Kultura | rozrywka | edukacja

O narkotykach w jasielskim „Medyku”

| FOT. © KPP w Jaśle

Policjanci we współpracy z dyrekcją Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zorganizowali zajęcia podczas, których przybliżyli słuchaczom zagadnienia dotyczące problemu narkomanii. Pomocnym rekwizytem w realizacji tego przedsięwzięcia, była walizka edukacyjna zawierająca imitacje niedozwolonych środków oraz przedmiotów służących do ich przechowywania. Prowadzone zajęcia realizowane były w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, policjanci z jasielskiej komendy podejmują działania mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży oraz rodziców w obszarze zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy i narkotyków. Mundurowi podczas zajęć wykorzystują pomocne narzędzie jakim jest walizka edukacyjna. W ramach prowadzonych prelekcji, policjanci wskazują najważniejsze zagrożenia zarówno te na gruncie obowiązującego prawa jak też te związane z konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi.

Wczoraj, podczas zajęć w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, słuchacze na przykładzie przytoczonych prawdziwych historii oraz przygotowanej prezentacji multimedialnej, mieli okazję poznać destrukcyjne działanie dopalaczy i narkotyków w organizmie człowieka. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu.

Niewątpliwie interesującą częścią spotkania była możliwość fizycznego zapoznania się z wyposażeniem edukacyjnej walizki, zawierającej imitacje dopalaczy i narkotyków, a także przedmiotów i urządzeń służących do ich przechowywania.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.