Informacje

Nowa miejska ulica na osiedlu Bryły

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

W granicach administracyjnych Jasła pojawi się nowa ulica. Decyzję w tej sprawie podjęli radni miejscy. Uchwała w sprawie nadania nazwy jednej z dróg wewnętrznych położonej w Bryłach pozwoli w przyszłości na uporządkowanie numeracji dla nowo powstających zabudowań mieszkalnych.

Z uwagi na intensywną zabudowę domami jednorodzinnymi oraz koniecznością nadania numeracji nowo powstającym nieruchomościom mieszkalnym, podjęto stosowne czynności w sprawie nazwania drogi wewnętrznej przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 535 na osiedlu Bryły, będącej własnością miasta Jasła, włączającej się do już istniejącego ciągu zapewniającego dostępność komunikacyjną do tego terenu.

Propozycja nazwy – „Olchowa” – wyszła z inicjatywy samych właścicieli działek położonych przy przedmiotowej drodze i została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Osiedla. Następnie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym, projekt trafił pod obrady Rady Miejskiej Jasła, która jednomyślnie opowiedziała się za tym wnioskiem.

Jak wynika z treści przyjętej dzisiaj uchwały, wejdzie ona w życie po upływie czternastu dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Wykaz ulic w Jaśle
SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.