Fotorelacje

Przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrocanka

Społeczność Wrocanki miała dzisiaj okazję do świętowania. Miejscowa jednostka ochotniczej straży pożarnej wzbogaciła się właśnie o ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, który był marzeniem miejscowych druhów od wielu lat. Symbolicznego aktu przekazania pojazdu, w obecności licznie przybyłych władz samorządowych, działaczy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Tarnowiec oraz ościennych, a także mieszkańców miejscowości, dokonała poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska. FOT. terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE