Informacje

Jaślanie pamiętają o ważnych rocznicach historycznych – w hołdzie uczestnikom Akcji „Pensjonat” 📸

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W celu uczczenia 79. rocznicy Akcji „Pensjonat” w Jaśle zostały zorganizowane uroczystości, które licznie zgromadziły mieszkańców miasta, przedstawicieli polskiego parlamentu, władze samorządowe, służby mundurowe oraz harcerzy.

Obchody kolejnej rocznicy brawurowej akcji odbicia więźniów z jasielskiego więzienia, która miała miejsce w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na skwer przy ulicy Staszica, gdzie stoi pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. W programie nie zabrakło tradycyjnych akcentów, jak odegranie i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie został odczytany Apel Pamięci.

Kulminacyjnym punktem niedzielnych obchodów rocznicowych było symboliczne oddanie hołdu uczestnikom Akcji „Pensjonat” przez przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska.

Kwiaty pod pomnikiem zostały złożone również przez delegacje władz miejskich w składzie: zastępca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak wraz z radnymi Krystyną Sikorą, Bogdanem Ziembą, Leszkiem Znamirowskim i Jerzym Okarmą; służb mundurowych w składzie: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Mirosław Kawa, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Jan Szeląg, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie z/s w Jaśle Kazimierz Korczykowski; Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich w Jaśle: Komendant Hufca pdhm. Iwona Dziedzic oraz pdhm. Robert Nowiński; Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w składzie: Naczelna Pielęgniarka Jadwiga Małek; samorządowych instytucji kultury miasta Jasła w składzie: dyrektor Muzeum Regionalnego im. dra Stanisława Kadyiego Mariusz Świątek, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Helena Gołębiowska oraz przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do uczestników dzisiejszych obchodów przemówiła zastępczyni Burmistrza Miasta Jasła na wstępie podkreślając, że „spotykamy się dzisiaj w tym niezwykle ważnym miejscu, aby upamiętnić wydarzenie, które jest istotne dla naszego miasta, dla jego mieszkańców, dla osób związanych z Jasłem i jego historią”.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Elwira Musiałowicz-Czech mówiła:

Akcja „Pensjonat”, czyli wyzwolenie około 180 więźniów, w tym 66 członków ruchu oporu, 79 lat temu sprawia, że tym głośniej możemy powiedzieć tak: Jasło to jest miasto wyjątkowe. Wyjątkowe ludźmi i swoją historią. Dla tych sześciu żołnierzy Armii Krajowej słowo Ojczyzna i patriotyzm miało wydźwięk niebagatelny. To dla nich wartością nadrzędną było, aby przywrócić Ojczyźnie wolność. Wolność jest subtelna, wrażliwa i delikatna. A my wszyscy jesteśmy jej winni wyjątkową obronę i ochronę. Również poprzez uczestnictwo w wydarzeniach patriotycznych i powtarzanie tych ważnych historii. 6 czerwca 2003 roku, na wniosek zarządu jasielskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Komendy Hufca ZHP w Jaśle, Rada Miasta przyznała tym sześciu żołnierzom Armii Krajowej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Ale są jeszcze osoby, których nazwiska i imiona chciałabym teraz odczytać. Są to osoby, które nie mogą już uczestniczyć w naszym wydarzeniu, ale dla których ten dzień był zawsze wyjątkowo ważny. My jesteśmy tylko kontynuatorami rozpoczętego przez nich dzieła. Są to członkowie wspomnianego przeze mnie koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Zygmunt Kachlik, Zygmunt Waśko, Stanisław Grzesiakowski i Jan Bolek. Ale chciałabym też przytoczyć imię i nazwisko osoby, która zawsze stała tu obok nas, ale w grudniu zeszłego roku została powołana na wieczną wartę – druh Jacek Smolik. To on przez wiele lat swojej niestrudzonej działalności przekazywał kolejnym młodym pokoleniom naszych mieszkańców te podstawowe wartości i dbał, aby były one dla nich istotne już zawsze. Dziękuję również wszystkim uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości.

W imieniu władz samorządowych pani wiceburmistrz podziękowała za przybycie i udział wszystkim zgromadzonym mieszkańcom, pocztom sztandarowym, harcerzom z Komendy Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich oraz I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara „Rudego”, strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. Generała Józefa Hallera przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, Miejskiej Orkiestrze Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi oraz pracownikom Jasielskiego Domu Kultury.

Następnie został odczytany list okolicznościowy skierowany przez Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart:

„Sierpień to miesiąc ważnych rocznic patriotycznych, wśród których szczególne znaczenie dla mieszkańców Jasła ma upamiętnienie akcji uwolnienia członków ruchu oporu z jasielskiego więzienia. To właśnie w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku żołnierze Armii Krajowej swym bohaterskim czynem dali świadectwo niezwykłej odwagi, nie patrząc na znacznie liczniejsze oddziały okupanta podjęli się ratowania torturowanych współtowarzyszy i swą misję zakończyli sukcesem. Niech te uroczystości rocznicowe staną się okazją, by po raz kolejny pochylić głowy nad grobami poległych w czasie okrutnych walk II Wojny Światowej, by oddać hołd bohaterom, dzięki którym żyjemy dziś w wolnym kraju. To właśnie kultywowanie pamięci o wielkich wydarzeniach, zwłaszcza tych lokalnych, scala i jednoczy naród, który gromadząc się wspomina tych, którzy zginęli byśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Wszystkich zgromadzonych serdecznie pozdrawiam i życzę, by zaszczepiona w sercach miłość do Ojczyzny trwała i umacniała się, pokazując jak ważna jest dla nas Polska i troska o jej dobro”.

Na zakończenie uroczystości wybrzmiał utwór „Warszawskie dzieci” w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej w Jaśle.

 FOTOGALERIA: 

79. rocznica Akcji „Pensjonat” w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *