Informacje

Miał być samochód do ratownictwa technicznego, będzie auto dla nurków

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W trosce o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle miał się znaleźć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który tym samym zastąpiłby inny, już mocno wyeksploatowany wóz bojowy. Były wstępne zapewnienia o dotacji z krajowych funduszy, a nawet konkretne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej podjęte przez lokalne organy samorządowe. Okazuje się, że w tym roku inwestycji nie uda się zrealizować. Za to do jednostki zostanie zakupiony pojazd dla grupy ratownictwa wodnego.

Wiosną tego roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przekonywał radnych o pilnej potrzebie wymiany dotychczas użytkowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który w tutejszej jednostce służy od przeszło dwudziestu lat. Walory techniczno-użytkowe fabrycznie nowego wozu z pewnością miałyby wpływ na skrócenie czasu dojazdu strażaków do miejsca interwencji i poprawie sprawności prowadzonych przez nich akcji, a to z kolei pozwoliłoby na podniesienie poziomu poczucia szeroko rozumianego bezpieczeństwa odczuwanego przez mieszkańców naszego powiatu.

Wstępne deklaracje określały, że zakup nowego auta zostanie sfinansowany z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (150 tys. złotych) oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400 tys. złotych). Pomoc w zabezpieczeniu pozostałych brakujących środków zapewniły lokalne samorządy. Władze powiatu jasielskiego i miasta Jasła podjęły więc stosowne uchwały kierunkowe, przekazując na ten cel odpowiednio 200 i 50 tysięcy złotych.

Jak się okazuje, w tym roku inwestycja nie zostanie jednak zrealizowana. Jak wyjaśnił na ostatniej sesji Sławomir Madejczyk, radny powiatowy, a jednocześnie Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle: „planowany zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego wartość szacuje się na ponad 800 tysięcy złotych, nie zostanie zrealizowany z uwagi na to, że środki zaplanowane z budżetu państwa niestety nie przyjdą”.

Nowe GBA ma być zakupione w 2022 roku ze środków Komendy Głównej PSP.

W związku z tym radni dokonali zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok, które uwzględniają przekazanie na rzecz Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 200 tysięcy złotych z kolei na zakup innego pojazdu – samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4X4, przeznaczonego dla grupy ratownictwa wodnego. W tutejszej jednostce zastąpi Nissana Navarę z 2006 roku.

„Wyszliśmy z inicjatywą, żeby te środki, które już Rada przyznała wiosną tego roku, wykorzystać na zakup innego pojazdu, którego wartość przekroczy nieco ponad 200 tys. złotych. Myślę, że to już zostanie zrealizowane z powodzeniem” – przekazał Madejczyk.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.