Informacje

Jasielscy policjanci świętowali. Po raz pierwszy flaga państwowa dumnie powiewała na placu przed nową Komendą Powiatową

Po raz pierwszy na placu przed nowo wybudowaną siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oficjalnie zawisła flaga państwowa, odegrano również hymn narodowy | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Szczególny wymiar miały tegoroczne obchody Święta Policji w jasielskiej jednostce bowiem po raz pierwszy w jej historii odbyły się one na placu apelowym przed nowo wybudowaną siedzibą przy ulicy Sroczyńskiego 7. W obecności przełożonych, parlamentarzystów, władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz duchowieństwa nastąpiło poświęcenie budynku, a następnie symboliczne przekazanie go do użytkowania.

Tegoroczne obchody Święta Policji na ziemi jasielskiej miały wyjątkowy charakter. Dzisiejsze wydarzenie składało się bowiem z dwóch niezwykle ważnych dla miejscowej jednostki uroczystości. Pierwsza z nich dotyczyła wizytacji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nowo wybudowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego 7. Choć policjanci pracują w niej już od przeszło kilku miesięcy to sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwalała do tej pory na zaproszenie oficjeli i wspólne celebrowanie zakończenia inwestycji. W kolejnej części nastąpiło wręczenie funkcjonariuszom tutejszego garnizonu nominacji na wyższe stopnie służbowe. Kierownictwo oraz zaproszeni goście wyrażali im podziękowania za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu, a także składali życzenia zawodowej satysfakcji z wykonywania powierzonych obowiązków oraz samych sukcesów w życiu osobistym.

Uroczystość poprzedziła msza święta celebrowana przez Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. Jana Wątrobę w kaplicy tymczasowej pw. Chrystusa Króla przy ulicy Lwowskiej. Dalsza część obchodów odbyła się na placu wewnętrznym przed budynkiem komendy. Apel rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji, a następnie złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. Dariuszowi Matusiakowi. Niezwykle podniosłym momentem było – po raz pierwszy w tym miejscu – podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaszczytu udziału w poczcie flagowym dostąpili trzej funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Maria Kurowska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, ks. bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Joanna Bril – radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – starosta jasielski, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji, szefowie oraz przedstawiciele formacji mundurowych z terenu powiatu jasielskiego (Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej i Straży Miejskiej), kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy w Jaśle.

| OBEJRZYJ FOTOGALERIĘ:

Święto Policji 2021 w Jaśle

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – od niedawna tę funkcję sprawuje inspektor Dariusz Matusiak – po powitaniu uczestników przypomniał jak długo trwały starania o budowę nowej jednostki Policji w Jaśle:

„Budowę tego obiektu sfinansowano ze środków budżetowych, a głównym źródłem finansowania były fundusze przekazane w ramach programu modernizacji Policji na lata 2017-2020. Warto podkreślić, że program ten istotnie wzmocnił potencjał Policji. Dzięki niemu znacznie poprawiono stan infrastruktury, ale także zakupiono specjalistyczny sprzęt, pojazdy, zrealizowano plan podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy. Pragnę wyrazić naszą wdzięczność, przede wszystkim Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz kolejnym rządom pani premier Beaty Szydło oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, kolejnym Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wszystkim parlamentarzystom za to, że ten program powstał, został zaakceptowany i zrealizowany w niespotykanym do tej pory zakresie. Na ten program przekazano ze środków budżetowych 9 miliardów złotych, z tego 6 miliardów złotych było przekazanych na modernizację w samej Policji. To ogromne środki. W tym 73 miliony złotych wykorzystała podkarpacka Policja. 73 miliony złotych na inwestycje, ale też 10 milionów złotych na zakupy sprzętu transportowego, 4,5 miliona złotych na zakup środków łączności i ponad 3 miliony złotych na zakup wyposażenia nowych siedzib jednostek Policji”.

Razem z wicewojewodą Jolantą Sawicką przekazali na ręce Komendanta Powiatowego w Jaśle inspektora Roberta Wróbla pamiątkowy grawerton z kluczem – jako symbol i pamiątkę z uroczystego przekazania do użytkowania nowej siedziby miejscowego garnizonu.

W swoim wystąpieniu Komendant Robert Wróbel przypomniał, że o starania poprawę warunków pracy lokalnych policjantów oraz pracowników cywilnych podjęto już w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Wymienił też nazwiska swoich dotychczasowych poprzedników, którzy dostrzegali potrzebę rozbudowy lub przeniesienia dotychczas użytkowanej siedziby do nowych obiektów.

„Budowa komendy rozpoczęła się w 2017 roku. Po zakończeniu prac budowlanych, mogliśmy w lutym tego roku przenieść się do nowej siedziby. Obecnie mamy lepsze warunki pracy. Jest to nowoczesny obiekt. Wreszcie możemy godnie przyjąć ludzi, którzy zgłaszają się do nas ze swoimi problemami, a są to najczęściej ofiary przestępstw. Możemy także doskonalić swoje umiejętności. Mamy nowoczesną strzelnicę, a także wszechstronne pomieszczenia, w których organizować możemy szkolenia dla naszej kadry. To wszystko przekłada się na jakość naszej służby, a tym samym na stan bezpieczeństwa w powiecie jasielskim. Przekazanie do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji odbieramy jako wyraz zaufania oraz poszanowania naszej pracy i w służbie. Dlatego też dołożymy wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom lokalnej społeczności”. – Robert Wróbel.

Jak powiedział przełożony jasielskich mundurowych, powstanie nowej komendy nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i determinacja wielu osób:

„To także decyzje posłów, którzy uchwalali programy modernizacyjne, dające szanse na tą inwestycję. Chciałbym z tego miejsca podziękować parlamentarzystom: posłowi Bogdanowi Rzońcy, senator Alicji Zając, poseł Marii Kurowskiej. Na Państwa ręce składam również podziękowania wszystkim parlamentarzystom, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji. Nie moglibyśmy korzystać z nowego obiektu, gdyby nie wsparcie lokalne. Dziękuję Adamowi Pawlusiowi, staroście jasielskiemu oraz Ryszardowi Pabianowi, burmistrzowi miasta Jasła. Przypomnę, że budowa nowej siedziby była możliwa dzięki przychylności samorządów: powiatu i miasta. Latem 2006 roku Urząd Miasta w Jaśle przekazał dwie działki pod budowę, a jesienią starostwo przekazało środki na prace planistyczne. Proszę również o przekazanie w moim imieniu podziękowań wszystkim pracownikom i urzędnikom, którzy zaangażowali się w prace na rzecz budowy tego obiektu. Dziękuję również osobom z mojej kadry: policjantom, pracownikom Policji i wszystkim tym, którzy realizowali wiele zadań związanych z tą inwestycją. Szczególne podziękowania kieruję do kierownik Referatu Wspomagającego Alicji Mijal, która od samego początku pracowała przy tym projekcie”.

Biskup dokonał poświęcenia obiektu, zaś osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia, wręczono pamiątkowe grawertony. Zaś dla wszystkich zainteresowanych Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie przygotowała specjalny biuletyn, w którym przedstawiono zarys historyczny tej inwestycji oraz podstawowe dane na jej temat. W wydawnictwie zaprezentowano również sylwetki komendantów powiatowych oraz innych osób zaangażowanych w projekt. Jego wydanie było możliwe dzięki wsparciu policyjnych organizacji społecznych oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Powstanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle to największa policyjna inwestycja na Podkarpaciu w ostatnim dziesięcioleciu. Realizacja przypadła na lata 2017-2020. Okazały budynek, który stanął na ponad hektarowej działce przy ulicy Sroczyńskiego, mógł zostać zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. Na inwestycję składają się: budynek administracyjny o powierzchni użytkowej ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, budynek warsztatowo-garażowy, place manewrowe, miejsca postojowe dla klientów, kojce dla psa służbowego oraz część gospodarcza. Obiekt jest pozbawiony przeszkód terenowych – całkowicie wyeliminowano wszelkie bariery architektoniczne związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wszechstronne pomieszczenia służbowe, węzły higieniczno-sanitarne, szatnie, nowoczesne stanowisko kierowania, sala odpraw do służby, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, wreszcie własna myjnia jednostanowiskowa dla pojazdów mechanicznych – policjanci oraz pracownicy cywilni mają zapewnione teraz godne warunki pracy, czego brakowało w dotychczasowej lokalizacji w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki. Podnoszeniu kompetencji oraz sprawności fizycznej sprzyjają strzelnica i bogato wyposażona siłownia.

Realizacja tego przedsięwzięcia to efekt determinacji wielu osób, a także doskonały przykład udanego współdziałania Policji z rządem, parlamentem oraz lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wartość wykonanych prac wraz z niezbędnym wyposażeniem to koszt ponad 26 milionów złotych.

Przyjęta forma architektoniczna budynku jest wizytówką miasta. To jeden z najbardziej okazałych obiektów w Jaśle, a zarazem jedna z nielicznych siedzib mieszczących instytucję użyteczności publicznej wybudowanych od podstaw.

Lipiec to tradycyjnie czas kiedy policjanci odbierają gratulacje za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Szczególnym wyrazem uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz zachowania ładu i porządku publicznego są nominacje na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowanych zostało pięćdziesięciu funkcjonariuszy jasielskiego garnizonu: trzech w korpusie oficerskim, dziewiętnastu w korpusie aspiranckim, dwudziestu jeden w korpusie podoficerskim oraz siedmiu szeregowych.

Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

  • na stopień komisarza Policji – podkomisarz Piotr WOJTUNIK, podkomisarz Mariusz WINIARSKI, podkomisarz Renata ZIĘBA;
  • na stopień aspiranta sztabowego Policji – starszy aspirant Wacław SYCHTA, starszy aspirant Hubert BACZA, starszy aspirant Marcin LAWERA, starszy aspirant Jerzy SZOT;
  • na stopień starszego aspiranta Policji – aspirant Sławomir DZIDA, aspirant Sławomir GUCWA, aspirant Paweł KLIMATO, aspirant Andrzej PILCH, aspirant Ryszard PRZEWOŹNIK, aspirant Agnieszka WILK;
  • na stopień aspiranta Policji – młodszy aspirant Krzysztof SZEWCZYK, młodszy aspirant Krzysztof ZAJDEL, młodszy aspirant Waldemar BARA, młodszy aspirant Marcin BARGIEŁ, młodszy aspirant Michał CZOPOR, młodszy aspirant Daniel GOLEŃ, młodszy aspirant Tomasz JARECKI, młodszy aspirant Tomasz PAWŁOWSKI, młodszy aspirant Krzysztof ŻYCHOWSKI;
  • na stopień młodszego aspiranta Policji – sierżant sztabowy Alojzy BIENIASZ, sierżant sztabowy Dawid CECUŁA, sierżant sztabowy Rafał GOTFRYD, sierżant sztabowy Dominik HOŁDA, sierżant sztabowy Tomasz OCHAŁEK, sierżant sztabowy Łukasz SIEŃKOWSKI, sierżant sztabowy Marcin WOJDYŁA, sierżant sztabowy Wojciech WĘGRZYN, sierżant sztabowy Michał ZIĘBA, sierżant sztabowy Janusz ZIOMEK;
  • na stopień sierżanta sztabowego Policji – starszy sierżant Daniel LELKO, starszy sierżant Dominik PROKOP, starszy sierżant Robert WIETECHA;
  • na stopień starszego sierżanta Policji – sierżant Sylwia ADAMIK, sierżant Konrad BOROŃ, sierżant Paweł FUNDAKOWSKI, sierżant Wiktor FRUŻYŃSKI, sierżant Grzegorz GIEMZA, sierżant Grzegorz KOZIK, sierżant Bartłomiej KRÓL, sierżant Stanisław MIZERAK;
  • na stopień sierżanta Policji – starszy posterunkowy Damian BUCZYŃSKI, starszy posterunkowy Wiktor DEMBICZAK, starszy posterunkowy Piotr DUSZYŃSKI, starszy posterunkowy Kamil KORDYŚ, starszy posterunkowy Mirosław MAZUR, starszy posterunkowy Jakub OWSIANY, starszy posterunkowy Szymon ZAJĄC.

Komendant Wojewódzki Policji przekazał im szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania.

„Dziękuję za codzienne zaangażowanie na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie Podkarpacia, ale szczególnie tu na terenie ziemi jasielskiej, za ciężką służbę i pracę. Wyrażam wdzięczność za podejmowane starania, by mieszkańcy powiatu i goście odwiedzający ten region mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję za trud, determinację i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. Wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom życzę powodzenia w służbie i wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym”. – powiedział insp. Dariusz Matusiak.

Za wszelkie starania oraz wysiłek jaki wkładają policjanci, troszcząc się o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, dziękował im również Komendant Powiatowy.

„Gratuluję przede wszystkim policjantom awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Przyjmijcie życzenia osobistej i zawodowej pomyślności, satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków, dobrego zdrowia oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do Państwa rodzin. Życzę Wam również, by wykonywana przez Was praca była powodem do dumy, a także źródłem siły, która pozwala służyć ludziom”. – powiedział insp. Robert Wróbel.

Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i zwiedzić obiekt od środka.

I OBEJRZYJ FOTOGALERIĘ:

Nowa komenda Policji w Jaśle „od kuchni”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE