Informacje

Medal „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego”

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle ustanowił nowe odznaczenie honorowe „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego”.

Medal będzie wręczany przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego lub wyznaczonego przez niego wiceprezesa.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, pragnąc wyrazić swoje podziękowanie osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu jasielskiego, jak również za wyróżniającą się działalność promocyjną i wspierającą pożarnictwo na terenie ziemi jasielskiej, ustanowiło jednostopniowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego”.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, będzie on nadawany:

– druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin powiatu jasielskiego, po co najmniej 15 latach aktywnej działalności o charakterze ogólno powiatowym w szeregach członków czynnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
– funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, po co najmniej 20 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej,
– działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej szczebla powiatowego i wyższych,
– działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym, samorządowym i naukowym za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji pożarnictwa na terenie ziemi jasielskiej,
– osobom z zagranicy za szczególne osiągnięcia we współpracy i dla dobra pożarnictwa na terenie ziemi jasielskiej.

Do składania wniosków o nadanie odznaczenia upoważnieni są:

– Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, na podstawie Uchwały Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej (wniosek podlega opinii Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej),
– Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, w przypadku funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Medal posiada kształt metalowego krążka o średnicy 40 mm, wykonanego w kolorze antycznego srebra, zawieszonego na jedwabnej wstążce o szerokości 36 mm, mającej pionowe paski w kolorze czerwonym (7 mm), żółtym (5 mm), niebieskim (12 mm), żółtym (5 mm), czerwonym (7 mm).

Na awersie umieszczono herb powiatu jasielskiego, postać św. Floriana gaszącego zabudowania oraz napis „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego”. Rewers zawiera Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt graficzny medalu 🏅 | źródło: ZOP ZOSP RP w Jaśle

Formą potwierdzenia jego nadania będzie pamiątkowa legitymacja.

Według założeń, dekorowanie medalem ma mieć uroczysty charakter, a więc będzie mieć miejsce podczas ważnych uroczystości państwowych lub branżowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *