Informacje

Historyczna ścieżka edukacyjna w parku miejskim

Gra edukacyjna w Parku Miejskim | FOT. © UMJ

W parku miejskim powstała edukacyjna ścieżka historyczna. Na tablicach informacyjnych znajdujących się wzdłuż istniejących alejek parkowych zamieszczone zostały ciekawe informacje obrazujące dzieje Jasła i jego historycznej zabudowy. W parku pojawiły się również gry edukacyjne dla młodszych jaślan, dodatkowo kupiono audio przewodniki, które będą wykorzystywane podczas spacerów po mieście.

Ścieżka historyczna w parku miejskim zrealizowana została jako jedno z wielu zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. Jej głównym celem jest przybliżenie zarówno mieszańcom, jak i turystom, informacji dotyczących historii Jasła, ze szczególnym naciskiem na opis historycznej zabudowy miasta. W opracowaniu wykorzystano fotografie archiwalne pochodzące ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Wartość inwestycji wyniosła 203 tys. zł.

Całość projektu rewitalizacji o wartości 17,4 mln zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9,4 mln zł) obejmuje:

  • adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP);
  • rewitalizację obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP – remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski;
  • prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku miejskim;
  • utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim;
  • budowę monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.