowane samorządom, które tracą swoje dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze. Działania, które zaplanowano na różnych płaszczyznach, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Dobre informacje napłynęły dzisiaj do Jasła z Warszawy, gdzie burmistrz miasta Ryszard Pabian odebrał z rąk Waldemara Budy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej symboliczny czek, potwierdzający przyznanie lokalnemu samorządowi grantu w ramach programu „Rozwój lokalny”. Kwota pomocy naszemu miastu wynosi 3,5 mln euro.

Samorząd pod kierownictwem Ryszarda Pabiana już od wielu miesięcy przygotowywał się do projektu pod nazwą „Jasło – moje miasto, mój dom”.

Muszę przyznać, że my byliśmy szczęśliwi kiedy znaleźliśmy się w gronie 54 miast. Już wtedy mieliśmy świadomość, że przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich, którym przy tej okazji serdecznie dziękuję za współpracę i pomóc, mogliśmy przeprowadzić pogłębione diagnozy problemów, które mamy w mieście, a przy okazji wyznaczyć te cele, które potem znalazły się w dwóch kluczowych dokumentach. Owszem, 3,5 mln euro pozwala zrealizować wiele zadań, które zostały w tych dokumentach ujęte, ale to także kierunek działań, które będziemy chcieli realizować w najbliższych latach. Tych zadań jest bardzo wiele. Myśmy je ujęli na kwotę ponad 55 mln złotych. – powiedział burmistrz podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Propozycje miasta zawierają szereg różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych, jak również realizację projektów miękkich, ukierunkowanych na wzrost kompetencji społecznych wśród mieszkańców.

Jak podkreślił R. Pabian: – Każde z tych działań mimo, że przypisaliśmy je do poszczególnych obszarów, tak naprawdę oddziaływują na pozostałe. Bez komplementarnego wykonania tych wszystkich działań ten rozwój społeczno – gospodarczy, który jest naszym celem, na pewno byłby niemożliwy.

Szczegółowe materiały są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. (www.jaslo.pl) pod zakładką „Rozwój lokalny”.

W trakcie dzisiejszego spotkania burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom Jasła, którzy byli zaangażowani w przygotowanie dokumentów strategicznych, dających później możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Przy tej okazji serdecznie dziękuję szeroko rozumianym mieszkańcom naszego miasta, którzy tak licznie i chętnie włączyli się w te wszystkie działania. To nie tylko spotkania, warsztaty, ale także wiele ankiet wypełnionych przez młodzież, jak i organizacje pozarządowe, ale również ogromną rzeszę przedsiębiorców. Wiele działań zapisanych w naszych planach rozwoju skierowanych jest właśnie do nich. Nie zapominamy oczywiście o ochronie środowiska. Te wszystkie działania infrastrukturalne podparte są również działaniami w sferze środowiskowej, bo to jest ważne w jakich warunkach będziemy żyli. – powiedział.

Szczególną wdzięczność okazał darczyńcom. – Dzięki nim możemy tymi środkami dysponować. – dodał Pabian.

W wydarzeniu wzięła udział poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, która gratulowała władzom miasta zaangażowania w zdobycie środków, które przełożą się bezpośrednio na rozwój Jasła i poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Historia miasta Jasła jest nniezwykła. To miasto, które ma już ponad 650 lat, które w swojej historii przeżywało momenty wielkie, wzniosłe, bo przecież w tym mieście Ignacy Łukasiewicz dokonał pierwszej laboratoryjnej destylacji ropy naftowej i tu powstała pierwsza rafineriaropy naftowej, w granicach administracyjnych obecnego miasta. Niestety, ale przyszły lata wojenne kiedy Niemcy, praktycznie już na końcówce wojny widząc, że to miasto nie będzie ich, a będąc w nim zakochany starosta niemiecki Gentz stwierdził, że skoro to miasto nie będzie jego to jego w ogóle nie będzie. To nie wskutek działań wojennych tylko z nienawiści to miasto zostało zniszczone w 97 procentach. To miasto wciąż liże rany po tej tragedii, która wtedy się stała. Każde środki, które wpływają do naszego miasta powodują, że temu miastu jest przywracana dawna świetność. – mówiła posłanka i była burmistrz Jasła.

Środki na realizację programu „Rozwój lokalny” pochodzą z funduszy norweskich oraz EOG.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE