Informacje

Jasło: podwyżka wynagrodzenia dla strażaków – ochotników

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielscy radni podnieśli wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom z miejskich jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. To symboliczne wynagrodzenie jest wyrazem podziękowania dla osób, które ochotniczo angażują się w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Na mocy zapisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej każdemu członkowi ochotniczej straży pożarnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W związku z podjętą przez jasielskich radnych na dzisiejszym posiedzeniu uchwałą, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo – gaśniczym druhowie otrzymają 20 złotych (poprzednio 12 złotych) natomiast za każdą godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 5 złotych. Waloryzacja stawki została przyjęta jednogłośnie. Ciężar finansowy związany z pokryciem tych wydatków w całości obciąża budżet miasta.

Jak przypomniał podczas sesji burmistrz Ryszard Pabian, ostatnia taka regulacja dotycząca jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszego miasta miała miejsce w dniu 8 grudnia 2008 roku.

Zaproponowane przez samorząd miasta Jasła stawki są zbliżone do tych, które aktualnie obowiązują w pozostałych gminach powiatu jasielskiego. Na podstawie wyciągów z uchwał opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego kształtują się one na następującym poziomie: Krempna – 10/h i 5/h (uchwała z 2017 roku), Skołyszyn – 15/h i 6/h (uchwała z 2017 roku), Kołaczyce – 23/h i 2/h (uchwała z 2015 roku), Nowy Żmigród – 9/h i 1/h (uchwała z 2014 roku), Jasło – 15/h i 5/h (uchwała z 2018 roku), Osiek Jasielski – 12/h i 8/h (uchwała z 2018 roku), Dębowiec – 12/h i 4/h (uchwała z 2019 roku), Tarnowiec 12/h i 4/h (uchwała z 2019 roku).

W Jaśle działają cztery jednostki OSP. Są one zlokalizowane na osiedlach: Hankówka, Niegłowice, Żółków oraz Brzyszczki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE