Informacje

Miasto Jasło dołoży się do rozbudowy ulicy Kasprowicza

Rozbudowa ul. Kasprowicza – stan istniejący | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Niespełna ćwierć miliona złotych – tyle wyniesie dotacja celowa, którą miasto Jasło udzieli powiatowi jasielskiemu jako wsparcie działań w realizacji przebudowy odcinka ulicy Kasprowicza. Powstaje tam właśnie dodatkowy pas do skrętu w prawo, który ma udrożnić ruch między nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992, a drogą krajową nr 28.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie z budżetu miasta Jasła na 2021 rok pomocy finansowej w kwocie 247 tysięcy złotych dla powiatu jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 922, a DK 28”.

Uzasadniając potrzebę wsparcia przedmiotowego przedsięwzięcia burmistrz Ryszard Pabian wskazał, że „ta pomoc dotyczy zadania, które już jest w trakcie realizacji”. – Temat ten był niejednokrotnie podnoszony. Celem jest poprawa warunków włączenia się od kierunku osiedla Sobniów do ulicy Piłsudskiego. Ta poprawa ma nastąpić poprzez wybudowanie dodatkowego pasa w ciągu drogi powiatowej. Stąd też zasadne jest udzielenie pomocy w tym zakresie. Całość zadania objęta jest kwotą ponad 900 tysięcy złotych. – podał samorządowiec.

Po uruchomieniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, łączącego rondo imienia Adama Lazarowicza z rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego, przewiduje się na tym szlaku wzmożony przepływ pojazdów mechanicznych. Prowadzone działania inwestycyjne polegające na wykonaniu dodatkowego pasa jezdni ulicy Kasprowicza od strony osiedli Sobniów i Górka Klasztorna w kierunku Krosna mają na celu rozładowanie potencjalnego zatoru drogowego w opisywanym miejscu.

Prace realizowane są na odcinku ok. 140 metrów. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową obejmują one w szczególności: budowę poszerzeń jezdni o szerokości pasa ruchu 3,50 m obramowanej krawężnikiem; przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo o szerokości 3,50 m; przebudowę chodnika wzdłuż krawężnika o szerokości 2,15 m; wykonanie zjazdów indywidualnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego; przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28.

W imieniu inwestora, którym jest powiat jasielski, zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Via
Budowa prawoskrętu na ulicy Kasprowicza coraz bliżej
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Prawie milion złotych za rozbudowę ulicy Kasprowicza
SŁOWA KLUCZOWE