Informacje

Za nami jubileusz 125-lecia OSP w Tarnowcu

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W sobotę w Tarnowcu świętowali strażacy z terenu całej gminy. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z jubileuszem 125-lecia istnienia w tej miejscowości ochotniczej straży pożarnej. Jednostce, jako pierwszej zbiorowej społeczności w województwie, przyznano odznaczenie związkowe „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”. Wyróżniono również zasłużonych działaczy.

Obchodzony tradycyjnie w maju Międzynarodowy Dzień Strażaka stał się dobrą okazją do przekazania podziękowań i wręczenia odznaczeń działaczom zasłużonym na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Tarnowiec. Tegoroczne święto braci strażackiej miało wyjątkowy wymiar również z tego względu, że miejscowa jednostka ochotniczej straży pożarnej obchodzi 125-lecie powstania.

Jubileusz rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin. Przewodniczył jej kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu ks. kanonik Paweł Knurek. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac poniżej kościoła, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów.

Na wstępie zgromadzonych uczestników powitał naczelnik OSP w Tarnowcu druh Marek Gruszkoś.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotr Śmietana, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie Stanisław Święch, wójt gminy Tarnowiec Wiktor Barański, przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Michał Dłuski wraz z radnymi, pracownicy Urzędu Gminy, p.o. Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Agata Augustyn, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, prezes OSP Trzcinica Jerzy Urbanik, dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotr Wietecha, sołtysi oraz przedstawiciele rad sołeckich, delegacje kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji, poczty sztandarowe, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu całej gminy Tarnowiec.

Kolejno głos zabrał Komendant Gminny OSP w Tarnowcu druh Jarosław Lula:

Spotykamy się po trzech latach przerwy spowodowanej przez pandemię koronawirusa, która na długi czas zaburzyła normalne funkcjonowanie naszego społeczeństwa. – rozpoczął swoje wystąpienie.

Miesiąc maj to miesiąc ochrony przeciwpożarowej, w którym brać strażacka spotyka się na różnego rodzaju uroczystościach rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej. Po to, aby podziękować świętemu Florianowi za służbę na rzecz ratowania zdrowia, życia i wszelkiego mienia. Jest to czas składania podziękowań za dotychczasowy trud pełnionej służby oraz składania i przyjmowania życzeń. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie dawaliśmy świadectwo naszego oddania i bezinteresownej chęci niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Aby skutecznie nieść tą pomoc stale rozwijamy nasze jednostki pozyskując nowoczesne umundurowanie i sprzęt. Oprócz tego ciągłego rozwoju jednostek naszej gminy udało nam się w ostatnim czasie poczynić olbrzymi krok w przód w kwestii odmłodzenia i wymiany taboru samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób. – mówił Jarosław Lula.

Za pomoc w pozyskaniu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP gminy Tarnowiec szczególne podziękowania skierował wobec: byłego Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, senator RP Alicji Zając, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skiby, etatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle Jana Muzyki.

Mocno wierzę, że to nie koniec dobrych zmian w naszej gminie pod względem wyposażenia naszych jednostek. Wspólną ciężką pracą osiągniemy kolejne sukcesy w tej kwestii. – wyraził swoje przekonanie.

Lula podziękował wszystkim druhnom i druhom za poświęcony czas podczas działań ratowniczo – gaśniczych, dni gospodarczych oraz za uczestnictwo we wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych i religijnych.

Wasza służba nie kończy się z przyjazdem po akcji do remizy. Ona trwa dalej. Bo strażakiem się jest, a nie bywa. – zwrócił się do zebranych strażaków.

Krótki rys historyczny jednostki OSP Tarnowiec przedstawił jej prezes Aleksander Radoń.

Fragment wystąpienia dotyczący dziejów współczesnych:

W roku 2004 Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowiec, jako pierwsza jednostka z terenu gminy, została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od tej chwili druhowie z Tarnowca wielokrotnie nieśli pomoc na terenie powiatu jasielskiego oraz województwa podkarpackiego. Na uwagę zasługuje pomoc w usuwaniu skutków powodzi w roku 2006, 2010 czy 2020. To właśnie druhowie z Tarnowca w roku 2010 czynnie brali udział w walce z powodzią, która nawiedziła Podkarpacie i w pierwszym rzucie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną z Jasła działali w okolicach Mielca, a następnie Gorzyc. Ostatnie dziesięciolecia to ciągły rozwój jednostki względem specjalistycznego wyposażenia dzięki czemu jest to jedna z najlepiej wyposażonych jednostek na terenie powiatu jasielskiego. Coroczne statystyki pokazują, że OSP Tarnowiec to jedna z najczęściej interweniujących jednostek w powiecie jasielskim. Oczywiście cały czas druhowie biorą aktywny udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, jak i w życiu codziennym swojej miejscowości oraz gminy. Dzięki staraniom Zarządu oraz przychylności władz samorządowych, druhowie z Tarnowca dysponują w tej chwili najmłodszym taborem samochodowym w powiecie. Pozyskane w latach 2020 i 2021 samochody ratowniczo – gaśnicze przez długie lata będą służyć społeczności gminy Tarnowiec, powiatu jasielskiego oraz w razie potrzeby całego województwa podkarpackiego.”

W dniu dzisiejszym jednostka OSP Tarnowiec została uhonorowana Odznaką Honorową „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”, nadaną przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podkarpackiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra społeczeństwa oraz rozwoju ochotniczych straży pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego.

Natomiast sztandar OSP w Dobrucowej udekorowano Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W dalszej kolejności odbyło się poświęcenie i przekazanie do użytkowania pozyskanych niedawno samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tarnowcu, Wrocance i Nowym Gliniku.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe część uroczystości związana z odznaczeniem zasłużonych działaczy OSP została przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Wręczone zostały m.in. medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak wzorowy”.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu, pod batutą kapelmistrza Edwarda Cymermana.

 FOTOGALERIA: 

Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.