Informacje

Zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

Lech Polak | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Lech Polak, nauczyciel i radny miejski, będzie miał po wakacjach nowe obowiązki bowiem wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle. Burmistrz powierzył mu kierowanie placówką oświatową na okres pięciu lat.

Początkiem czerwca burmistrz Jasła ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego przy ulicy Wincentego Pola, dla której miasto jest organem prowadzącym.

Postępowanie przeprowadziła dwunastoosobowa komisja (powołana zarządzeniem BMJ), w skład której weszli: troje przedstawicieli organu prowadzącego, troje przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców SP nr 4 oraz po jednym przedstawicielu „Solidarności” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej pracom przewodniczyła Elwira Musiałowicz-Czech – pierwszy zastępca burmistrza miasta.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle zostały opublikowane dwa zarządzenia burmistrza – jedno z nich dotyczy zatwierdzenia konkursu. Natomiast z treści drugiego dowiadujemy się, że Ryszard Pabian powierzył stanowisko, o którym mowa, 58-letniemu Lechowi Polakowi.

To pedagog z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową, które nabył podczas swojej pracy zawodowej m.in. w Szkole Podstawowej nr 4 i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO. Posiada dodatkowe wykształcenie pozwalające mu sprawować funkcje menedżerskie w systemie oświaty. Znany jest również szerzej ze swojego zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Od 2014 roku wypełnia mandat radnego Rady Miejskiej Jasła, obecnie w roli jej wiceprzewodniczącego. Przewodniczy Zarządowi Osiedla Kopernika, zasiada również w Radzie Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Był jedynym kandydatem w procesie rekrutacji na stanowisko dyrektora, które zostało mu powierzone na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Polak będzie szóstym w kolei gospodarzem „Czwórki” od momentu jej utworzenia w 1962 roku. Jego poprzednikami byli: Tadeusz Frączek (1962-1973), Leszek Dranka (1973-1975), Maria Cichy (1975-1979), Władysław Batycki (1979-1991) i Anna Kamińska-Grzesiak (1991-2021).

W związku z tym, że nie można łączyć mandatu radnego z funkcją dyrektora szkoły, dla którego miasto jest organem prowadzącym, będą musiały nastąpić zmiany w składzie osobowym lokalnego samorządu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE