Informacje

W Brzezówce otwarto nowo wybudowany most [rozmowa z wójtem gminy]

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W miejscowości Brzezówka nad rzeką Jasiołką powstał nowy most, który skomunikuje ze sobą gminy Tarnowiec i Jedlicze oraz powiaty jasielski z krośnieńskim. O zrealizowanej inwestycji z gospodarzem tego terenu wójtem Wiktorem Barańskim rozmawiał Damian Palar.

Jakie znaczenie społeczno-gospodarcze dla gminy Tarnowiec ma realizacja tej inwestycji?

Wiktor Barański, wójt gminy Tarnowiec: Ogromne. Tutaj było już dużo powiedziane z punktu widzenia historycznego: połączenie województw, powiatów, gmin. Ale przede wszystkim nasi mieszkańcy pracują i to bardzo dużo mieszkańców mojej gminy pracuje w przedsiębiorstwach czy zakładach pracy właśnie na terenie powiatu krośnieńskiego i samego Krosna. Także ta przeprawa ułatwi im życie i skróci czas dojazdu do pracy. To jest podstawowy cel tego zadania. Z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego to jest świetne zadanie.

Jak długo lokalna społeczność oczekiwała na realizację tego obiektu?

WB: Podczas uroczystości powiedziałem, że jest to przeszło sto lat i to jest pewnie prawda. Ja już żyję na tym świecie przeszło pół wieku, wychowałem się tutaj nieopodal w Dobrucowej więc zawsze odkąd pamiętam była mowa o tej przeprawie. Nigdy się to nie udawało. Jest to wielki sukces nas wszystkich: mieszkańców, samorządowców i całego otoczenia biznesowego. Nie wolno też pomniejszać tutaj roli władz centralnych, bo przecież 4 miliony złotych pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest niebagatelna suma. Trzeba przyznać, że to ogromne pieniądze, dzięki którym ta przeprawa powstała. My, jako samorządy lokalne, nie udźwignęlibyśmy takiej inwestycji. Nie czarujmy się: nie ma po prostu takiej możliwości. To przekracza budżety naszych gmin. Więc przy tym wsparciu z funduszu rządowego dokonaliśmy naprawdę wielkiej rzeczy. Tutaj, ale też dwa kilometry dalej w Dobrucowej mamy nowy most na tej samej rzece Jasiołce. Jesteśmy teraz bardzo dobrze skomunikowani. Myślę, że to w znaczący sposób poprawi funkcjonowanie powiatów jasielskiego i krośnieńskiego.

Jeśli chodzi o kwestię techniczną to na czym polegały tutaj prace, jak długo one trwały i czy z tego tytułu występowały jakieś uciążliwości dla miejscowej ludności?

WB: Prace trwały dwa lata, czyli cały 2020 rok i praktycznie cały 2021 rok. Tutaj wcześniej była taka kładka piesza, a więc konieczne były prace rozbiórkowe. W dalszym etapie konieczne było przygotowanie terenu pod inwestycję, budowa filarów, przyczółków, przęseł, ułożenie nawierzchni i uformowanie nasypów. To zadanie było podzielone na dwa etapy. Prace wykonywała firma Strabag. Jesteśmy zadowoleni jeśli chodzi o wykonawcę. Odbyło się to bez zbędnej zwłoki, nie było mowy o przesunięciu jakichkolwiek terminów, nie było żadnych utrudnień więc naprawdę jesteśmy zadowoleni z postępu prac. Aura też nam sprzyjała, bo rzeka Jasiołka jest kapryśna, lubi naprawdę płatać figle, bo to jest rzeka, która niesie wodę z Beskidu Niskiego więc w przeciągu kilku godzin przybory są tu naprawdę olbrzymie. Rzeka rozlewa tutaj praktycznie – patrząc w kierunku Brzezówki – po samą miejscowość. Ale całe szczęście nie było takich historii.

Dzisiaj przekazano informację dotyczącą dalszych prac związanych ze zmianą układu komunikacyjnego na terenie miejscowości Brzezówka. Jaki będzie ich zakres?

WB: My, na ostatniej sesji Rady Gminy, podjęliśmy uchwałę zobowiązaniową o tym, że wesprzemy powiat rzeczowo w tworzeniu dokumentacji na odcinek 700-metrów od mostu do środka miejscowości Brzezówka. To jest najbardziej newralgiczny punkt. To jest ciąg drogi powiatowej, ale wystąpiliśmy z tym zadaniem i chcemy wesprzeć powiat właśnie w utworzeniu tej dokumentacji po to, aby stworzyć drogę o parametrze 6 metrów wraz z poboczem, chodnikiem i oświetleniem. Takiej, jaka jest tutaj po drugiej stronie mostu na terenie powiatu krośnieńskiego, aby udrożnić ten ruch. Most spełnia też warunki dużego mostu 40-tonowego więc tutaj kiedyś będzie wzmożony ciężki ruch. Trzeba się na to przygotować. Padła deklaracja ze strony powiatu, że oni przystąpią do tego zadania, pomogą nam i będziemy wspólnie to realizować. Ja też deklaruję jako wójt gminy Tarnowiec, że dołożymy wszelkich starań i w miarę swoich możliwości nie będziemy szczędzić środków na tą inwestycję. Padła też druga deklaracja, już powiedzmy sobie dalej w kierunku Tarnowca. Powiat deklaruje wespół z PKP PLK likwidację tych dwóch przejazdów kolejowych i poprowadzenie tej drogi po innym szlaku, żeby ominąć linię kolejową. Wtedy droga na tym odcinku będzie bezkolizyjna właśnie w przebiegu z linią kolejową.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji:Brzezówka: most, który połączył ze sobą dwie sąsiednie gminy i dwa sąsiednie powiaty

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.