Red.

 • Kwi- 2009 -
  18 kwietnia

  Zmarł wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego

  W wieku 70 lat w piątek zmarł nagle lekarz medycyny Wiesław Zajdel. Był wieloletnim ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych jasielskiego szpitala. Zostanie pochowany w najbliższą niedzielę na Starym Cmentarzu w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 17 kwietnia

  Finał powiatowy turnieju BRD

  W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbył się dzisiaj finał powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych walczyli o prawo reprezentowania naszego powiatu w finale wojewódzkim turnieju.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 17 kwietnia

  „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozpoczęło cykliczną realizację Projektu systemowego w 2009 r. pn. „ Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” - współfinsowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 17 kwietnia

  Koncert Beaty Rybotyckiej (zapowiedź)

  W ramach IV Festiwalu Poezji i Prozy Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza 21 kwietnia 2009 r. na koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Beaty Rybotyckiej. Projekt Festiwal Poezji i Prozy - edycja czwarta realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 17 kwietnia

  O poezji, prozie i pomysłach na życie (zapowiedź)

  W ramach IV Festiwalu Poezji i Prozy Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza 20 kwietnia 2009 r. na spotkania autorskie z Tomaszem Różyckim oraz z Manulą Kalicką. Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 16 kwietnia

  Gim Hit w cieniu tragedii

  Patrycja Skalska z Rzeszowa wyśpiewała sobie pierwsze miejsce w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Gim Hit. Ze względu na żałobę narodową ogłoszoną po katastrofie w Kamieniu Pomorskim, tegoroczny finał odbył się w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w nieco zmienionej formule.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 16 kwietnia

  Jasielska Scena Tańca (zapowiedź)

  Jasielska Scena Tańca to nowa propozycja Jasielskiego Domu Kultury. Ma na celu prezentację profesjonalnych oraz amatorskich grup tanecznych z całej Polski.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 16 kwietnia

  XVII Jasielskie Spotkania Muzyczne (zapowiedź)

  Jasielski Dom Kultury w dniach 23-27 kwietnia br. będzie gospodarzem XVII Jasielskich Spotkań Muzycznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 16 kwietnia

  Komunikat Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle w oparciu o zapisy ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz.1570) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn.zmianami) przypomina użytkownikom nieruchomości o obowiązku utrzymania ich w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi 1 zdrowotnymi, w szczególności niestwarzającymi zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 16 kwietnia

  Mieszkańcy Jareniówki i Trzcinicy wygrali z władzami gminy Jasło

  Mieszkańcy Jareniówki i Trzcinicy protestowali przeciwko nowym zasadom opłat za ścieki. Po czteromiesięcznej i burzliwej batalii wygrali z władzami gminy Jasło.

  CZYTAJ WIĘCEJ »