Informacje

OSP w Ujeździe ma 125 lat

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W sobotnie popołudnie Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe, gmina Brzyska świętowała jubileusz 125-lecia istnienia. Z tej okazji społeczność miejscowości nadała jednostce sztandar. Za długoletnią i ofiarną służbę na rzecz obywateli zasłużeni działacze zostali wyróżnieni medalami związkowymi oraz nadanymi przez wójta gminy.

Uroczystości jubileuszowe miały miejsce na placu u podnóża krzyża milenijnego w Ujeździe. O godzinie czternastej rozpoczęła się tam msza święta koncelebrowana przez ks. Edwarda Pasionka, proboszcza parafii w Brzyskach oraz ks. Gerarda Stanulę.

Na program obchodów rocznicowych składało się kilka punktów, w tym: złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, podniesienie flagi Związku OSP RP na maszt oraz odegranie hymnu związkowego.

Oficjalnego powitania zgromadzonych gości dokonał prezes OSP Ujazd Rafał Wojdyła.

Zaproszenie przyjęli: Alicja Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kurowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Muzyka – etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, Stanisław Madejczyk – przewodniczący Rady Gminy Brzyska wraz z radnymi, Stanisław Żygłowicz – burmistrz miasta i gminy Kołaczyce, bryg. Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, mł. bryg. Edward Gronek – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, druh Stanisław Święch – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, druh Sławomir Madejczyk – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, druh Piotr Kopera – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPR RP w Brzyskach, druh Piotr Wojdyła – Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Brzyska, Ryszard Żygłowicz – przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru OSP Ujazd, Stanisław Bułat – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzyskach, Agnieszka Gołąb – przedstawiciel Nadleśnictwa Kołaczyce.

W wydarzeniu uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Brzysk, Błażkowej, Kłodawy, Lipnicy Dolnej, Dąbrówki i Kołaczyc. Nie mogło zabraknąć również mieszkańców wsi Ujazd.

Następnie został odczytany rys historyczny. Przypomniano nazwiska założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe (zostali upamiętnieni na tablicy jubileuszowej umieszczonej na budynku remizy).

W dalszej części miała miejsce ceremonia nadania jednostce sztandaru.

Biorąc pod uwagę nieprzerwaną 125-letnią bezinteresowną służbę mieszkańców Ujazdu i okolic oraz ważną rolę jaką odegrała i odgrywa OSP w jej życiu, a także życiu gminy Brzyska, z inspiracji mieszkańców i władz samorządowych społeczeństwo Ujazdu i Wróblowej ufundowało Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe w roku jej jubileuszu 125-lecia działalności sztandar, którego symbolika nawiązuje do wartości jakimi są służba Ojczyźnie, społeczeństwu, ratowaniu mienia, życia i zdrowia każdego człowieka.” – uzasadniono w akcie fundacyjnym.

Wręczenia sztandaru dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Stanisław Święch, w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotra Śmietany.

Z okazji jubileuszu druh Stanisław Święch odznaczył jednostkę OSP w Ujeździe Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa.

Za wieloletnią służbę na rzecz bliźnich zasłużeni działacze OSP w Ujeździe otrzymali wyróżnienia związkowe, w tym Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” w stopniu złotym i brązowym, Odznaki „Strażak Wzorowy”, Odznaki „Za wysługę lat” oraz Odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Natomiast wójt wręczył medale „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej gminy Brzyska” w stopniach srebrnym i brązowym.

Podczas obchodów jubileuszowych zabierali głos zaproszeni goście. Na ręce przedstawicieli zarządu jednostki przekazali oni okolicznościowe grawertony, listy gratulacyjne oraz drobne upominki rzeczowe, które będą przypominać o tym podniosłym wydarzeniu w przyszłości.

Bardzo gratuluję tego pięknego 125-lecia. To szmat czasu, a jednocześnie pokolenia tych, którzy służyli swoim sąsiadom, mieszkańcom swojej miejscowości, ale też i sąsiednich w sytuacjach bardzo trudnych. Dzisiaj jest ten dzień kiedy możemy podziękować zarówno tym, którzy dzisiaj służą, jak i tym, którzy służyli kiedyś. Widzimy tutaj pokolenia tych, którzy tę pasję kontynuują. – powiedziała poseł Maria Kurowska.

Zwieńczeniem części oficjalnej był przemarsz pod remizę, gdzie na ścianie garażowej odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą postać założyciela jednostki – Jakuba Madeja oraz figurę św. Floriana.

 FOTOGALERIA: 

125-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.