20140914-002

Zjazd sołtysów z Małopolski i Podkarpacia w Tarnowcu

Sołtysi z województw podkarpackiego i małopolskiego spotkali się dzisiaj w Tarnowcu koło Jasła na podsumowaniu projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.