Fotorelacje

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 2022

W samo południe pod tablicą upamiętniającą postać Eleonory Goleń oraz innych mieszkańców naszego powiatu, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej, zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze pamięci. W ten sposób mieszkańcy ziemi jasielskiej obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE