Informacje

„Polski Ład”: znana lista projektów z powiatu jasielskiego

Znane są już wyniki pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Na liście beneficjentów znajdują się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu jasielskiego. Na realizację projektów strategicznych, których zadaniem jest wzrost rozwoju gospodarczego oraz poprawa jakości życia lokalnych społeczności, trafi blisko 82 miliony złotych.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych znalazły się dwa zadania wnioskowane przez miasto Jasło. Przyznane wsparcie finansowe pozwoli na realizację inwestycji polegających na zabezpieczeniu terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo – składowej (osiedle Brzyszczki) oraz budowę krytego lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego 15.

W pierwszym komentarzu tuż po ogłoszeniu wyników pilotażowego naboru burmistrz Ryszard Pabian powiedział:

Chciałem przekazać bardzo miłą informację. Otóż została ogłoszona lista samorządów, które dostały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Tutaj mam naprawdę bardzo dobrą wiadomość. Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie na dwa złożone projekty. Jeden to budowa lodowiska (4,5 mln złotych), drugi odwodnienie strefy warzyckiej (10,2 mln złotych), a więc maksymalne wartości jakie mogliśmy otrzymać w ramach złożonych wniosków. Nie ukrywam, że prosiłem tutaj o pomoc poseł Marię Kurowską. Ten lobbing był bardzo skuteczny jak widać. Także serdeczne podziękowania dla pani poseł. Myślę, że to bardzo istotne, że takie pieniądze wpłyną do naszego samorządu. Wszyscy państwo wiecie, bo rozmawialiśmy już na ten temat, dlaczego akurat te projekty zostały wybrane. One dawały szanse, że otrzymają dofinansowanie. Trzeci projekt, jaki złożyliśmy, to budowa mostu do strefy gamrackiej. Ale z tego, co widzę – analizując listę – żaden projekt złożony przez samorząd miejski takiego dofinansowania nie dostał. Oczywiście miasta prezydenckie dostały większe dofinansowania, ale my musimy pamiętać, że jesteśmy samorządem gminnym.

Program inwestycji obejmuje równomierny rozwój poszczególnych miast i miasteczek w regionie. Łącznie przewidywana dotacja dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu jasielskiego wynosi blisko 82 miliony złotych.

Starostwo Powiatowe w Jaśle otrzyma 11 270 000 złotych na dwa przedsięwzięcia: rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny (8 930 000 złotych) oraz poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (2 340 000 złotych).

Projekty, które będą realizowane w ramach „Polskiego Ładu” w gminach, to: gmina Brzyska – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska – etap I” (8 400 000 zł), gmina Dębowiec – „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo-sanitarnego dla ZGK w Dębowcu” (3 325 000 zł), gmina Jasło – „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gm. Jasło” (7 980 000 zł), gmina Kołaczyce – „Budowa kompleksu sportowego w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” (4 500 000 zł), gmina Krempna – „Przebudowa drogi gminnej Grab-Wyszowatka-Długie w km 0+720 – 2+770 i Kotań-Kolanin w km 0+600-2+400” (2 945 000 zł), gmina Nowy Żmigród – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród” (6 650 000 zł), gmina Osiek Jasielski – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”” (6 000 000 zł), gmina Skołyszyn – „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha” (7 650 000 zł), gmina Tarnowiec – „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu” (2 787 034 zł).

Ponadto Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim otrzyma fundusze na zakup taboru niskoemisyjnego do obsługi transportu publicznego realizowanego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim (5 697 975 zł).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE