Informacje

Dobra oferta edukacyjna przyciągnęła uczniów do szkół ponadpodstawowych

Nz. budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego na rok szkolny 2022/2023 cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Do przyjęcia do klas pierwszych w liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych pierwszego stopnia zakwalifikowało się ponad 1,4 tysiąca uczniów. Dobrze skonstruowana oferta przyciągnęła również osoby z ościennych terenów.

Rekrutacja trwała za pośrednictwem systemu internetowego. Młodzież ma możliwość kontynuowania nauki w jednym z trzech typów szkół: czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum lub trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia.

W powiecie jasielskim funkcjonują następujące placówki oświatowe: I Liceum Ogólnokształcące im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych im. kr. Kazimierza Wielkiego w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Każda z wymienionych szkół posiada atrakcyjne atuty, do których zalicza się przede wszystkim: kierunki dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, wysoką zdawalność matur czy egzaminów zawodowych, korzystną lokalizację, nowoczesną bazę dydaktyczno-oświatową, współpracę z uczelniami wyższymi czy możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań.

Jak poinformował starosta jasielski Adam Pawluś, tegoroczna oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego była szeroka, umożliwiająca młodzieży zdobywanie wiedzy, która będzie potrzebna w przyszłości do pracy lub studiowania na wymarzonym kierunku.

Zdaniem samorządowca, sam nabór zakończył się sukcesem – 1 448 uczniów zakwalifikowało się do przyjęcia do klas pierwszych, w tym 145 spoza terenu powiatu jasielskiego.

Starosta wylicza, że od 1 września 2022 roku planowane jest uruchomienie: w liceach ogólnokształcących 14 oddziałów o różnych profilach, w technikach 24 oddziały kształcące w różnych zawodach oraz 8 oddziałów w szkołach branżowych pierwszego stopnia.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. – podkreśla gospodarz naszego powiatu. – W roku szkolnym 2022/2023 zostaną uruchomione nowe, atrakcyjne kierunki. W „Ekonomiku” zostanie utworzony oddział dwujęzyczny o profilu proinżynierskim. W Zespole Szkół nr 3 technik robotyk i technik logistyk. W Zespole Szkół Budowlanych technik architektury krajobrazu i dwa oddziały montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W Zespole Szkół Technicznych specjalizacja technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, których uczniowie z tej klasy będą się uczyć praktycznej nauki zawodu w Toyocie, bo podpisaliśmy taką umowę o współpracy. W Kołaczycach powstaną dwa oddziały klasy mundurowej. Do tej pory był jeden oddział, ale ze względu na to, że jest duże zainteresowanie, zwłaszcza spoza powiatu, to Zarząd zdecydował o utworzeniu dwóch oddziałów klas mundurowych. Do techników i do liceów uczniowie zostali zakwalifikowani z bardzo wysoką punktacją przez co mam nadzieję, że zdawalność matur również będzie dobra w przyszłości. – dodaje.

Za promocję szkół, przygotowanie ofert oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji samorządowiec podziękował w szczególności Wydziałowi Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dyrektorom szkół ponadpodstawowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE