Informacje

Aby dzieci i młodzież czuły się bezpieczniej na drodze

W siedzibie Generatora Nauki GEN odbyła się dzisiaj konferencja poświęcona organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do ogólnopolskich turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego i motoryzacyjnego w roku szkolnym 2022/2023. Gospodarzami spotkania byli Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI – Stanisław Radzik, prezes JKMiRD: 

 

Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w powiecie jasielskim organizowane są od 2002 roku. Zostały zapoczątkowane przez śp. Józefa Biernackiego – założyciela i wieloletniego prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, niestrudzonego społecznika, wielkiego propagatora działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na drogach naszego regionu. Niestety, w 2020 roku organizatorzy musieli odstąpić od realizacji przedsięwzięcia, z przyczyn od siebie niezależnych.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego rozpoczął przygotowania do organizacji tegorocznych finałów powiatowych już w lutym br., zapraszając do współpracy Policję, jednostki samorządu terytorialnego oraz społecznych partnerów, w tym Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie czy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

O szczegółach poinformowano dzisiaj na konferencji zorganizowanej przez lokalny komitet organizacyjny Turniejów, w skład którego wchodzą działacze Jasielskiego Klubu Motoryzacyjnego i Ratownictwa Drogowego oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

W spotkaniu, które dzięki przychylności władz miasta na czele z burmistrzem Ryszardem Pabianem odbyło się w sali audytoryjnej Generatora Nauki GEN w Jaśle, wzięli udział przedstawiciele urzędów miast i gmin, dyrektorzy szkół, pedagodzy, policjanci oraz zaproszeni goście.

Wszyscy wiemy, że na skutek pandemii organizacja tego typu imprez od 2020 roku została mocno ograniczona. Łącznie z tym, że wręcz zalecano nieorganizowanie ich ze względu na bezpieczeństwo zdrowia uczestników. Po sytuacji, która uległa poprawie, postanowiliśmy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Jaśle, organami samorządu terytorialnego oraz społecznymi partnerami wznowić te turnieje. Będą się one odbywać w dwóch kategoriach – dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. – mówi Stanisław Radzik, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Jako pierwsza do zmagań przystąpi młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Drużyny reprezentujące daną szkołę średnią składają się z trzech osób, które biorą bezpośredni udział w wyznaczonych zadaniach oraz opiekuna. Finał powiatowy XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 9 w siedzibie Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. Jego uczestnicy rozwiążą test wiedzy o aktualnych przepisach ruchu drogowego, a później zmierzą się w konkurencjach sprawnościowych. Polegać one będą na jeździe samochodem osobowym z tzw. „talerzem Stewarta” po wyznaczonym torze przeszkód oraz udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Organizatorzy sprawdzą też wiedzę na temat zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zasad powiadamiania wykwalifikowanych służb ratowniczych.

Z poszczególnych części sporządzona zostanie punktacja, na podstawie której zostanie wyłonieni mistrzowie powiatu jasielskiego – reprezentanci na etap wojewódzki Turnieju.

Do najmłodszych mieszkańców naszego powiatu adresowany jest natomiast XLIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – klasy młodsze i starsze. Przy czym w grupie pierwszej drużyna składa się z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców, zaś grupa druga liczy trzy dowolne osoby.

Do udziału w finale powiatowym przystąpią reprezentacje poszczególnych gmin powiatu jasielskiego.

Zmagania odbędą się 9 maja o godzinie 9:00 na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Konkurs będzie się składał z czterech konkurencji, a mianowicie testu pisemnego, jazdy rowerem
po sprawnościowym torze przeszkód, jeździe rowerem po miasteczku ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwycięzcy awansują do szczebla wojewódzkiego.

Zgłoszenia należy dokonywać:

  • do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego do dnia 14 kwietnia br.
  • do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym do dnia 5 maja br.

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. osobiście w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, pocztą na adres stowarzyszenia: 38-200 Jasło, ulica ks. Piotra Skargi 86/9 lub drogą elektroniczną na adres biuro.jkmird@gmail.com. Osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia z ramienia JKMiRD jest Marian Baran (adres e-mail: bmarian604@gmail.com, tel. mobilny 603 495 849).

Szczegółowe informacje na temat Turniejów, wymagane dokumenty oraz dane kontaktowe do organizatora są dostępne na stronie internetowej www.jkmird.pl w zakładce „Turnieje 2023”.

Organizatorzy nadmieniają, że organizacja konkursów opiera się wyłącznie o środki finansowe przekazane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powiatu jasielskiego oraz w miarę możliwości od pozyskanych sponsorów, a także społeczną pracę działaczy naszego stowarzyszenia.

W związku z tym zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie podjętych działań: – Sytuacja na rynku gospodarczym jest dość trudna. Zwłaszcza w naszym lokalnym środowisku występuje trudność z pozyskaniem sponsorów. Tutaj trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie liczymy na jakieś wsparcie finansowe rzędu tysięcy złotych, ale nawet ta symboliczna kwota 100, 200 czy 500 złotych jest dla nas jak najbardziej pożądana. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że zajmujemy się tym całkowicie społecznie, ale mamy koszty, które muszą być poniesione na opracowanie i wydruk testów, zakup pucharów, medali, dyplomów, drobnych upominków dla wszystkich uczestników, posiłków, bo to będzie trwało kilka godzin. Trudno, by młodzież uczestnicząca nie skorzystała z jakiegoś ciepłego posiłku. Mamy też koszty administracyjne. W przeważającej większości korzystamy przy tym z uprzejmości urzędów i szkół w związku z czym mamy możliwość obniżenia tych kosztów. Osoby funkcyjne znane są w środowisku, każdy z nas działa przy tym społecznie. Jesteśmy świadomi tego, że poświęcamy swój prywatny czas, żeby działo się coś fajnego i żeby nasze społeczeństwo na tym skorzystało. – powiedział Stanisław Radzik.

Nadrzędnym celem konkursów jest popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród jego najmłodszych użytkowników – dzieci i młodzieży szkolnej.

Jakkolwiek byśmy mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym to ten temat jest niewyczerpalny. Możemy i musimy o tym mówić zawsze. Ktokolwiek i cokolwiek będzie o tym mówił to jeśli to będzie służyło dobru ogólnemu i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie to korzystne. Nie ulega wątpliwości, że służy to przede wszystkim ochronie naszych najmłodszych – dzieci i młodzieży. Sami widzimy z jakimi problemami borykamy się, jakie zdarzenia występują nie tylko na naszym terenie, ale również na terenie całego kraju. Bądźmy szczerzy – cokolwiek będziemy mówić na ten temat to wydaje mi się, że jest to ciągle za mało. Nie możemy ograniczać poświęcenia i czasu na to, żeby nasi milusińscy czuli się bezpiecznie. Wszak każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Pamiętam jak jeden z już nieżyjących prezesów jasielskiego sądu – orzekając w sprawach o wypadki drogowe – miał takie piękne powiedzenie, które zapamiętałem, że dziecko na drodze to jest żywy znak drogowy. Jego zdaniem, widząc dziecko kierujący czy inny użytkownik ruchu drogowego był zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności na drodze, bo mógł się spodziewać wszystkiego. A nasza edukacja ma powodować to, żeby dzieci bezpieczniej czuły się na drodze i również żeby pogłębiały swoją wiedzę w zakresie zasad korzystania z dróg publicznych. Wiemy, że już w przedszkolach organizowane są spotkania z policjantami, strażnikami miejskimi na temat udziału w ruchu drogowym. Później jest to w szkole podstawowej, szkole średniej na różnych lekcjach. Zakładane jest wprowadzenie specjalnego przedmiotu w szkołach podstawowych. Chodzi o coś na kształt lekcji o przepisach ruchu drogowego. W różnych szkołach jest to różnie realizowane. Ale sami wiemy, że nigdy za wiele mówienia, a w szczególności praktycznego działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa, bo to przyświeca temu naszemu celowi. – opisuje założone cele prezes JKMiRD.

Policjantów bardzo cieszy fakt, że po latach przerwy wraca się do organizacji turniejów. Nie mają oni żadnych wątpliwości, że młodzież – przygotowując się do udziału w konkursie będzie pogłębiać swoją wiedzę co w przyszłości przełoży się na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego na drogach naszego powiatu.

Zresztą, fakt ten odzwierciedlają statystyki za ubiegły rok, gdzie widać spadek zdarzeń, liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W ubiegłym roku na terenie powiatu jasielskiego doszło do 40 wypadków drogowych, w których śmierć poniosła jedna osoba – było to zdarzenie na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Skołyszyn z udziałem motocyklisty. Rannych zostało 47 osób. Porównując ilość zaistniałych wypadków w roku 2021 należy zaznaczyć, że nastąpił znaczny spadek – o jedenaście. Zmniejszyła się także liczba rannych – o siedem osób. Nastąpił także spadek osób, które poniosły śmierć. W roku 2021 były to dwie osoby. W ośmiu wypadkach brały udział najmniej chronieni uczestnicy, czyli piesi, co stanowi 20% ogólnej liczby osób poszkodowanych w wypadkach na naszych drogach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *