Na drogach

8,5 mln złotych za rozbudowę drogi powiatowej z Siepietnicy do Święcan

Nz. moment podpisania umowy na wykonanie prac. Starosta jasielski Adam Pawluś: – Gratuluję jasielskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych wygranej i życzę powodzenia w realizacji, a mieszkańcom jak najmniej utrudnień. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Rozpoczyna się kolejna duża inwestycja drogowa w powiecie jasielskim. Rozbudowany zostanie odcinek łączący Siepietnicę ze Święcanami w gminie Skołyszyn. Jezdnia na długości trzech kilometrów zostanie doprowadzona do normatywnych parametrów. W ramach prac przewiduje się również budowę chodnika co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przewidywany termin wykonania zaplanowanych robót upływa w grudniu. Do tego czasu mieszkańcy, jak i pozostali zmotoryzowani uczestnicy ruchu będą musieli liczyć się z występującymi utrudnieniami w płynności przejazdu.

Dzisiaj w Święcanach (gmina Skołyszyn) podpisano umowę pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle reprezentowanym przez starostę jasielskiego Adama Pawlusia i wicestarostę Stanisława Pankiewicza, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w Jaśle reprezentowanym przez Andrzeja Ziaję i Zbigniewa Brączyka – członków zarządu spółki, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”.

Świadkami tego ważnego dla miejscowej społeczności wydarzenia byli: Alicja Zając – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Marta Grzyb – asystent posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Wojciech Zając – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Anna Nigborowicz – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch – radny Rady Powiatu w Jaśle, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Bogusław Kręcisz – wójt gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – zastępca wójta gminy Skołyszyn, Jacek Kędzior – skarbnik gminy, Krzysztof Słowik – kierownik referatu ds. podatków i opłat Urzędu Gminy Skołyszyn, Dariusz Łyszczarz – przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn, Katarzyna Kaszowicz – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Janusz Pacher – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Henryk Kosiek – inspektor nadzoru, Sławomir Kędzior – sołtys wsi Święcany, Elżbieta Trzeciak – sołtys wsi Siepietnica, jak również radni gminy Skołyszyn reprezentujący miejscowości położone na obszarze oddziaływania tej inwestycji.

Przedsięwzięcie obejmuje trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej, zaczynając zaraz za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 28 relacji Jasło-Gorlice w miejscowości Siepietnica aż do mostu na rzece Olszynce w miejscowości Święcany.

W ramach tego zadania przewidziano dostosowanie tego szlaku komunikacyjnego do obowiązujących parametrów technicznych poprzez poszerzenie jezdni do sześciu metrów i poboczy do jednego metra. Projekt obejmuje również budowę jednostronnego chodnika oraz usprawnienie systemu odwodnienia.

Największym wyzwaniem ma być przebudowa dwóch obiektów mostowych na przepusty.

Adam Pawluś, starosta jasielski | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest to ciąg drogowy, który prowadzi do granicy z województwem małopolskim. Na trzech kilometrach występują obecnie dwa obiekty mostowe, które zostaną zastąpione przepustami. Całość inwestycji, według kosztorysu, to było ponad 9,5 miliona złotych. Oferta, która wygrała, opiewa na kwotę 8,5 mln złotych w zaokrągleniu więc znacznie poniżej wartości kosztorysowej. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą cierpliwi. Wykonawca zapewnia, że będzie ruch wahadłowy więc nie będzie całkowitego blokowania drogi i nie będzie prowadzonych objazdów. Natomiast tam, gdzie będą przebudowane obiekty, a więc z mostów na przepusty, będą światła i ruch wahadłowy. Mam nadzieję, że ruch zostanie wyłączony na chwilę jak będzie kładziona ostatnia warstwa asfaltu po to, żeby ta warstwa była w jednej całości. Łatwiej jest ją wtedy konserwować i utrzymać taką drogę w dobrym stanie technicznym przez dłuższy czas. – powiedział Adam Pawluś.

Rozbudowa kolejnego istotnego ciągu drogowego w naszym powiecie jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe środki przekazały – solidarnie po połowie – samorządy powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn.

Bardzo dziękuję polskiemu parlamentowi, dziękuję wszystkim parlamentarzystom ziemi podkarpackiej, że udało nam się zdobyć środki w takiej wysokości, bo to jest 95% dofinansowania. Więc wydatki ze strony powiatu i gminy, jeżeli podzielimy to przez połowę, to wyjdzie nam po około dwieście kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zakładaliśmy, że będziemy dokładać do tej drogi większe środki, ale dzięki temu, że istnieje „Polski Ład” to mogliśmy otrzymać dofinansowanie z tego funduszu. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu ta droga będzie miała zupełnie inny wygląd.Adam Pawluś, starosta jasielski

O tym jak niezwykle ważne znaczenie nie tylko dla mieszkańców dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowości, ale także dla całej gminy Skołyszyn i tamtej części naszego powiatu ma ta inwestycja przekonuje wójt gminy Bogusław Kręcisz:

Droga relacji Siepietnica – Święcany – granica województwa to – śmiem twierdzić – w tej chwili jedna z najbardziej obciążonych dróg w powiecie jasielskim jeśli chodzi o ruch. O tym też trzeba powiedzieć. Od lat lokalna społeczność zabiegała o to, aby poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze. Zabiegaliśmy od lat o to, aby powstawały przy tej drodze chodniki, aby poszerzyć światło mostu na rzece Olszynce, gdzie teraz powiat przystąpił do prac projektowych. Oczywiście my, jako gmina, również będziemy to zadanie dofinansowywać. Jak już powiedziałem, jest to niezwykle ważna inwestycja w kontekście poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Siepietnicy i Święcan. Inwestycja również niezwykle potrzebna dla mieszkańców gminy Szerzyny czy firm prowadzących tam działalność. Z tego, co wiem, również powiat tarnowski rozpoczął prace, aby w przyszłości wykonać przebudowę odcinka Szerzyny – Lubaszowa. Natomiast wiem, że u nas to idzie znacznie szybciej i to tylko dzięki działaniu i podejściu pana starosty. Niezwykle ważne jest też to, że zostały pozyskane ogromne środki z programu „Polski Ład”, bo dzięki temu nasz wkład jako samorządów jest mniejszy. W pierwszej wersji myśleliśmy, że jako gmina będziemy musieli dołożyć do tej inwestycji ponad milion złotych, a w tym momencie dołożymy 240 tysięcy złotych i powiat kolejne 240 tysięcy złotych. Więc jakie to jest odciążenie budżetu.

Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Gospodarze obydwu samorządów mają już dalsze plany na kontynuowanie prac na tej drodze.

Starosta opisuje, że w kolejnych etapach zostanie przebudowany istniejący most na rzece Olszynce oraz dalszy odcinek drogi do granicy z województwem małopolskim.

Trwają prace projektowe. Te prace projektowe podzielone są na dwa etapy. – opisuje starosta. – Ten most, który jest, nie nadaje się do przebudowy. Nie spełnia wymogów kategorii „Z”, a takie przepisy i normy techniczne obowiązują w tej chwili. Mam nadzieję, że ten etap projektowania zakończy się jeszcze w tym roku i w przyszłym roku będziemy realizować dalszy etap, czyli rozbiórkę starego mostu, budowę nowego i kilometrowy odcinek drogi. Takie mamy założenia. Dlatego zwracam się do pana wójta, do radnych gminnych, żeby przygotować środki, ponieważ będziemy aplikować o 50% dotację. Nie wiemy jaka będzie cena, ale na pewno ta inwestycja będzie droższa niż ta obecnie realizowana. – wyjaśnia.

Wójt Bogusław Kręcisz informuje z kolei o projektowanym oświetleniu ulicznym dla przedmiotowego odcinka drogi.

Już w tym momencie podpisałem umowę z projektantem, który rozpoczął prace projektowe oświetlenia ulicznego na tym odcinku. Myślę, że jeżeli chodzi o środki poniesione na ten cel z budżetu gminy, to będzie około 300 tys. złotych, gdy będziemy musieli to oświetlenie wykonać. Skoro będziemy mieli nową drogę i nowy chodnik, którego nie było, musi to być też w odpowiednim standardzie. Zresztą takie też mamy tutaj w gminie podejście. Będziemy musieli też zamontować nowe wiaty przystankowe. Takie, jakie mamy w Skołyszynie. Zresztą, można zobaczyć jak one wyglądają. To jest też kwestia podejścia mojego i moich współpracowników do tego, żeby w gminie było nie tylko bezpiecznie, ale też estetycznie, co jest niezwykle istotne. Mam nadzieję, że uda nam się porozumieć z wykonawcą co do pewnych prac związanych z umieszczeniem kabla jeśli chodzi o budowę oświetlenia. Myślę, że może się nam to uda zgrać w taki sposób, żebyśmy mogli te prace wykonać i nie musieli później dodatkowo kopać, burzyć, itd. Już działamy w tym względzie. Myślę, że to jest kwestia dwóch miesięcy, gdy będziemy mieli dokumentację więc spróbujemy to zgrać. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. – powiedział.

Starosta zapewnił swoją pomoc w tej materii: – Ja tu chcę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby to oświetlenie również zostało przygotowane. Jeżeli nie wykonane to przygotowane. Ze strony firmy chyba też będzie taka deklaracja, żeby wesprzeć te działania. Byłoby nieporozumieniem, gdybyśmy nie położyli tych kabli. To byłaby syzyfowa praca. Później musielibyśmy rozbierać chodnik i od nowa wszystko przygotowywać. Więc to jest bardzo logiczne. Szkoda, że na etapie projektowania wtedy tego nie przewidzieliśmy. Ale uczymy się na błędach i poprawiamy to co było złe.

Od lat czekali na przebudowę tej drogi

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na tę inwestycję lokalna społeczność czekała już od dłuższego czasu. Jak przypomniała w trakcie spotkania senator Alicja Zając, pierwsze prace związane z udrożnieniem połączenia komunikacyjnego powiatu jasielskiego z sąsiednim województwem małopolskim na przedmiotowym odcinku zostały już zrealizowane w 2001 roku.

Senator RP Alicja Zając | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ta droga wytrzymała długi czas, bo to jest już kawał czasu. Teraz wymagała pilnej reakcji ze strony Zarządu Powiatu. Nasz powiat wspaniale współpracuje z ministrami, z parlamentarzystami, ze środowiskiem gmin jasielskich. Dzięki tej współpracy udało nam się stworzyć wiele pomysłów i zrealizować wiele inwestycji takich, o których lokalne społeczności mogły wcześniej tylko marzyć. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę wszystkich państwa życzliwie wspominać te wszystkie spotkania z Adamem Pawlusiem, bo on całe swoje godziny poświęca na myśleniu o tym jak nasz powiat podnieść do rangi powiatu wyróżniającego się w województwie podkarpackim. To mogą potwierdzić nasi wójtowie, to mogą potwierdzić w województwie, ale również w ministerstwach, do których często sam, albo z europosłem Bogdanem Rzońcą, albo Wojtkiem Zającem i mną również zagląda. Pukamy do tych drzwi ministrów, prezesów, żeby one otworzyły się i przekazywały nam środki, z których możemy tutaj realizować te właśnie plany. (…) Myślę, że do końca tej kadencji przed nami jeszcze wiele wspaniałych inwestycji. Teraz czeka na nas największe zadanie jakim jest obwodnica Jasła i wyprowadzenie ruchu z miasta. O tym wszyscy mówimy i myślimy, nie tylko mieszkający w Jaśle i jeżdżący po nim samochodami, ale również wszystkie sąsiednie gminy naszego powiatu. – powiedziała parlamentarzystka.

Pamięcią do tamtego okresu sięga również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz:

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W pierwszej kadencji kiedy powstał powiat jasielski w tym właśnie okresie rozpoczęły się prace przy przebudowie całego tego ciągu drogowego od Siepietnicy do Szerzyn. Właśnie współpracowałam z marszałkiem Stanisławem Zającem. Tylko dzięki temu, że mieliśmy pana marszałka to mogliśmy podjąć się takiego zadania. To była chyba jedna jedyna droga w powiecie jasielskim o takim ciągu. Cała ta przebudowa była podzielona na trzy etapy. Już wydawało się w pewnym momencie, że nie damy rady już tego ostatniego etapu zrealizować. Oczywiście, nie było na to środków. To były zupełnie inne czasy niż to co jest w chwili obecnej. Rada liczyła 46 radnych. Żeby to przegłosować to chyba nie zapomnę tego do swoich ostatnich chwil życia jak było trudno to zrobić. Dziś jest zupełnie inny czas. Owszem, nic samo się nie zrobi, a tylko dzięki ludziom, którzy zabiegają o to. Mamy pana starostę, który jest człowiekiem, który cały czas patrzy perspektywicznie i dzięki temu tyle się dzieje w powiecie jasielskim. Najpierw było planowane, że będzie przebudowa tej drogi finansowana nie z „Polskiego Ładu”, bo jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie i w ostatnim momencie kiedy pojawił się ten program, Zarząd wraz z panem starostą podjęli decyzję. Trzeba powiedzieć dzisiaj, że fajnie i wszyscy są zadowoleni, ale gdyby się to nie udało to niestety w 2022 roku nie byłaby realizowana ta droga. Musielibyśmy dopiero za rok aplikować z tym całym wnioskiem. Także był to strzał w dziesiątkę, udało się i wszyscy jesteśmy zadowoleni. W imieniu właściwie całej społeczności Święcan dziękujemy serdecznie za to, że się udało te pieniądze pozyskać. Dziękuję też za dobrą współpracę z panem wójtem, z radnymi. Oby się nam to wszystko udało i żeby ta inwestycja została zrealizowana.

Wójt Kręcisz przypomina z kolei, że rozbudowa drogi z Siepietnicy do Święcan to jedna z wielu inwestycji realizowanych w ostatnim czasie na terenie gminy Skołyszyn.

W gminie Skołyszyn dużo się dzieje, również jeśli chodzi o inwestycje gminne. Jesteśmy w trakcie budowy ośrodka zdrowia w Święcanach wraz z budynkiem garażowym remizy OSP. W Przysiekach budujemy obecnie halę sportową ze środków Ministerstwa Sportu. To inwestycja za prawie 4 mln złotych. W niedługim czasie rozpoczynamy przebudowę parku podworskiego w Skołyszynie, gdzie również dzięki programowi „Polski Ład” otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie w kwocie 7,6 mln złotych. To inwestycja za ponad 8,5 mln złotych. Tutaj chciałbym złożyć podziękowania za uzyskane środki finansowe na ten cel. Dziękuję również staroście jasielskiemu i pani senator za osobiste zaangażowanie w tym względzie. A jeśli chodzi o inwestycje powiatowe to tutaj też jest się czym pochwalić. Chciałbym powiedzieć, że ta współpraca z powiatem układa się bardzo dobrze. W tej chwili, oprócz tej inwestycji, o której mówimy, trwa budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki. To inwestycja na ponad 9 mln złotych. Starosta wraz z Zarządem i Radą Powiatu zdecydowali się dobudować również odcinki dróg dojazdowych. – przekazał.

Nz. moment przekazania placu budowy wykonawcy robót | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Utrudnienia w płynności ruchu pojazdów

Strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym umówiły się na wykonanie prac w terminie do dziewięciu miesięcy od momentu zawarcia kontraktu, a więc do grudnia. Członek Zarządu PRDM w Jaśle Zbigniew Brączyk stwierdził, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych robotnicy będą mogli przystąpić do pierwszych prac już lada dzień.

Przez ten cały okres mieszkańcy posesji sąsiadujących z drogą, jak też pozostałe osoby korzystające na co dzień z tego szlaku komunikacyjnego będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Starosta Pawluś informuje: – Na pewno będą czasowe zamknięcia drogi, gdy będą prowadzone większe prace, ale trzeba docenić wolę wykonawcy, że jednak umożliwią przejazd i dojazd mieszkańcom.

Na zakończenie poniedziałkowego spotkania starosta jasielski jako ciekawostkę podał, że w planach było przekształcenie tej trasy na drogę wojewódzką:

Ze strony gminy Szerzyny był nacisk, aby projektować tę drogę jako drogę wojewódzką i tak ją realizować. My przeprowadziliśmy wiele konsultacji z różnymi projektantami i większość opinii była takich, że wykonanie siedmiometrowej nawierzchni byłoby niezwykle drogie, naruszyłoby wiele posesji przy tej drodze, zakłóciłoby również funkcjonowanie pewnych gospodarstw. Uznaliśmy, że to jest mało realne. To była trudna decyzja, bo łatwiej byłoby nam zrzucić odpowiedzialność na województwo. Nie wiem w jakim czasie województwo podkarpackie by przystąpiło do realizacji tej drogi, ale deklaracja ze strony Małopolski była taka, że oni również raczej będą wspierać samorząd powiatowy niż przejmować drogę na drogę wojewódzką. Więc to było mało realne. Wydaje się, że po stronie Małopolski ta droga będzie projektowana jako droga powiatowa. Oby jak najszybciej udało się im wykonać ten odcinek drogi. Dlatego, że przejazd do Siedlisk i poprzez drogę wojewódzką do węzła autostradowego w Tarnowie będzie najkrótszy z tych sąsiadujących miejscowości.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.