Informacje

W Nowym Żmigrodzie ma powstać nowoczesne centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Gmina Nowy Żmigród planuje utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Ośrodek zapewni specjalistyczne wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych i niezależnego funkcjonowania oraz opiekę wykwalifikowanego personelu dwudziestu osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnym, starszym czy samotnie mieszkającym. Na budowę komfortowego budynku, pozbawionego jakichkolwiek barier architektonicznych wraz z pełnym wyposażeniem samorząd zamierza aplikować o środki zewnętrzne.

Według wstępnych przymiarek, specjalistyczna placówka ma być wzniesiona na dwóch działkach położonych w sąsiedztwie ulic Piaskowej i Mickiewicza- to teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 992 w kierunku Kątów. Obecnie są one zabudowane budynkiem mieszkalnym parterowym oraz budynkiem gospodarczym – obydwa w złym stanie technicznym. Właścicielem terenu o łącznej powierzchni ponad 59 arów jest Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Pierwszym krokiem w sprawie utworzenia gminnego centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Nowego Żmigrodu było przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości w formie darowizny.

Grzegorz Bara – wójt gminy Nowy Żmigród | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wspólnie z dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotrem Potyrałą spotkaliśmy się kilkukrotnie i próbowaliśmy się zastanowić nad próbą zrealizowania budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy Nowy Żmigród. – przekazał wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara. – Myśmy zachowali się bardzo honorowo z ks. dyrektorem. Rozmawialiśmy z poprzednimi właścicielami tych działek. Poinformowaliśmy ich wcześniej jakie są nasze plany, jakie są nasze pomysły i co się wydarzy, żeby nie dowiadywali się z gazet. Tak się wydarzyło. Powiem więcej, poprzedni właściciele z wielką aprobatą przyjęli ten pomysł. – dodał.

Jak sprecyzował, samorząd nie dysponuje obecnie żadną wolną działką w ścisłym centrum miejscowości, którą mógłby przeznaczyć na te cele.

W ocenie urzędników to jednak niezwykle potrzebne przedsięwzięcie. – Na dzień dzisiejszy my już analizę osób niepełnosprawnych i pewne potrzeby na terenie naszej gminy mamy. Wiemy o nich, wiemy jak to wygląda, bo to wynika z wytycznych programu. Ja powiem tylko tyle, że to jest bardzo dobra rzecz. Osobiście uważam, że należy to zrobić. – przekonuje wójt.

O środki na wzniesienie budynku placówki wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zapewnienie jego dalszego funkcjonowania gmina zamierza ubiegać się z programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Aleksandra Mrugał, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie wskazuje na bardzo korzystne warunki udziału w programie:

Centra opiekuńczo-mieszkalne są to centra, których budowa bądź przebudowa i później funkcjonowanie finansowane są z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o sam program – jest to program, który umożliwia nam budowę. Nie w każdym programie mamy możliwość wybudowania czegoś, tutaj tak. Mało tego, jeżeli chodzi o budowę możemy pokryć w 100-procentach kwotę tej budowy ze środków programu. Jeżeli korzystamy z modułu na budowę to w kolejnych latach, o ile taki program będzie funkcjonował, a żywię nadzieję, że będzie z tego powodu, że problem niepełnosprawności w naszym kraju narasta i tych osób niepełnosprawnych jest coraz więcej, będzie możliwość sfinansowania funkcjonowania takiego centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

W planowanym żmigrodzkim ośrodku ze specjalistycznego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogłoby skorzystać 20 dorosłych osób z terenu całej gminy.

Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania myślę, że warto się nad tą sprawą pochylić i warto zastanowić się nad tym, by taki ośrodek na terenie naszej gminy powstał. Zwłaszcza, że takie potrzeby w terenie są diagnozowane. – podkreśla Aleksandra Mrugał.

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego będzie musiało być poprzedzone zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bowiem w aktualnym porządku prawnym przedmiotowe działki znajdują się w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Będę składał kolejną uchwałę intencyjną przystępującą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem usług. Tak musi być obarczona ta działka, żeby można było zrealizować tą inwestycję. – wyjaśnia Grzegorz Bara.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *