Informacje

Węgiel po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Jasła ma być dostępny do 2 tygodni

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy procedowali nad projektem uchwały, na mocy której upoważniono burmistrza do podpisania umowy z operatorem, który dostarczy mieszkańcom opał przed zbliżającym się sezonem zimowym. Na chwilę obecną do miejscowego magistratu wpłynęło przeszło trzysta deklaracji od właścicieli gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta, zainteresowanych zakupem węgla kamiennego po preferencyjnej cenie regulowanej odpowiednimi aktami.

Operatorem wyznaczonym do prowadzenia sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych została Polska Grupa Węglowa. Dzisiaj do Urzędu Miasta wpłynęła umowa elektroniczna, na mocy której zostanie sfinalizowana dostawa tego paliwa stałego na teren Jasła. Radni upoważnili burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w tym zakresie bowiem wykraczają one ponad rok budżetowy. Urzędnicy widzą konieczność przyspieszenia realizacji przedsięwzięcia. Opał musi trafić jak najszybciej do mieszkańców, gdyż pojawiły się już ujemne temperatury na zewnątrz.

W związku z tym, że gminy zostały zobowiązane do przeprowadzenia dystrybucji paliwa węglowego dla gospodarstw domowych przystąpiliśmy do działań w tym zakresie. Zobowiązani byliśmy do zebrania oświadczeń od mieszkańców jaką zgłaszają ilość zapotrzebowania na zakup paliwa po preferencyjnych cenach. Do tej chwili złożono ponad trzysta wniosków, przy czym cały czas jeszcze te wnioski spływają. – wyjaśnia Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Jak wyjaśnia, to pierwsza z uchwał podejmowana przez miasto w tym przedmiocie. Jednocześnie przypomina, że zgodnie z założeniami węgiel nie będzie droższy w sprzedaży niż 2 tysiące złotych brutto za tonę.

Nie wiemy jakie będą pozostałe koszty w związku z czym jeżeli będzie potrzeba, że te koszty będą nam wychodziły na innych zadaniach, to wtedy będziemy musieli zwołać kolejną sesję. To jest dostawa paliwa, które ma być sprzedane do końca bieżącego roku. Kolejna transza będzie na końcówkę sezonu grzewczego. Drugą partię mieszkańcy mogą otrzymać dopiero od stycznia. – przekazał.

Na pytania radnego Jana Pierzchały o to czy mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć zakupu węgla mają gwarancję, że trafi on do nich przed końcem tego roku, skarbnik przekazał, że:

Zgodnie z ustawą, to paliwo węglowe powinno zostać dostarczone tak, aby przed końcem roku wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski, mogli je odebrać. Wstępne informacje są takie, że czas na dystrybucję to jest około dwa tygodnie więc jeżeli dzisiaj prześlemy niezwłocznie tą umowę to w ciągu dwóch tygodni powinniśmy otrzymać węgiel na skład i rozpoczniemy wtedy jego dystrybucję. Dla mieszkańca ta cena nie może przekroczyć ustawowo dwóch tysięcy złotych. W tej chwili nie chcemy podawać jaka to będzie cena, bo też nie wiemy jakie jeszcze będą ewentualnie koszty. Mamy gwarancję 1,5 tysiąca złotych na placu w Jaśle.

Dopowiedział ponadto, że „w miarę potrzeby oczywiście będziemy ewentualnie domawiać tego węgla jeżeli będzie to zapotrzebowanie rosło”.

Dystrybucją, z upoważnienia samorządu, zajmie się punkt sprzedaży mieszczący się przy ulicy Przemysłowej 6. Osoby uprawnione do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach zostaną wcześniej poinformowane o tym fakcie przez urzędników telefonicznie lub w innej przyjętej zwyczajowo formie.

Jeżeli będziemy mieli już węgiel na składzie to z wszystkimi tymi mieszkańcami postaramy się skontaktować najpierw telefonicznie, a jeżeli to nie będzie możliwe to w inny sposób, ponieważ mieszkańcy muszą wpłacić pieniądze za ten węgiel do miasta. Dostaną od nas fakturę potwierdzającą zapłatę. Na podstawie tych faktur zostanie sporządzona lista. Najprawdopodobniej, bo takie są wstępne uzgodnienia, punkt dystrybucyjny będzie na ulicy Przemysłowej. Tam skierujemy mieszkańca, który ustali sobie dzień, w którym odbierze. Będzie musiał pokryć dodatkowo ze swoich pieniędzy transport tego węgla ze składu na swoją posesję. To jest punkt, który obecnie prowadzi dystrybucję węgla. Nie szukamy innego punktu. Nie chcemy robić w tej chwili niepotrzebnego zamieszania. – wyjaśnia Borkowski.

Radny Jan Pierzchała pytał również o kwestie związane z możliwością pokrycia przewozu węgla ze składu trudniącego się obrotem opałem do miejsca zamieszkania kupującego. Skarbnik poinformował, że miasto nie może pokrywać bezpośrednio kosztów transportu bowiem ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) tego nie przewiduje.

To jest po stronie mieszkańca. – podaje Jacek Borkowski. – Natomiast z naszych uzgodnień wynika, że punkt dystrybucji zapewnia ten transport, czyli wszystko zostanie załatwione na miejscu tak, że mieszkańcy nie mają konieczności szukania innego transportu. Chyba, że będzie taki nawał, że punkt nie będzie w stanie zapewnić swoimi środkami to wtedy trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Natomiast jeżeli kogoś nie stać to należy zwróci się do pomocy społecznej o jakiś zasiłek celowy. Nie są to wielkie koszty – kilometr miał kosztować 6,15 złotych więc to nie są duże pieniądze w zakresie obsługi samego miasta w jego granicach administracyjnych, a tylko o tym mówimy. – dodaje.

O preferencyjny zakup paliwa stałego mogą ubiegać się osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które prowadzone jest na terenie miasta Jasła, jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i dotychczas nie dokonywała zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 tysiące złotych brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2238). Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Jaśle, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.um.jaslo.pl.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *