Informacje

Pół wieku Zakładu Karnego w Jaśle i sztandar na jubileusz 📸 🔊

Nz. moment wręczenia sztandaru przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia Dyrektorowi Zakładu Karnego w Jaśle ppłk. Jackowi Paśko. FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mija pięćdziesiąt lat od momentu powstania Zakładu Karnego w Jaśle. Z tej okazji odbyły się uroczystości jubileuszowe, do udziału w których zostali zaproszeni mieszkańcy miasta oraz znamienici goście. Na wydarzenie przybyli m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz szefowie polskiej Służby Więziennej – generałowie Jacek Kitliński oraz Andrzej Leńczuk. Najważniejszym punktem dzisiejszego święta było wręczenie jednostce penitencjarnej sztandaru. Symbol ten jest ogromnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa.

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem powstania Zakładu Karnego w Jaśle zostały zorganizowane uroczystości jubileuszowe, które miały miejsce w centralnym punkcie naszego miasta. Na obchody tego wydarzenia zostali zaproszeni mieszkańcy Jasła, jak również znamienici goście: przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, kierownictwo i oficerowie Służby Więziennej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwo, dyrektorzy firm, instytucji, szkół i uczelni, szefowie miejskich instytucji kultury oraz młodzież z klas mundurowych funkcjonujących w szkołach ponadpodstawowych powiatu jasielskiego

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej w Kolegiackiej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Na Rynku, gdzie miała miejsce część oficjalna, dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano Hymn Narodowy.

Rok 2022 stał się rokiem wyjątkowym dla Zakładu Karnego w Jaśle. Wyjątkowym z kilku powodów. – powiedział ppłk Jacek Paśko, Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle. – Jednym z nich jest fakt pięćdziesiątej rocznicy powstania jasielskiej jednostki penitencjarnej. To właśnie w roku 1972 pierwsze osoby skazane trafiły do Zakładu Karnego w Jaśle odbywać karę pozbawienia wolności. Przez te pięćdziesiąt lat Zakład Karny w Jaśle był systematycznie modernizowany, rozbudowywany. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie na ręce wszystkich funkcjonariuszy, którzy pracowali i pracują w naszej jednostce penitencjarnej, bo to dzięki ich staraniom i ich sumiennej pracy warunki pełnienia służby w jasielskiej jednostce penitencjarnej, jak również warunki odbywania kary pozbawienia wolności są takie jak na dzisiejsze czasy przystało.

Najbardziej podniosłym momentem dzisiejszej uroczystości było nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Jaśle, który został ufundowany przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia.

Na ręce Dyrektora Zakładu przekazał go wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Sztandar poświęcił JE ks. bp Kazimierz Górny, Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej.

 MÓWI Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podkreślił, że sztandar jest symbolem honoru i uznania, ale także zobowiązaniem do dalszego godnego pełnienia służby.

Będzie on towarzyszył funkcjonariuszom, pracownikom i społeczności lokalnej podczas obchodów świąt narodowych, państwowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym. Rangę tej najważniejszej chorągwi wyrażają słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „sztandar jest widocznym znakiem uzewnętrzniającym nasze obowiązki względem tego, czemu służymy”. Sztandar odzwierciedla najlepsze tradycje więziennictwa: idee służby społeczeństwu, wierności ideałom praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Idee i wartości, które ucieleśnia sztandar, a w szczególności słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” na nim wyszyte, niech przyświecają służbie i pracy kadry jasielskiej jednostki. – powiedział.

Przypomniał, że jasielska jednostka penitencjarna ma charakter półotwarty. Posiada przeszło dwieście miejsc pobytu dla mężczyzn, którzy odbywają karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, a także skazani młodociani oraz uzależnieni od alkoholu.

Jednym z priorytetów oddziaływań penitencjarnych jest tutaj praca, którą osadzeni świadczą na rzecz jednostki i kontrahentów zewnętrznych oraz terapia osób uzależnionych od alkoholu. Zakład Karny w Jaśle w niewielkim stopniu przypomina jednostkę z początków swojego istnienia. Zawdzięcza to w dużej mierze zmianom zachodzącym w ostatnich latach w polskim więziennictwie, a zwłaszcza programom modernizacji Służby Więziennej, których założenia wdrażane są w życie od 2016 roku. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku w jednostkach penitencjarnych, właściwych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy i pracowników oraz resocjalizacja osadzonych poprzez ich udział w programie „Praca dla więźniów” to obecnie priorytet naszego działania. – mówił gen. Jacek Kitliński.

Obecnie trwają przygotowania do rozbudowy Zakładu Karnego w Jaśle. Powstanie tutaj nowy pawilon mieszkalny. Docelowo przyjmie drugie tyle skazanych co dzisiaj co będzie ją mocno sytuować wśród pozostałych jednostek okręgu rzeszowskiego.

Z okazji dzisiejszych uroczystości jubileuszowych kierownictwu jasielskiej jednostki, wszystkim jej funkcjonariuszom i pracownikom szef polskiej Służby Więziennej złożył im gratulacje oraz życzył, by z godnością i poświęceniem pełnili służbę i wykonywali swoją pracę. – Niech będzie bezpieczna, niech przyniesie Wam dumę i satysfakcję. – dodał.

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie medali pamiątkowych z okazji 50-lecia istnienia Zakładu Karnego w Jaśle dla współpracujących z jednostką osób oraz instytucji. Na płycie Rynku promowano także Służbę Więzienną jako formację mundurową. Na specjalnie przygotowanym stanowisku można było obejrzeć elementy wyposażenia funkcjonariuszy, którzy 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę dbają o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

 FOTOGALERIA: 

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *