Informacje

Patriotycznie w Warzycach. Odsłonięcie kopca pamięci po kapitalnym remoncie 📸

| Kopiec warzycki po remoncie, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Warzycach miała miejsce podniosła uroczystość. Odsłonięto i poświęcono po kapitalnym remoncie kopiec upamiętniający pochodzące z tej miejscowości ofiary I Wojny Światowej w latach 1914-1918 oraz wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919-1920. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu państwa oraz samorządu gminy Jasło.

Wydarzenie zbiegło się z oficjalnymi obchodami 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli przede wszystkim mieszkańcy wsi Warzyce oraz uczniowie tutejszej szkoły podstawowej wraz ze swoimi opiekunami, którzy okazali przywiązanie do wartości patriotycznych oraz szacunek wobec swoich przodków pomachując przez cały czas trzymanymi w dłoniach biało-czerwonymi flagami.

Na uroczystości pojawiły się licznie poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Jasło, radni gminy na czele z przewodniczącym Józefem Dziedzicem, sołtysi poszczególnych miejscowości, dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych gminy, 15. Drużyna Harcerska „Płomienie” z Szebni i Gromada Zuchowa „Jagódki” z Warzyc, jak również oficjele.

Wśród gości znaleźli się m.in. doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Grzegorz Nieradka, senator Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy Marta Oleszkowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając oraz starosta jasielski Adam Pawluś.

To jest dla nas ogromne święto i ogromna radość, że państwo raczyliście przyjąć nasze zaproszenie. – cieszył się z obecności zgromadzonych na dzisiejszym wydarzeniu osób Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.

Gospodarz samorządu przypomniał, że kopiec nawiązuje do ważnych historycznie wydarzeń związanych z dziejami lokalnej społeczności. To miejsce pamięci narodowej powstało w 1936 roku w celu zachowania pamięci o mieszkańcach wsi, którzy polegli w walce o niepodległość Ojczyzny w czasie I Wojny Światowej oraz wojny polsko – bolszewickiej. Ich nazwiska zostały umieszczone na zamontowanej tu tablicy.

Obiekt wraz z całym otoczeniem przeszedł w tym roku gruntowną modernizację. Prace zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Dotacja pozyskana z budżetu państwa wyniosła 60 tysięcy złotych. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 75 tysięcy złotych. Pozostałe środki to wkład własny samorządu.

Wójt Wojciech Piękoś powiedział: – Jest to miejsce, które zawsze było w naszej zbiorowej pamięci jako miejsce, które nierozerwalnie związane jest z odzyskaniem Niepodległości. Ale to miejsce jest również naszą zbiorową odpowiedzialnością: jak my pojmujemy Niepodległość, jak my traktujemy naszą Polskę. Dbałość o to miejsce jest widocznym znakiem, że Polska jest w naszych sercach. To również jest dbałość o stan fizyczny tego miejsca. Ostatni remont był czternaście lat temu. W tym roku pozyskaliśmy znaczne fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez tych pieniędzy byłoby nam ciężko w jednym roku doprowadzić do naprawdę imponującego stanu tego miejsca. Ale mnie cieszy zupełnie inna sytuacja. Cieszy mnie to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera tę Polskę powiatową, Polskę lokalną, Polskę gminną. To upamiętnienie dla nas jest ważne, ale może już dla miasta Jasła czy innych miejsc już nie. Ale dla nas jest bardzo ważne. Za to wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Cieszymy się z tego, że te pieniądze nie poszły na marne.

Kopiec został usypany przed 86 laty. Na betonowym fundamencie umieszczono krzyż i tablicę pamiątkową z nazwiskami poległych mieszkańców Warzyc. Nie ma on swojego odpowiednika na terenie gminy, jak również powiatu jasielskiego. Jest też jednym z nielicznych tego typu monumentów w skali całego województwa podkarpackiego.

Przypomniał o tym podczas swojego wystąpienia Stanisław Urban, mieszkaniec Warzyc oraz autor monografii poświęconej dziejom wsi.

Obiekt poświęcił proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca ks. Daniel Kosiba.

Podczas uroczystości, która zbiegła się z gminnymi obchodami 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, miał miejsce apel pamięci, który wygłosiła drużynowa 15. Drużyny Harcerskiej „Płomienie” z Szebni pwd. Anna Śliwa. Wyznaczone delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze.

Był też czas na przemówienia zaproszonych gości. Za podjęcie się remontu jego inicjatorom podziękowała Maria Kurowska. Posłanka wyraziła swoją radość z tego, że możemy się spotkać w tym wyjątkowym miejscu i w tak podniosły sposób świętować niepodległość naszej ukochanej Ojczyzny.

Przypomniała też jak ważna jest historia i pamięć o naszych przodkach, dzięki którym żyjemy dzisiaj w suwerennym kraju.

Polska, nasza Ojczyzna, to ludzie, ale to też ziemia i groby. O stosunku do naszych przodków świadczy to jak dbamy o miejsca pamięci. Ale Polacy dzięki swojej niezwykłej historii, którą mamy, gdzie zawsze walczyliśmy o wolność naszą, ale też i innych narodów, zasługują na to, żeby te miejsca pamięci były pięknie odnowione. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dba o te miejsca pamięci. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w bardzo dużym stopniu dofinansowuje te inicjatywy, które polegają na upamiętnieniu tych miejsc. Nie byłoby Polski, gdyby nie wielka waleczność, cierpienie i ofiara życia naszych przodków. Pamiętajmy o tym wszyscy. – powiedziała Maria Kurowska.

Parlamentarzystka dodała również: – Pamiętajmy o tym i starajmy się każdy na swoim miejscu, w swojej funkcji, być patriotą.

Reprezentujący na uroczystościach Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Grzegorz Nieradka powiedział w czasie swojego wystąpienia, że Polska dążyła do Niepodległości różnymi drogami.

Pierwszą z nich był czyn zbrojny: od konfederacji barskiej, nazywanej dzisiaj pierwszym polskim powstaniem narodowym, przez noc listopadową, powstanie styczniowe, wreszcie po udział w wielkich wojnach. Również tych 38 warzyckich bohaterów. Po wielkiej wojnie odrodziła się wolna, niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita. Ale nie byłoby jej gdyby nie druga droga, czyli droga polskiej kultury. Nie przetrwalibyśmy jako naród bez dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, tak bliskiej tutaj na Podkarpaciu Marii Konopnickiej, bez muzyki Szopena. Trzecią wreszcie drogą była droga dyplomacji. Tutaj hołd należy oddać Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Janowi Paderewskiemu, którzy za granicą zabiegali o polskie interesy. – mówił.

Przemawiając do zgromadzonych starał się przypomnieć, że wolność nie została nam dana raz na zawsze: – Odrodzona suwerenna Rzeczpospolita niespełna rok po odzyskaniu Niepodległości musiała znów bronić swojej Niepodległości. Tym razem przed nawałą bolszewicką. Kolejny egzamin przyszedł dwadzieścia lat później, czyli wybuch II Wojny Światowej, która pochłonęła kolejne miliony istnień ludzkich. Nie sposób nie wspomnieć o tym będąc tutaj w Warzycach, gdzie w niedalekim lesie spoczywają pomordowani – około pięciu tysięcy mieszkańców powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego, gorlickiego, których nie oszczędził okupant niemiecki. Ja, choć dzisiaj przyjechałem do państwa z Warszawy, to pochodzę również stąd, z nieodległego Iwonicza. To miejsce jest mi wyjątkowo bliskie z tego względu, że Niemcy właśnie z Iwonicza, z ochronki prowadzonej przez Ojców Bonifratrów odwieźli tutaj do Warzyc kilkudziesięciu niepełnosprawnych mężczyzn, których pomordowano w lesie warzyckim.

Grzegorz Nieradka złożył również wyrazy wielkiego uznania i szacunku mieszkańcom Warzyc, którzy kilkadziesiąt lat temu „zdali swój wielki egzamin z patriotyzmu fundując ten kopiec, który udało się na odnowić i dzisiaj na nowo odsłonić”.

Zdany egzamin sprzed kilkudziesięciu lat przez społeczeństwo dzisiaj został uznany przez polskie państwo, polski rząd, który za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał środki na odnowienie tego wyjątkowego nie tylko dla społeczności Warzyc, ale i całej Polski miejsca. Polski rząd pochyla się nad potrzebami Polski powiatowej. Tutaj jest Polska, stąd wychodzili do walki o wolność Ojczyzny nasi sąsiedzi, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Tak naprawdę tutaj rodzi się wolna Polska. – dopowiedział przedstawiciel szefa resortu kultury.

Dzisiejszą uroczystość uświetniła, świętująca w tym roku jubileusz dwudziestolecia istnienia, reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z siedzibą w Brzyściu, pod muzycznym kierownictwem kapelmistrza Jana Zygmunta.

 FOTOGALERIA: 

Uroczyste odsłonięcie kopca pamięci w Warzycach po remoncie

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *