Informacje

Podpisano umowę na budowę pawilonu psychiatrycznego przy jasielskim szpitalu

Można już przystąpić do budowy przy jasielskim szpitalu nowego pawilonu, w którym zostanie skonsolidowane lecznictwo psychiatryczne. To niezwykle potrzebna inwestycja bowiem jak wynika z ogólnopolskich trendów, doświadczeń personelu, jak również w oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych, na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji na oddziale stacjonarnym lub konsultacji w poradniach specjalistycznych. Właśnie między innymi poprawa warunków lokalowych ma sprzyjać poprawie jakości świadczonych usług w tej gałęzi medycyny.

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle podpisano umowę na realizację rozbudowy Szpitala Specjalistycznego o nowy pawilon, który zostanie zaadoptowany na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego. Cały koszt po wyłonieniu w drodze postępowania przetargowego wykonawcy to niespełna 18 mln złotych.

Moment ten poprzedził okres żmudnych przygotowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszystkich niezbędnych formalności oraz poszukiwaniem środków potrzebnych do pokrycia planowanych wydatków. Zadanie uzyskało akceptację władz centralnych dzięki czemu będzie współfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa.

Nz. starosta jasielski Adam Pawluś (L) oraz prezes firmy realizującej kontrakt Jakub Trybus (P) | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W proces ten było zaangażowanych mnóstwo osób, o których nie omieszkał wspomnieć gospodarz naszego powiatu Adam Pawluś: – Wielkie podziękowania należą się dla wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, dla premiera Mateusza Morawieckiego z całym rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota prawie 13 mln złotych to jest potężny zastrzyk środków finansowych. Ze spokojem możemy planować realizację tej inwestycji i już dzisiaj planujemy realizację dalszych etapów. Podziękowania należą się również dla naszych parlamentarzystów – Bogdana Rzońcy i Alicji Zając. Bez ich wsparcia, bez ich zabiegów byłoby trudniej uzyskać te środki. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Chciałem podziękować przede wszystkim pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, którzy zajęli się przygotowaniem tych wszystkich dokumentów. To jest cała masa żmudnej pracy. Cała ta praca została wykonana i szczęśliwie doszliśmy do tego etapu, że dzisiaj jesteśmy świadkami podpisania umowy na realizację. W tym roku planujemy wydać blisko 3 mln złotych. Myślę, że jeszcze zdążymy jeśli pogoda nam będzie sprzyjać i jak nie będzie również pandemii.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

O potrzebie zmian infrastrukturalnych w przedmiotowym zakresie mówiono już od dawna. Co kolejna kadencja władz samorządowych powiatu jasielskiego to inne myślenie, prezentowanie co rusz innych wariantów, za to brak konkretnych rozwiązań. Dopiero obecnie rządząca ekipa przystąpiła do tematu na poważnie, dzięki czemu dzisiaj mamy historyczny moment w postaci powierzenia kontraktu na realizację robót budowlanych.

Gdy kilka lat temu rozmawialiśmy na temat modernizacji, przebudowy czy rozbudowy oddziału psychiatrycznego przy ulicy Za Bursą to wstępny kosztorys tego opracowania wyniósł nam ponad 9 mln złotych więc uznaliśmy, że to będzie ciągle obiekt stary i nie będzie spełniał nowoczesnych wymogów. Dodatkowo będzie oddalony od głównego budynku. Czyli wszystko, co się wiąże ze wspólnymi badaniami, z żywieniem czy przejściem lekarzy na dyżury to zajmuje czas. Uznaliśmy, że ta lokalizacja przy budynku głównym jest najlepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować to w terminie. – wyjaśnia samorządowiec.

W ramach pierwszego etapu rozbudowy szpitala o dodatkowy pawilon powstanie budynek składający się z części podziemnej, parteru, na którym będą zlokalizowane poradnie i piętra z łóżkami stacjonarnymi.

Ale na tym nie koniec. – zaznacza. – Już dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu, czyli do projektowania drugiego i trzeciego piętra. Chcemy zrealizować tą inwestycję w odpowiednim czasie, jeżeli to będzie możliwe. Przeznaczenie tych dwóch pięter okaże się w zależności od tego, co uzyskamy w ramach tych wszystkich nowych rozporządzeń w sprawie warunków realizacji takich inwestycji. Ale chcielibyśmy przede wszystkim utworzyć oddział rehabilitacji i zabezpieczyć część administracyjną. Obecny budynek, w którym mieści się administracja, to jest prowizoryczny barak. Ta prowizorka trwa zbyt długo. Zwłaszcza lekarze, ale i administracja powinni pracować w lepszych warunkach. Tam, gdzie stoi ten barak, zrobimy piękny ogród z oranżerią. Nie ma lepszej terapii niż właśnie praca z roślinami. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Marzenia się spełniają tylko trzeba je mieć. – wyjaśnia.

| © wizualizacja obiektu
| © wizualizacja obiektu

Zaprojektowany obiekt nowego „psychiatryka” będzie zlokalizowany na działce sąsiadującej z istniejącym budynkiem administracyjnym, a bezpośrednia komunikacja z budynkiem głównym szpitala będzie zapewniona poprzez przewiązkę. Przeniesione w to miejsce ma być nie tylko oddział stacjonarny mieszczący się w zabytkowym budynku przy ulicy Za Bursą, ale także oddział dzienny mieszczący się w budynku Centrum Rehabilitacji przy ulicy Kraszewskiego oraz dwie poradnie – leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego, znajdujące się w budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Szopena.

Jak podkreśla dyrektor jasielskiego szpitala Beata Trzop, to strategiczna inwestycja we wskazanej dziedzinie medycyny. Lokalizacja wszystkich świadczeń związanych z psychiatrią w jednym budynku spowoduje, że tym samym skończą się duże problemy logistyczne związane choćby z dostępem do rozszerzonej diagnostyki, transportem pacjentów na konsultacje, przewozem próbek do badań laboratoryjnych czy dostawą posiłków.

Nz. Beata Trzop, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Jest to historyczny krok dla szpitala, ponieważ przeniesienie pionu psychiatrycznego do nowego budynku połączonego z głównym budynkiem szpitala zmieni całkowicie pobyt dla pacjentów, ich leczenie, jak również warunki pracy dla personelu. – podkreśla Beata Trzop. – Pacjent, który będzie trafiał do tego budynku, będzie miał w jednym miejscu dostęp do leczenia ambulatoryjnego, stacjonarnego i dziennego. Skończą się ogromne problemy, które szpital ma dzisiaj z logistyką. To wszystko w tym momencie nam zniknie. Jednak najważniejsza rzecz to warunki jakie będą, czyli bezpieczeństwo dla pacjentów.

Lek. Ewa Teneta, kierownik oddziału psychiatrycznego zaznacza, że to duży krok naprzód dla psychiatrii w naszym regionie.

Jest to krok niezbędny. Powstanie nowego skrzydła budynku jest konieczne, ponieważ teraz jesteśmy ulokowani w starym budynku, gdzie tak naprawdę nie spełniamy norm, które powinny obowiązywać. – mówi Ewa Teneta. – Natomiast nowy budynek na pewno przyczyni się do lepszego zdrowienia pacjentów, do większej kompleksowości, do optymalizacji leczenia. Na pewno będą sprzyjające warunki dla pracy personelu. Będziemy ulokowani blisko szpitala ogólnego. Te czynniki logistyczne wpływają na to. Pacjenci po przyjęciu są przywożeni do nas karetkami, a teraz będzie to blisko głównego budynku szpitala. Odpadnie nam wiele czynników takich, które teraz są problemowe. – dodaje.

Jak zauważa, w ostatnich latach zmienia się w ogóle podejście do psychiatrii. Przede wszystkim odchodzi się od tradycyjnego modelu dotyczącego leczenia stacjonarnego.

Odchodzi się od dużych szpitali psychiatrycznych na rzecz zmniejszenia łóżek natomiast pójście na przód w stronę psychiatrii środowiskowej, gdzie pacjent zdrowieje w warunkach domowych. Właśnie o to się staramy. Po to, by móc się stać centrum zdrowia psychicznego, czyli czymś co jest na chwilę obecną typowym modelem leczenia w zakresie psychiatrii. – podaje.

Dlatego też jasielski szpital zamierza przystąpić do pilotażowego programu, którym jest utworzenie centrum zdrowia psychicznego, co pozwoli na rozszerzenie profilu udzielania świadczeń w zakresie psychiatrii. Sprzyjać temu będą nie tylko warunki lokalowe, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowany personel.

Chcę podkreślić, że w ubiegłym roku szpital uzyskał akredytację z możliwością kształcenia lekarzy w oddziale psychiatrycznym. Mamy sześć miejsc specjalizacyjnych. Mamy w tej chwili lekarzy w formie rezydentury i w formie pozarezydenckiej. Możemy już szkolić kadrę w naszym oddziale. Co jest jeszcze istotne: oddział psychiatryczny ma najwięcej pielęgniarek, które są nie tylko z tytułem magistra, ale również ze specjalizacją. To jest naprawdę bardzo wysoko wyszkolona kadra. Mamy kadrę psychologów, terapeutów. Cały czas nasza kadra się szkoli, podnosi swoje kwalifikacje. Natomiast w zależności od potrzeb będziemy uzupełniać czy wymieniać tą kadrę. – podkreśla Beata Trzop.

Budowa nowego szpitalnego obiektu przewidziana jest w latach 2021-2023.

Za roboty budowlane odpowiedzialna będzie firma JTB sp. z o.o. z siedzibą w Szymbarku koło Gorlic. Prezes spółki Jakub Trybus, jak również przedstawiciele kierownictwa szpitala zapewniali, że prowadzone prace nie spowodują większych utrudnień w bieżącej działalności podmiotu leczniczego. Robotnicy pojawią się w tym miejscu nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu, po dopełnieniu formalności, oficjalnym przekazaniu placu budowy oraz przygotowaniu dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu.

Postaramy się tak to zorganizować, by nie wpłynęło na funkcjonowanie. – zapewnia dyrektor Beata Trzop. – Na pewno będzie utrudniony dojazd, na pewno zmniejszą się miejsca parkingowe. Mamy porozumienie ze szkołą medyczną, która pozwoliła nam wjeżdżać od strony szkoły. To jest też ważny ciąg dojazdowy do szpitala. Ustalimy jeszcze drogi dojazdu na czas budowy tak, żeby jak najmniej zdezorganizować pracę szpitala. Natomiast sam wjazd do szpitala dla karetek będzie na tych samych zasadach co do tej pory. Nie przewidujemy jakiś większych problemów. – Beata Trzop.

Starosta zadeklarował zaś swoje pełne wsparcie dla realizacji inwestycji.

Zapowiedział również, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony przetarg na modernizację oddziału pediatrii i alergologii.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE