Informacje

Obchody Dnia Strażaka 2022 w Jaśle oraz 30-lecia powołania PSP

Na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbył się dzisiaj uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka i jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział: kadra oficerska, funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zaprzyjaźnione formacje mundurowe, prezesi oraz dyrektorzy firm i instytucji na co dzień współpracujący z jasielską jednostką oraz sympatycy pożarnictwa.

Wydarzenie poprzedziła msza święta odprawiona w intencji strażaków, odprawiona w Kościele Parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Po dwóch latach przerwy spowodowanej obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi ze stanu epidemii koronawirusa zaproszeni goście mogli wreszcie spotkać się z funkcjonariuszami jasielskiego garnizonu oraz pracownikami cywilnymi, by w szerokim gronie wspólnie celebrować obchodzony w maju Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzisiejsze święto miało wyjątkowy wymiar bowiem w bieżącym roku przypada trzydziesta rocznica powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość została przeprowadzona zgodnie ze strażackim ceremoniałem, a rozpoczęła się od złożenia meldunku przez mł. bryg. Edwarda Gronka zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Andrzejowi Marczeni oraz przeglądu pocztów sztandarowych. W dalszej kolejności nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Oficjalnego powitania zgromadzonych w siedzibie jasielskich strażaków gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotr Śmietana.

Z zaproszenia skorzystali m.in.: Maria Kurowska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Iwona Trawińska – dyrektor Biura Senatorskiego Alicji Zając, Marta Grzyb – asystent Posła do Parlamenty Europejskiego Bogdana Rzońcy, Adam Pawluś – starosta jasielski, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Stanisław Święch – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, ks. Tadeusz Wawryszko – kapelan strażaków powiatu jasielskiego, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z Krosna, Strzyżowa i Gorlic, kom. Bartłomiej Świerczek – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, mjr Wiesław Wojdyła – zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle, ppłk Jacek Paśko – dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle, st. insp. Leon Matysik – przedstawiciel Straży Miejskiej w Jaśle, wójtowie gmin powiatu jasielskiego – Wojciech Piękoś, Bogusław Kręcisz, Marcin Bolek, Grzegorz Bara, Andrzej Stachurski, Kazimierz Miśkowicz, Rafał Papciak, Wiktor Barański, Tadeusz Walczyk – Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle, prezesi oraz dyrektorzy firm i instytucji na co dzień współpracujący z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, prezesi i komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, a także sympatycy pożarnictwa.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2022 w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Bryg. Piotr Śmietana na wstępie zaznaczył, że dzisiejsze Powiatowe Obchody Dnia Strażaka są wyjątkowe ze względu na trzydziestolecie powołania Państwowej Straży Pożarnej i stulecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 1992 roku została powołana Państwowa Straż Pożarna jako formacja mundurowa i zawodowa, przewidziana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. Służba w Państwowej Straży Pożarnej jest niezmiernie trudną pracę, jednakże daje ona dużo satysfakcji. Strażacy udzielają się dla społeczeństwa ratując życie, zdrowie i mienie, poprzez takie działania niejednokrotnie narażając swoje życie, aby zgodnie ze słowami strażackiego ślubowania nieść pomoc nie patrząc na okoliczności. W 1995 roku został powołany Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który obejmuje planowanie i organizowanie działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne i medyczne. Kluczowymi jego podmiotami są ochotnicze straże pożarne. Na terenie powiatu jasielskiego działa 97 jednostek OSP, z czego 20 jest włączonych do KSRG. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną częścią bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W wyniku nałożenia nowych zadań na Państwową Straż Pożarną nastąpił zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Samochody takie jak Żuki, Stary, Jelcze zostały zastąpione nowoczesnymi samochodami: Mercedes, MAN, Renault. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na co dzień współpracują z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu powiatów. Rozpoczyna się budowa nowych remiz i remonty starych. Duży nacisk położono na wyposażenie indywidualne strażaków dzięki czemu są oni lepiej zabezpieczeni przed czynnikami szkodliwymi. Komenda Powiatowa PSP w Jaśle w latach 1996-2005 została rozbudowana. W wyniku prac budynek główny zmienił wizerunek: został docieplony, wzbogacił się o cztery boksy garażowe, część administracyjno-biurową i salę gimnastyczną. Wykonano również nawierzchnię asfaltową. Dzięki ustawom modernizacyjnym, w ostatnich latach strażacy Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt, a także wyszkoleni do realizacji wszystkich powierzonych im zadań. – powiedział.

Sytuacja społeczno-polityczna na świecie spowodowała, że w ciągu ostatnich dwóch lat na barki Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych spadły nowe obowiązki, takie jak przeciwdziałanie pandemii koronowirusa i pomoc humanitarną na granicy dla uchodźców z Ukrainy.

Zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy z terenu powiatu jasielskiego czynnie brali udział w tych działaniach, pełniąc 24-godzinne dyżury na granicy. Z powiatu jasielskiego trafiło 29 palet sprzętu dla strażaków z Ukrainy. To najwięcej w województwie. Dziś prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Skiba podpisał z prezesami 59 jednostek OSP umowy na zakup sprzętu dla jednostek, które przekazały swój sprzęt na Ukrainę. Wartość podpisanych umów to jest 575 tysięcy złotych. – mówił bryg. Piotr Śmietana.

Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Piotr Śmietana | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak podkreślił szef jasielskiego garnizonu, formacja od lat cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, które jest nieustająco kształtowane wspólnie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków – ochotników z każdym kolejnym wyzwaniem, które stawia przed nimi dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

Dziękował on dzisiaj wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój zawodowego i ochotniczego pożarnictwa na terenie ziemi jasielskiej.

Pragnę podziękować szanownym parlamentarzystom za uchwalenie kolejnej ustawy modernizacyjnej, która pozwala na dalszy rozwój Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję Bogdanowi Rzońcy – posłowi do Parlamentu Europejskiego za środki finansowe Unii Europejskiej na zakup samochodów dla PSP i OSP. Dziękuję Adamowi Pawlusiowi – staroście jasielskiemu wraz z radnymi powiatowymi za pomoc finansową na remont Stanowiska Kierowania i serwerowni, na zakup samochodu dla grupy wodno-nurkowej. Dziękuję panom burmistrzom i wójtom za wszelką pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję nadbryg. Andrzejowi Babcowi – Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcami za pomoc w pozyskiwaniu samochodów i sprzętu dla jasielskich strażaków. Dziękuję wszystkim sympatykom naszej Komendy, których nie wymieniłem, ale którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli. Podziękowania składam Wam – druhowie za Waszą pełną poświęcenia służbę dla mieszkańców gmin. Serdeczne podziękowania kieruję do Was strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Jaśle za Waszą codzienną służbę dla drugiego człowieka na terenie powiatu jasielskiego, ale i na granicy z Ukrainą. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników obsługujących jednostki OSP i przygotowujących decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych. Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, szanowni druhowie. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych, a także wytrwałości we wszelkich poczynaniach dla drugiego człowieka w myśl hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Wszystkim dziś odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym składam gratulacje. – powiedział bryg. Piotr Śmietana.

Z dniem 27 maja 2022 roku nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w tutejszej Komendzie. Bryg. mgr inż. Jan Szeląg odebrał nominację na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Natomiast mł. bryg. mgr inż. Edward Gronek został powołany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Z dniem 27 maja 2022 roku bryg. Jan Szeląg został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Kolejnym uroczystym punktem programu było wręczenie odznaczeń:

 • Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle;
 • Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: Jan Szeląg, Janusz Wnęk;
 • Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: Tomasz Bachórz, Krystian Depczyński, Grzegorz Garbacik, Mirosław Grzesik, Łukasz Labut, Mirosław Niezgoda, Tomasz Opałka, Jakub Wachowski, Jerzy Wojdyła, Paweł Wójcik, Tomasz Zawisza;
 • Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Waldemar Bara, Adam Pawluś, Krzysztof Wietecha, Krystian Depczyński, Grzegorz Garbacik;
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Kazimierz Michnal, Waldemar Ochała, Paweł Roszkowicz;
 • Odznakę Honorową „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” otrzymał: Eugeniusz Stukus;
 • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczych otrzymali: Grzegorz Garbacik, Paweł Roszkowicz;
 • Dyplom i pamiątkowy medal Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w uznaniu za zasługi na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności otrzymali: Sławomir Madejczyk, Ireneusz Zagórski, Wacław Pasterczyk;
 • Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej dla osób, które wspierają funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu jasielskiego otrzymali: poseł Maria Kurowska, senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, starosta Adam Pawluś, druh Stanisław Święch, ks. Tadeusz Wawryszko, druh Jerzy Urbanik, druh Rafał Rutyna, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Zakładu Karnego i Straży Miejskiej, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz oraz wójtowie gmin powiatu jasielskiego, Jacek Gogola – prezes LOTOS Infrastruktura, Zbigniew Myśliwiec – prezes Trans-Wiert, Tadeusz Walczyk – Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego, Jan Zygmunt –- kapelmistrz orkiestry dętej w Osobnicy;
 • Medal z okazji stulecia Związku OSP RP otrzymali: poseł Maria Kurowska, poseł Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca;
 • Złoty Krzyż Świętego Floriana Mazovia II klasy otrzymał: Edward Gronek;
 • Złoty Krzyż z okazji stulecia powstania OSP RP otrzymał: Piotr Śmietana;
 • Odznaczenie „20 lat dla Polski” otrzymał: Wacław Pasterczyk;
 • Nagrodę rzeczową od Starosty Jasielskiego otrzymał: Łukasz Kłosowski.
Moment odznaczenia sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Jaśle Złotym Znakiem Związku OSP RP | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Funkcjonariusze jasielskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2022 roku zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim:

 • na stopień starszego kapitana – kpt. Mateusz Błasik, kpt. Janusz Wnęk;
 • na stopień kapitana – mł. kpt. Adam Durał, mł. kpt. Wojciech Źrebiec;
 • na stopień aspiranta – mł. asp. Hubert Źrebiec;
 • na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Tomasz Bachórz, ogn. Rafał Bilski, ogn. Jerzy Wojdyła, ogn. Tomasz Zawisza;
 • na stopień starszego sekcyjnego – sekc. Damian Gorczyca, sekc. Łukasz Kłosowski, sekc. Kamil Korzeniowski, sekc. Mariusz Mroczka, sekc. Piotr Piekuś, sekc. Paweł Smoleń;
 • na stopień sekcyjnego – st. str. Paweł Czepiga, st. str. Patryk Hućko, st. str. Maciej Kaczorowski, st. str. Mateusz Kozłecki, st. str. Dariusz Piekuś, st. str. Rafał Pietraszek, st. str. Mateusz Zając.

W imieniu awansowanych i odznaczonych podziękowanie złożył bryg. Jan Szeląg: – Taki dzień, jak dziś, uświadamia nam, że nasz codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie, oprócz satysfakcji i społecznej aprobaty znajduje również uznanie w oczach naszych przełożonych. Cieszymy się, bo każde odznaczenie, awans czy wyróżnienie jest wyrazem szacunku dla całej naszej grupy zawodowej. Jest nam szczególnie miło, że możemy pełnić służbę w takiej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

Przekazanie nominacji na wyższe stopnie służbowe przez zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Andrzeja Marczenię. Akt odbiera kapitan Wojciech Źrebiec. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. St. bryg. Andrzej Marczenia podkreślił, że wszystkie przyznane dzisiaj wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe, medale i podziękowania, należą się strażakom w całej rozciągłości.

Jak zauważył, w ostatnich dwóch latach naszej Ojczyzny nie omijały tragiczne zdarzenia takie, jak powódź, pandemia koronawirusa czy napaść Rosji na niepodległy kraj jakim jest Ukraina.

Ale funkcjonariusze i druhowie za każdym razem stawali do działań i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Z tego zadania wywiązywaliście się w sposób wzorowy. – podkreślił st. bryg. Andrzej Marczenia. – Oczywiście, ktoś by powiedział, że działania związane z koronawirusem czy działania na granicy to nie jest nasz obowiązek, bo nie są wpisane w żadną ustawę czy rozporządzenie. Ale zawsze stawaliśmy do zadań, przed którymi byliśmy powołani. Myślę, że za każdym razem te zadania wykonywaliśmy w sposób wzorowy. Z tego miejsca w imieniu własnym oraz Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Andrzeja Babca składam Wam serdeczne podziękowania. Również podziękowania należą się emerytom Państwowej Straży Pożarnej, którzy dzisiaj tak licznie przybyli na tą wspólną uroczystość. Jesteśmy Wam wszyscy w szczególny sposób wdzięczni, że kształtowaliście wielu funkcjonariuszy, którzy stoją tutaj przed nami. To Wasze postawy, Wasze wzorce pozwalały unieść zadania, które były stawiane przed nami. Serdecznie w imieniu własnym, jak i wszystkich funkcjonariuszy, Wam dziękuję.

W swoim przemówieniu odniósł się również do obchodzonego jubileuszu trzydziestolecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Przez te trzydzieści lat jesteśmy tego pełni świadomi, że formacja, w której służymy, zmieniła się w sposób szczególny. Pamiętamy nasze umundurowania, nasze samochody, nasze wyposażenia. Aczkolwiek przy tych niedogodnościach potrafiliśmy sprostać niejednemu zadaniu. Dzisiaj, gdy jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt, nowoczesne umundurowanie i jesteśmy w profesjonalny sposób przygotowani, możemy nieść w każdych okolicznościach pomoc drugiemu człowiekowi. Oczywiście, nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie sprzyjające warunki, życzliwi ludzie w osobach parlamentarzystów, samorządowców, którzy w sposób szczególny patrzą się i wspomagają działalność Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej. Z tego miejsca chciałbym Wam podziękować za te wszystkie dogodności, a w szczególności za ustawy modernizacyjne, które pozwalały nam rozwijać się. Wiemy, że w tym momencie jesteśmy w okresie trzeciej ustawy modernizacyjnej, która będzie wzmacniać Państwową Straż Pożarną, jak i ochotnicze straże pożarne. Ustawa modernizacyjna, która weszła w zeszłym roku, a jest na lata 2021-2025, pozwoli nam na dalszy rozwój. W ramach tej modernizacji będą pozyskiwane samochody bojowe, jak i będzie powstawała infrastruktura, która pozwoli nam się rozwijać. Będzie to budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, budowa dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Dubiecku i Dukli oraz modernizacja trzech komend powiatowych, tj. Mielec, Lubaczów i Lesko. Myślę, że te wszystkie inwestycje, które są pokładane w nas, nie pójdą na marne. Ale to tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszemu oddaniu, Waszym sercom, które na co dzień niesiecie, aby te zadania wykonywać. – powiedział st. bryg. Andrzej Marczenia.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska wyraziła swoją radość, że możemy wspólnie świętować Dzień Strażaka po okresie przerwy wywołanej pandemią.

Swoje wystąpienie rozpoczęła od słów: – Cieszę się, że jest to święto, bo ono się Wam zwyczajnie należy. Tak, jak należy się Wam wiele rzeczy, które w tej chwili jako rząd Zjednoczonej Prawicy porządkujemy.

Poseł Maria Kurowska podczas wystąpienia w trakcie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2022 w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Parlamentarzystka wyraźnie zaakcentowała, że Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne są mocnymi filarami bezpieczeństwa narodowego, a nawet polskiej państwowości.

W tym dniu bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję za Waszą ofiarną pracę wszędzie tam, gdzie trzeba. Po prostu jesteście i zachowujecie się tak, jak trzeba. Dziękuję za to, że możemy zawsze na Was liczyć. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim, którzy byli dzisiaj awansowani, zwłaszcza zastępcy komendanta powiatowego, bo przed nim nowe wyzwanie. Ale również wszystkim innym, bo każdy z Was chce mieć ten rozwój zawodowy, chce mieć tą ścieżkę awansu i chce się spełniać w tym co robi. Dlatego też to jest ważne, aby każdy mógł w maksymalnym stopniu wykorzystać swoje talenty i swoje umiejętności. Dziękuję Wam bardzo za tę pracę i życzę nade wszystko bezpiecznej służby. Życzę tyle bezpiecznych powrotów, co wyjazdów. Życzę Wam zdrowia, opieki świętego Floriana oraz szczęścia osobistego. Życzę, aby każdy Wasz dzień zaczynał się i kończył uśmiechem. Szczęść Boże Wam na dalszą służbę i dalsze lata pracy. – powiedziała Maria Kurowska.

Z okazji trzydziestolecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w imieniu władz powiatu jasielskiego Adam Pawluś złożył funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i tylu powrotów z akcji co wyjazdów.

Wy wybraliście służbę, która wymaga odwagi, hartu ducha oraz poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Jesteście wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, zdrowie i mienie. Angażujecie się również w życie społeczne i kulturalne powiatu jasielskiego, uczestnicząc w różnego typu wydarzeniach, często je zabezpieczając. Zapewniacie tym samym bezpieczeństwo ich uczestnikom. Bardzo dziękuję za te wszystkie akcje w okresie pandemii, jak również za tą pomoc dla strażaków zza wschodniej granicy. Wszystkim funkcjonariuszom PSP, druhnom i druhom OSP oraz pracownikom cywilnym z okazji Waszego święta jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności i dziękuję za dotychczasowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Powiat jasielski dzięki Wam jest jednym z najbardziej bezpiecznych w województwie podkarpackim, a sądzę, że również i w Polsce. – powiedział Adam Pawluś. – Chciałbym również pogratulować wszystkim odznaczonym, awansowanym, wyróżnionym. Wśród wyróżnionych jestem również ja. Bardzo dziękuję za ten Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego. To jest wielki honor i wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie. Więc z tego miejsca przyrzekam, że będę wspierał i niósł nieustającą pomoc dla Waszych działań. Niech Wasza służba będzie dla Was satysfakcją. – dodał.

W imieniu samorządowców ziemi jasielskiej burmistrz miasta Ryszard Pabian wraz z wójtem gminy Jasło Wojciechem Piękosiem przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle pamiątkowy grawerton oraz drobny upominek rzeczowy.

Chciałem Wam pogratulować za Waszą służbę. Służbę, która sprowadza się nie tylko do ratowania dobytku, zdrowia i życia naszych mieszkańców, ale do wszelkiego rodzaju pomocy i prewencji. Serdecznie za to dziękuję. Tym bardziej miło mi składać te samorządowe podziękowania, bo dzisiaj mamy Dzień Samorządu Terytorialnego, a więc podwójne święto. Abyście tą służbę mogli pełnić właściwie, potrzebni są zarówno ludzie, jak i sprzęt. Panie Komendancie – życzę, aby w kierowanej przez pana Komendzie ani jednego, ani drugiego nigdy nie zabrakło. Oprócz tradycyjnych życzeń zdrowia, chciałbym Wam również życzyć, abyście byli wolni od trosk. To bardzo ważne, aby prowadząc akcje myśleć o tym co przed Wami. Oby te troski Was omijały. Oczywiście życzę Wam, aby zawsze byli przy Was i obyście mieli świadomość, że zawsze są przy Was koledzy, na których możecie liczyć. Życzę Wam również opieki świętego Floriana, a Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności. – przekazał burmistrz Ryszard Pabian.

Natomiast Stanisław Święch w swoim wystąpieniu nawiązał do trwających obchodów jubileuszu stulecia powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:

Warto przypomnieć, że w latach 1917-1918, kiedy Polska odzyskała Niepodległość, powstało 500 ochotniczych straży pożarnych, a ponad 2700 OSP ma jeszcze starszy rodowód. W obecnym powiecie jasielskim działa 60 jednostek z ponad stuletnią historią. Niektóre nawet mają ponad 140-letni rodowód jak OSP Załęże, Skołyszyn czy Biecz. W starych dokumentach czy kronikach możemy odnaleźć wspomnienia o ludziach, którzy w swoich „małych Ojczyznach” działali na rzecz budowania państwa polskiego swoim patriotycznym zaangażowaniem i pracą. Ogólnopolski Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powołany został po 123 latach zaborów, po odzyskaniu Niepodległości w 1921 roku, łącząc strażaków w jednolicie zorganizowaną, umundurowaną i samorządną wspólnotę strażacką. Zaborcy skłócali Polaków, nie pozwalali tworzyć związków straży pożarnej. Tymczasem OSP budowały wspólnotę narodową. W 1992 roku odtworzyliśmy niezależny i samorządny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zrzeszający w kraju ponad 700 tysięcy ochotników, w tym 85 tysięcy młodzieży, w ponad 16 tysiącach jednostek OSP. W naszym powiecie funkcjonuje 97 jednostek zrzeszających ponad 4,3 tysiące członków, w tym ponad 400 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. W 93 jednostkach powołano Jednostki Operacyjno-Techniczne, których stan osobowy wynosi prawie 1,5 tysiąca strażaków – ochotników posiadających niezbędne kwalifikacje do podjęcia działań ratowniczych. Minione trzydzieści lat to okres modernizacji jednostek OSP. M.in. dzięki dofinansowaniu ze środków, których dysponentem był Związek, przywrócone zostały tradycyjne mundury i czapki rogatywki – symbole polskich formacji. Jednolite w całym kraju mundury strażackie: wyjściowe, kosza. Program karosacji, a potem zabudowy nowych samochodów zmienił oblicze OSP. Wprowadzając najnowocześniejszą technikę ochotnicze straże pożarne pełnią dziś istotną rolę w zakresie zarządzania kryzysowego, a w przyszłości również w ochronie ludności. Dziś ochotnicze straże pożarne muszą mierzyć się z nową rzeczywistością. OSP przetrwały niejeden pożar, niejedną burzę i wiele wichur. To, co nas łączy, to wspólnota ze społeczeństwem, którego potrzeba powołała nas do służby i tej społeczeństwu nigdy nie odmówimy. Możemy być dumni z naszego wkładu w podniesienie bezpieczeństwa i rozwoju naszych gmin i powiatu.

Dzisiejszą uroczystość uświetnili: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy (gmina Jasło) pod batutą kapelmistrza Jana Zygmunta oraz mażoretki ”Migotki” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy.

 FOTOGALERIA: 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2022 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *