Informacje

Kolej rewitalizuje łącznicę pomiędzy Hankówką, a Sobniowem

Fragment zrewitalizowanej linii kolejowej nr 618 na wysokości ulicy Ceramicznej | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Trwają prace związane z rewitalizacją łącznicy kolejowej nr 618 położonej pomiędzy dwoma jasielskimi osiedlami: Hankówką, a Sobniowem. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczy na sfinansowanie tego zadania kwotę 7,6 mln złotych.

Gruntownej modernizacji zostanie poddany odcinek o długości około dwóch kilometrów, położony pomiędzy ulicami Towarową, a Żniwną. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi oraz wymianę nawierzchni w rejonie jednego przejazdu kolejowo-drogowego.

Poprzez projekt rewitalizacji trasy przewiduje się podniesienie prędkości przejazdowej pociągów towarowych z 30 do 60 km/h. Oczekiwane efekty płynące z realizowanego zadania to przede wszystkim usprawnienie systemu przewozów towarowych oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, jak również stworzenie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przyszłości.

Na wydatki związane z optymalizacją stanu istniejącej infrastruktury linii kolejowej nr 618 Jasło-Towarowa – Sobniów przeznaczono kwotę 7,6 mln złotych. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W imieniu inwestora zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. Prace rozpoczęły się w połowie marca, a zakończyć się mają końcem kwietnia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.