• Fragment drogi powiatowej nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec.
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

    Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie

    Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę projektów drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajdują się trzy projekty zgłoszone przez Powiat Jasielski, z których dwa są przewidziane do dofinansowania, a jeden oczekuje na liście rezerwowej.